Leverantörskontroll

Har ni hittat en leverantör online och vill veta mer om dem innan order? Vi kan kontrollera deras registreringsbevis, kontouppgifter, och testrapporter. Detta hjälper er att minska risken för bedrägerier, och import av varor som inte möter EU kraven på säkerhet och kemikalier.

Pris: 299 USD

Boka ett samtal

Process

1. Ni bifogar följande information:

 • Leverantörens bolagsnamn
 • Kontaktperson och e-post/telefon
 • Artikelnummer

2. Vi kontaktar leverantören för att begära in dokumentation.

3. Vi verifierar dokumentationen

4. Vi sammanställer en rapport (PDF) som sedan skickas till er

Hur lång tid tar processen?

I regel omkring 7-9 dagar.

Vilka länder och regioner täcker ni?

Vi har genomfört leverantörskontroller i följande:

 • Kina
 • Vietnam
 • Indien
 • Europa
 • Turkiet

Kostnad

1. Priset är 299 USD för en leverantör.

2. Om ni vill att vi kontrollerar fler än en leverantör så betalar ni endast 190 USD per ytterligare leverantör.

Vad finns med i rapporten?

1. Vi kontrollerar deras licens för att kontrollera att det är ett registrerat företag.

2. Vi kontrollerar deras kontouppgifter för att undersöka tecken på bedrägerier.

3. Vi kontrollerar testrapporter för att verifiera om deras produkter är godkända för EU. Om de inte är det kan ni inte importera produkterna.

4. Vi kontrollerar om de har ISO 9001, ISO 14001, BSCI och annan certifiering för:

 • Kvalitetssäkring
 • Miljö
 • Arbetsvillkor

5. Slutligen skriver vi en summering och rekommendation.

Besöker ni leverantören?

Nej, processen hanteras från vårt kontor. Vi har personal som ringer leverantören och begär dokumentationen, varpå vi verifierar dokumentationen som ligger till grund för rapporten.

Varför är det relevant att få en leverantör kontrollerad innan vi lägger en order hos producenten vi hittat?

Att göra ett urval baserat på hur ‘trevlig’ leverantören verkar, eller hur fina bilder de har på sin webbplats, är ofta anledningen till att saker går väldigt snett när svenska importörer gör affärer med kinesiska leverantörer. Risken för bedrägerier är överhängande, men en än större risk är att man köper in varor av låg kvalitet, eller produkter som inte är tillverkade i enlighet med applicerbara EU direktiv.

ScandinAsian.se kan således hjälpa er att kontrollera att just er leverantör faktiskt kan möta de applicerbara EU direktiven, för att motverka illegal import.

Kan det skapa problem för vår verksamhet om ni kontrollerar leverantören?

Vi får ofta frågan om det kan störa processen att vi kontaktar leverantören och kontrollerar deras dokumentation. Svaret är nej, det har ingen negativ påverkan. Seriösa leverantörer är vana vid regelbundna kontroller och förstår att detta krävs. Det är i regel enbart oseriösa handlare och bedragare som motsätter sig en kontroll.

Vilka dokument begär ni?

I regel följande:

 • Registreringsbevis
 • Kontouppgifter
 • Testrapporter
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • BSCI

Varför kontrollerar ni leverantörens QMS certifikat?

En leverantör med ett QMS certifikat (ex. ISO 9001:2008) har i regel bättre kontroll på materialinköp och tillverkning, något som kan förebygga uppkomsten av kvalitetsproblem.

Varför kontrollerar ni leverantörens registreringsbevis?

Vi måste först och främst styrka leverantörens juridiska bolagsnamn för att sedan kunna jämföra det med kontouppgifter, testrapporter och ISO certifikat. Utan det vet vi inte ens om bolaget existerar.

Varför kontrollerar ni leverantörens bankkonton?

Namnet på mottagaren, och var kontot är registerat, säger mycket om bolagets status. Det förekommer betalningsbedrägerier, och risken kan minskas genom att kontrollera kontouppgifterna.

Om leverantören är godkänd, kan ni då garantera att vi inte kommer få några kvalitetsproblem eller förseningar?

Nej. Kvalitetsproblem kan uppstå på grund av missförstånd mellan kund och leverantör, samt av en rad andra anledningar. Det är inte möjligt för oss att övervaka all kommunikation mellan kund och leverantör. Vi erbjuder ingen form av försäkring eller går i god för leverantören, oavsett utfall.