CE märkning vid import till Sverige: En komplett guide

Publicerad den 36 kommentarer

CE står för Conformité Européenne som visar att produkten i fråga möter vissa EU direktiv och standarder. Många svenska importörer antar att tillverkare i Kina och andra länder garanterar att produkterna per automatik möter CE kraven, men det är inte fallet.

Att importera produkter som inte möter CE kraven kan leda till säljförbud, vite och börer – vilket också är ganska vanligt. Kort sagt, att göra antaganden kan leda till katastrof för dig som importör.

I denna artikel förklarar vi grunderna i CE, och vad du måste tänka på som importör- Fortsätt läsa CE märkning vid import till Sverige: En komplett guide

RoHS direktivet vid import av elektronik från Kina

Publicerad den Lämna en kommentar

RoHS Direktivet

RoHS är ett EU direktiv som gäller vid tillverkning och import av elektronik. Kort sagt sätter RoHS gränsvärden för vissa tungmetaller i elektroniska komponenter och lödtenn. För att en elektronisk produkt skall få säljas inom Sverige och övriga EU så måste produktens komponenter möta RoHS.

Svårigheten ligger att långt ifrån alla leverantörer i Kina har den erfarenhet och kunskap som krävs för att möta RoHS vid tillverkning av elektronik Fortsätt läsa RoHS direktivet vid import av elektronik från Kina

REACH & Kemikalier vid import från Kina: Komplett guide

Publicerad den 2 kommentarer

Planerar du att importera produkter från Kina och sälja inom Sverige eller övriga EU? En stor mängd produkter, innefattande kläder, klockor, möbler, leksaker och material måste vara tillverkade i enlighet med REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

I denna artikel förklarar vi vad REACH egentligen är och hur ni kan avgöra om era produkter bör REACH testas samt hur ni rent praktiskt går tillväga. Fortsätt läsa REACH & Kemikalier vid import från Kina: Komplett guide

Labbtester av produkter i Kina: En komplett guide

Publicerad den Lämna en kommentar

Labb tester

Att få dina produkter labbtestade är det enda sättet att se till att dina importerade gods är säkra och att de efterlever alla applicerbara regleringar.

Att importera produkter som inte efterlever dessa regleringar är illegalt, och kan resultera i en finansiell katastrof ifall din last någonsin beslagtas av tullmyndigheterna – eller ifall du tvingas återkalla dem.

Men hur ska du göra för att få dina produkter testade? Den frågan, och många fler, besvaras i denna kompletta guide för labbtestning av produkter som importeras från Asien, för försäljning i Sverige och andra EU länder.

Fortsätt läsa och få reda på hur du hittar rätt labb, håller kostnaderna nere och varför det inte alltid är tillräckligt med en testrapport.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Varför behöver jag göra labbtester vid import?

Som du kanske känner till är många produkter reglerade av en eller flera säkerhetsstandarder eller kemiska restriktioner.

Produkter som importeras till USA är exempelvis reglerade av CPSIA – vilket ålägger importörer att presentera verifierbara testrapporter från en ackrediterad tredje part.

En rapport från ett labbtest är därför helt enkelt ett dokument som bevisar att en produkt efterlever gällande regleringar och standarder.

När det kommer till vissa produktkategorier är det obligatoriskt med labbtester, men inte för de flesta. Därför är det i många fall valfritt att erhålla en testrapport.

Ifall det inte alltid är obligatoriskt med labbtester, varför skickar då importörer fortfarande in sina produkter för detta?

En produkt måste först och främst alltid efterleva gällande regleringar och standarder. Ett labbtest från tredje part är det enda sättet att verifiera att produkten verkligen gör detta. Icke-efterlevande produkter kan passera tullen, men de kan komma att kontrolleras vid ett senare tillfälle. Fortsätt läsa Labbtester av produkter i Kina: En komplett guide

Fortsatta risker med brandfarlig elektronik importerad från Asien

Publicerad den Lämna en kommentar

hoverboard

I slutet på 2015 rapporterade vi om brandfarliga hoverboards, vilka blivit väldigt populära på bland annat Amazon.com. Sedan dess har det fortsatt rapporteras om incidenter, och så sent som igår rapporterade Sveriges radio om en brand, orsakad av en hoverboard:

”En hoverboard orsakade en brand i ett hus på Hasslö igår kväll. Den eldrivna balansbrädan höll på att laddas när den började brinna.

Husägaren kunde själv släcka branden med en pulversläckare.

Sedan ett flertal incidenter med så kallade hoverboards inträffat runt om i landet vill Elsäkerhetsverket starta en granskning av den populära eldrivna balansbrädan.

Elsäkerhetsverket ska nu bland annat undersöka delar från skadade hoverboards och dessutom köpa in ett antal exemplar från olika företag för att försöka få ett svar på vad som utlöst bränderna.”

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Myndigheter samarbetar för att spåra farligt gods

Under året har vi på ScandinAsian.se också fått in ett flertal rapporter. Utifrån vad vi förstått jobbar nu Elsäkerhetsverket tillsammans med Tullverket för att identifiera ankommande leveranser med Hoverboards.

Importören får sedan möjligheten att lämna över relevant dokumentation (ex. testrapporter och den tekniska filen). Kan inte detta göras skickas produkten till Elsäkerhetsverket för tester.

Sannolikt gäller detta även andra riskprodukter med kraftfulla batterier, exempelvis power banks.

De flesta tillverkare i Kina kan inte möta säkerhetskraven inom EU

Som ni kanske vet finns det inom EU strikta säkerhetsstandarder som produkter måste möta, för att få importeras och säljas.

Vad ni kanske inte visste är följande:

a. De flesta tillverkare i Kina kan inte möta applicerbara EU regleringar. Det innebär att de inte känner till de tekniska standarder som produkten måste tillverkas i enlighet med.

En produkt måste tillverkas specifikt i enligt med alla applicerbara standarder (ex. IEC standarder). Det går inte att på ”efterhand” (dvs efter produkten är tillverkad) att få produkten certifierad.

Antingen är produkten tillverkad i enlighet med de applicerbara standarderna, eller så är produkten inte det.

Observera att de absolut flesta tillverkare i Kina producerar för den inhemska marknaden. Dessa kan inte möta EU regleringar. Det är ofta denna typ av (ofta billiga) leverantörer som oseriösa importörer gör affärer med.

b. Bara för att en tillverkare har den tekniska kapacitet som krävs för att tillverka produkter i enlighet med applicerbara EU regleringar så innebär inte det att allt är fritt fram.

Utöver att produkten rent tekniskt måste applicerbara standarder, så måste ni också se till att produkten är märkt på rätt sätt (ex. CE och WEEE).

Därtill finns det omfattande dokumentationskrav:

 1. Declaration of Conformity
 2. Testrapporter
 3. Riskanalys
 4. Komponentlista (BoM)
 5. Kretsschema
 6. Lista på applicerbara standarder

Det finns ingen tillverkare som har samtliga dokument färdiga. Det är utan undantag upp till importören att på egen hand sammanställa den dokumentation som krävs.

Många företag har uppfattningen att tillverkaren skall vara någon form av ”one stop shop” som löser allt ifrån produktutveckling till hantering av juridiska frågor.

Så fungerar det dock inte i verkligheten, vilket många företag nu får lära sig en hårda vägen.

Slutsats

Källan till problemet är helt och hållet importörer som misslyckas med att göra följande:

1. Undersöka applicerbara EU regleringar, märkningskrav och dokumentationskrav. Detta motiveras med antagandet att ”leverantören borde ha koll”.

2. Kontrollera om tillverkaren har en historia av att möta applicerba EU regleringar. Har de några gamla testrapporter? Är de villiga att dela med sig av kretsschema? Har de en BoM? Många importörer antar att i princip alla tillverkare har den tekniska kunskap som krävs.

3. Verifiera att produkten är säker genom att skicka ett antal enheter till ett testlabb.

CE märkning, tester och certifikat vid import: Intervju med Han Zuyderwijk

Publicerad den 1 kommentar

ce markning

Han Zuyderwijk är grundaren av det Amsterdam-baserade Cemarking.net, och är en av Europas ledande experter på CE-märkning och produktregleringar inom EU. I denna artikel förklarar Han Zuyderwijk vad CE-märkning är, och vilken typ av produktdokumentation europeiska, inklusive svenska, importörer behöver. Han förklarar också varför efterlevnad av olika CE-märkningsdirektiv är betydligt mer komplicerat då man importerar från Kina, gentemot gör inom från leverantörer inom EU. Fortsätt läsa och lär dig allt du behöver veta om CE-märkning som en EU baserad importör.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Fortsätt läsa CE märkning, tester och certifikat vid import: Intervju med Han Zuyderwijk

Exploderande Hoverboards från Kina: Det är dags att ta produktcertifiering på allvar

Publicerad den 1 kommentar

elektronik

De senaste veckorna har flera incidenter rapporterats i media gällande ’balanskotrar’ (även kallad ’Hoverboards’ eller och ’Balance Scooters’), tillverkade i Kina. För er som missat rapporteringen kan det vara av intresse att känna till följande:

1. Produkten har under hösten orsakat eldsvåda och personskador i Hong Kong, EU och USA. Myndigheter i Storbritannien beslag tog hela 15,000 Hoverboards tidigare denna månad. Detta efter att ha inspekterat en volym på 17000 enheter. Således rör det sig om 88% defekta enheter. Mer om det kan ni läsa här.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Fortsätt läsa Exploderande Hoverboards från Kina: Det är dags att ta produktcertifiering på allvar

Produktcertifiering vid Kina import

Publicerad den 1 kommentar

certifikat-kina

Produktcertifiering intygar att er produkt uppfyller de krav som ställs av europeiska och/eller svenska myndigheter. Ett vanligt fel många importörer gör är att förutsätta att den kinesiska leverantören på egen hand granskar de krav som ställs på produktcertifiering inom EU.

Importören är ansvarig för att produkten denne importerar lever upp till direktiv rörande produktcertifiering som ställs av EU och er leverantör i Kina kommer med största sannolikhet inte att kompensera er för eventuella förluster i händelse av att produkten måste dras tillbaka – något som kan skapa enorma förluster.

Fortsätt läsa Produktcertifiering vid Kina import