Kvalitetskontroll

Vi kan kontrollera era varor på plats i fabriken, innan leverans. På så sätt kan vi hitta kvalitetsproblem innan det är för sent att rätta till dem. Vårt team täcker Kina, Indien, Vietnam, och Turkiet. Vi har även partners för inspektioner i Europa.

Boka ett samtal

Process

1. Sammanställning av checklista

2. Vi kontaktar leverantörens för att boka in datum.

3. Datum bekräftas

4. Inspektionen genomförs i fabriken

5. Rapport skickas dagen efter

Hur lång tid tar processen?

Inspektionen i sig tar bara en dag att genomföra, varpå ni får rapporten följande arbetsdag. Det är dock bäst om ni kontaktar oss minst en vecka i förväg.

Vilka länder och regioner täcker ni?

Vi har genomfört undersökningar i följande:

 • Kina
 • Vietnam
 • Indien
 • Europa
 • Turkiet

Kostnad

Vi debiterar från 450 till 550 USD per inspektion, men det beror också på var fabriken finns.

Vad kan ni kontrollera?

Nedan följer exempel:

 • Leta efter skador och fel
 • Färger
 • Funktioner
 • Mått
 • Falltester
 • Förpackning
 • Skraptester

Vad är syftet med en kvalitetskontroll?

Syftet med en kvalitetskontroll är att upptäcka eventuella defekter och skador innan godset skeppas från Kina. Således är det i ett skede då det faktiskt går att rätta till eventuella kvalitetsproblem, något som är omöjligt att göra efter skeppning. Att returnera defekta varor till Kina är i regel en omöjlighet, och någonting som inte ens skall ses som ett alternativ.

För hur många arbetsdagar gäller priset?

Priset gäller för en arbetsdag. Vanligtvis krävs endast en arbetsdag.

Dock kan vissa kunder kräva omfattande tester som tar två eller fler arbetsdagar. I dessa fall bifogar vi offert.

Såvida inte kunden säger något annat utgår vi ifrån att kunden vill ha en standardkontroll, vilket innebär en arbetsdag. Således anpassar vi antalet kontroller samt antalet exemplar som inspektören hinner kontrollera under en arbetsdag.

Vi behöver en mer omfattande kontroll, som kräver fler än en arbetsdag. Vad kostar det?

Vänligen kontakta oss så kan vi ger en offert

När bör vi senast boka in en kvalitetskontroll?

Ni bör boka in kontrollen senast 2 veckor i förväg. Detta då vi måste kontakta leverantör, hitta en ledig tid och ta fram checklistan.

Det går att boka senare, men då kan det påverka vår tillgänglighet vad gäller datum, samt hur bra checklistan blir.

Vem bokar in kvalitetskontrollen med leverantören?

Vi kontaktar er leverantör för att boka in datum. Dock bör ni berätta för er leverantör i förväg (redan innan tillverkningen startar) att ni ämnar få ert gods kvalitetskontrollerat.

Är det personal från ScandinAsian.se som genomför kontrollen?

Vi samarbetar med Sofeast Limited, med bas i Hong Kong och Shenzhen. Deras nätverk inkluderar inspektörer över hela Kina, Vietnam och andra delar av Asien som följer de strikta processer som ställs. Vår roll är att sammanställa checklistan, boka in inspektionen med leverantören, förklara vad rapporten innebär för kunden och hur den skall tolkas samt ytterligare uppföljning mot leverantören i händelse av att allvarliga kvalitetsproblem upptäcks.

Vad händer om leverantören ställer in kvalitetskontrollen eller ändrar datumet?

Om inspektören anländer till fabriken, och nekas tillträde till produkterna, oavsett anledning, kan vi inte färdigställa kvalitetskontrollen.

Då inspektören ändå måste spendera en arbetsdag på en kvalitetskontroll (som vi måste betala lön för) så innebär det att vi inte erbjuder någon form av återbetalning om detta sker.

Om leverantören ändrar datumet, trots att vi redan bokat in resan efter leverantörens eget satta datum, så kommer vi genomföra kontrollen i den mån det är möjligt.

Även i detta fall erbjuder vi inte någon form av rabatt eller återbetalning, då det helt är er leverantörs ansvar att kommunicera ett korrekt datum till oss.

Eventuella klagomål och begäran för kompensation måste ni ta upp direkt med er leverantör.

När datumet väl är satt för en kvalitetskontroll kan det inte ändras. Oftast sker detta 5 – 10 dagar innan inspektionen genomförs.

Vilka verktyg behöver ni för att genomföra kontrollen?

Det beror helt och hållet på typen av produkt. Exempel följer nedan:

1. Multimeter
2. Sax / skärverktyg
3. Mätverktyg
4. Våg

Om en kontrollpunkt kräver viss utrustning måste kunden informera oss om det.

Vi kommer sedan kontakta leverantören för att kontrollera om de har den typen av verktyg tillgängligt.

Notera att vi förlitar oss på de verktyg som leverantören har tillgängliga, och köper inte nya verktyg för kundens räkning.

Notering: Inspektören har alltid kamera med sig

Vad händer om leverantören inte har korrekt verktyg?

I de fallen kan vi inte genomföra de testerna (om några) som kräver just det verktyget.

Det är leverantörens ansvar att ge oss tillgång till rätt verktyg.

När skall en kvalitetskontroll genomföras?

En kvalitetskontroll kan genomföras när som helst efter tillverkning påbörjats. Skall ni enbart beställa en kvalitetskontroll så skall den ske efter att varorna tillverkats och packats, men innan slutlig balansbetalning och skeppning till Sverige.

Vem bestämmer vilka kontroller och tester som skall göras?

Vi presenterar ett förslag på hur checklistan kan utformas (dvs, vilka kontroller som skall göras och på hur många enheter).

I slutändan är det dock upp till kunden att godkänna checklistan, och lägga till de kontrollpunkter som anses nödvändiga.

Kunden förväntas ha en djupare förståelse för produkten än vad vi har. Således är det kritiskt att vi informeras om exakt vilka defekter vi ska kolla efter, samt vilka kontroller som skall göras (om fler än det vi själva föreslagit).

Notera att det som inte finns på protokollet inte kontrolleras.

Får vi godkänna checklistan innan kontrollen genomförs?

Ja, checklistan skickas till er via epost innan inspektionen genomförs.

När får vi tillgång till resultatet?

1 – 2 arbetsdagar (ej helger samt lediga dagar i Kina) efter genomförd kvalitetskontroll.

Vad händer om vi inte är nöjda med resultatet?

Ni måste då vända er direkt till leverantören. Såvida ni inte köpt andra tjänster av oss (ex. Fullservice) hanterar inte vi förhandlingar med leverantören.

Ger ni oss några garantier för kvalitetskontrollen?

Nej, det gör vi inte. Vi tar inget ansvar för produkternas kvalitet eller resultatet.

Då kvalitetskontroller bygger på stickprover finns det alltid en risk att vi gör ett urval som inte representerar produkternas genomsnittliga kvalitet. Detta kan leda till:

a. Vi rapporterar en defect rate som är lägre än den faktiska
b. Vi rapporterar en defect rate som är högre än den faktiska

Därtill kan leverantören, genom olika upplägg, lura inspektören. Detta kan vi inte gardera oss mot. Slutligen är också den mänskliga faktorn viktig att tänka. En inspektör är inte en robot och denne kan missa fel eller defekter. Detta är ovanligt, men risken finns alltid.

Notera att vi inte tar ekonomiskt ansvar för resultatet.

Vilka produkter kan ni kvalitetskontrollera?

Vi har erfarenhet av att utföra kvalitetskontroll i flera branscher, inklusive följande:

1. Armbandsur & accessoarer
2. Maskiner & fordon
3. Kläder & textil
4. Barnprodukter & leksaker
5. Elektronik
6. Industry & byggmaterial

Kan ni kontrollera om våra produkter efterlever EU regleringar?

Nej, det kräver labbtester och är inte en del av en ordinarie kvalitetskontroll. I den mån det är möjligt att genomföra relevanta tester på plats kan vi göra det, men det krävs specifika instruktioner från kunden.

Kan ni ta med provexemplar från vår batch från fabriken?

Ja, givetvis kan vi göra det. Vi kan ta med referensprover för snabb leverans till Sverige, alternativt för labbtest i Shanghai (ex. REACH test).