Fabriksinspektion

Har ni hittat en tillverkare i Kina eller Vietnam? Vid beställning av en fabriksinspektion skickas inspektörer ut till fabriken för att verifiera att de faktiskt existerar, samt en noggran undersökning av deras processer.

På så sätt får ni snabbt en uppfattning om fabriken i fråga är en relevant leverantör för era produkter, eller om de skall undvikas helt och hållet.

Pris: 399 USD

Tid: 2 dagar

Ni får: Fabriksrapport (PDF)

Vanliga frågor & svar

Vad är syftet med en fabriksinspektion?

Syftet med en fabriksinspektion är att ta reda på huruvida leverantören är en tillverkare, eller enbart en mellanhand – eller rent av en bedragare. Därtill kräver många företag att deras underleverantörer visar såkallade SA 8000 / CSR rapporter från underleverantörer.

Vad kostar en fabriksinspektion?

Priset för en standardinspektion är $479, inklusive resekostnad.

Vilka områden i Kina gäller priset för?
– Guangdong provinsen, samtliga städer: Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, Zhuhai, Zhongshan etc (förutom väst om Foshan)

– Fujian: Fuzhou, Quanzhou, Xiamen

– Zhejiang: Hangzhou, Yiwu, Ningbo,

– Taizhou, Wenzhou

– Shanghai och södra Jiangsu

– Qingdao, Tianjin

Priset gäller även för många städer i Vietnam. Ni kan kontakta oss för aktuellt pris.

Vad kostar fabriksinspektioner i andra regioner / städer i Kina och övriga Asien?

För områden och städer utanför ovanstående måste vi först beräkna resekostnader. Således kan vi inte ett sätta ett fastpris här på hemsidan, utan ger en offert.

För hur många arbetsdagar gäller priset?

Priset gäller för en arbetsdag. Vanligtvis krävs endast en arbetsdag.

Dock kan vissa kunder kräva omfattande inspektioner som tar två eller fler arbetsdagar. I dessa fall bifogar vi offert.

Vi behöver en mer omfattande inspektion, som kräver fler än en arbetsdag. Vad kostar det?

Vänligen kontakta oss så kan vi ger en offert

När bör vi senast boka in en inspektion?

Ni bör boka in kontrollen senast 1 vecka i förväg. Detta då vi måste kontakta leverantör och hitta ett passande datum.

Det går att boka senare, men då kan det påverka vår tillgänglighet vad gäller datum.

Vem bokar in inspektionen med leverantören?

Vi kontaktar er leverantör för att boka in datum. Dock bör ni berätta för er leverantör i förväg att ni planerar att genomföra en inspektion, via ScandinAsian.se

Vad händer om leverantören ställer in inspektionen eller ändrar datumet

Om inspektören anländer till fabriken, och nekas tillträde till produktionen eller lagret, oavsett anledning, kan vi inte färdigställa inspektionen.

Då inspektören ändå måste spendera en arbetsdag på en inspektion (som vi måste betala för) så innebär det att vi inte erbjuder någon form av återbetalning om detta sker.

Om leverantören ändrar datumet, trots att vi redan bokat in resan efter leverantörens eget satta datum, så kommer vi genomföra inspektionen i den mån det är möjligt.

Ej heller i detta fall erbjuder vi någon form av rabatt eller återbetalning, då det helt är er leverantörs ansvar att kommunicera ett korrekt datum till oss.

Eventuella klagomål och begäran för kompensation måste ni ta upp direkt med er leverantör.

När datumet väl är satt för en fabriksinspektion kan det inte ändras. Oftast sker detta 5 – 10 dagar före inspektionen genomförs.

När skall en fabriksinspektion genomföras?

I regel skall inspektionen genomföras innan ni lägger en order. Syftet är som nämnt att kontrollera att leverantören existerar, och sedan få en uppfattning om vilken nivå de befinner sig på rent tekniskt.

Kan ni kontrollera om leverantören efterlever EU regleringar?

Nej, det krävs labbtester samt sammanställning av dokumentation av er som importör. Notera att en fabrik kan inte i helhet vara “EU certifierad”

Garanterar en godkänd fabriksinspektion att vi inte får några kvalitetsproblem, förseningar eller andra problem efter att vi lagt en order?

Nej, en fabriksinspektion är ett verktyg för att avgöra om en leverantör är kvalificerad eller inte. Kvalitetsproblem, förseningar och andra problem kan dock uppstå oavsett om leverantören är “kvalificerad” (dvs passerar inspektionen) eller inte.

Notera att ScandinAsian.se inte erbjuder någon form av försäkring, skadestånd eller på annat sätt går i god för en tillverkare, oavsett utfall.