Fabriksinspektion

Har ni hittat en tillverkare i Kina eller Vietnam? Vid beställning av en fabriksinspektion skickas inspektörer ut till fabriken för att verifiera att de faktiskt existerar, samt en noggrann undersökning av deras processer.

På så sätt får ni snabbt en uppfattning om fabriken i fråga är en relevant leverantör för era produkter, eller om de skall undvikas helt och hållet.

Boka ett samtal

Process

1. Ni bifogar följande information:

  • Leverantörens bolagsnamn
  • Kontaktperson och e-post/telefon

2. Vi kontaktar leverantören för att boka in datumet

3. Vi skickar inspektören till fabriken

4. Vi sammanställer en rapport (PDF) som sedan skickas till er

Hur lång tid tar processen?

Inspektionen i sig tar bara en dag att genomföra, varpå ni får rapporten följande arbetsdag. Det är dock bäst om ni kontaktar oss minst en vecka i förväg.

Vilka länder och regioner täcker ni?

Vi har genomfört undersökningar i följande:

  • Kina
  • Vietnam
  • Indien
  • Turkiet

Kostnad

Standardpriset är 450 USD per inspektion i Kina. När det gäller andra länder beror det på var de befinner sig.

Vad är syftet med en fabriksinspektion?

Syftet med en fabriksinspektion är att ta reda på huruvida leverantören är en tillverkare, eller enbart en mellanhand – eller rent av en bedragare. Därtill kräver många företag att deras underleverantörer visar såkallade SA 8000 / CSR rapporter från underleverantörer.

När bör vi senast boka in en inspektion?

Ni bör boka in kontrollen minst en vecka i förväg. Detta då vi måste kontakta leverantören och hitta ett passande datum. Det går att boka senare, men då kan det påverka vår tillgänglighet vad gäller datum.

Vem bokar in inspektionen med leverantören?

Vi kontaktar er leverantör för att boka in datum. Dock bör ni berätta för er leverantör i förväg att ni planerar att genomföra en inspektion, via ScandinAsian.se

Vad händer om leverantören ställer in inspektionen eller ändrar datumet

Om inspektören anländer till fabriken, och nekas tillträde till produktionen eller lagret, oavsett anledning, kan vi inte färdigställa inspektionen.

Då inspektören ändå måste spendera en arbetsdag på en inspektion (som vi måste betala för) så innebär det att vi inte erbjuder någon form av återbetalning om detta sker.

Om leverantören ändrar datumet, trots att vi redan bokat in resan efter leverantörens eget satta datum, så kommer vi genomföra inspektionen i den mån det är möjligt.

Även i detta fall erbjuder vi inte någon form av rabatt eller återbetalning, då det helt är er leverantörs ansvar att kommunicera ett korrekt datum till oss.

Eventuella klagomål och begäran för kompensation måste ni ta upp direkt med er leverantör.

När datumet väl är satt för en fabriksinspektion kan det inte ändras. Oftast sker detta 5 – 7 dagar innan inspektionen genomförs.

När skall en fabriksinspektion genomföras?

I regel skall inspektionen genomföras innan ni lägger en order. Syftet är som nämnt att kontrollera att leverantören existerar, och sedan få en uppfattning om vilken nivå de befinner sig på rent tekniskt.

Kan ni kontrollera om leverantören efterlever EU regleringar?

Nej, det krävs labbtester samt sammanställning av dokumentation av er som importör. Notera att en fabrik kan inte i helhet vara “EU certifierad”

Garanterar en godkänd fabriksinspektion att vi inte får några kvalitetsproblem, förseningar eller andra problem efter att vi lagt en order?

Nej, en fabriksinspektion är ett verktyg för att avgöra om en leverantör är kvalificerad eller inte. Kvalitetsproblem, förseningar och andra problem kan dock uppstå oavsett om leverantören är “kvalificerad” (dvs passerar inspektionen) eller inte.

Notera att ScandinAsian.se inte erbjuder någon form av försäkring, skadestånd eller på annat sätt går i god för en tillverkare, oavsett utfall.