Leverantörskontroll

Hittat en leverantör på Alibaba.com eller på en handelsmässa? Vi genomför en leverantörskontroll för att granska deras bolagstatus, bankkonto, produktcertifikat och kundreferenser.

Inom 2 veckor skickar vi en Leveratörsrapport (PDF) med rekommendation, samt digitala kopior på de dokument vi samlat in.

Pris: 299 USD

Tid: Cirka 2 veckor

Ni får: Leverantörsrapport (PDF)

Detta är inkluderat i rapporten

  • Bolagsinformation
  • Bankkonto uppgifter
  • Testrapporter & certifikat
  • Kvalitetcertifikat
  • CSR Certifikat
  • Risknivå & rekommendation

Ladda ner presentation (PDF)

Vanliga frågor & svar

Vilken information får vi i rapporten?

Bolagsverifikation: Vi kontrollerar leverantörens verksamhetstillstånd för att verifiera viktig information, inklusive leverantörer adress, registerade affärsområde och aktiekapital. Således kan vi hjälpa er att undvika oseriösa leverantörer som inte är registrerade bolag.

Kontroll av bankkonto: Vi kontrollerar leverantörens mottagarnamn, kontonummer och bankadress, för att hjälpa er att undvika katastrofala betalningsbedrägerier. Leverantörens kontouppgifter presenteras tydligt i varje rapport.

Kundreferenser: Få värdefull feedback och synpunkter från leverantörens nuvarande och tidigare kunder. Vi begär kontaktperson, bolagsnamn samt epost och telefonnummer för respektive referens er leverantör bifogar.

Verifikation av produktcertifikat: De flesta leverantörer kan inte möta de EU krav som ställs produkter, exempelvis REACH, RoHS och EMC Direktivet. Vi kontrollerar leverantörens testrapporter och certifikat för att hjälpa er undvika import av illegala produkter.

Slutlig rekommendation: Då vi inte vill att ni skall misstolka informationen i rapporten sammanställer vi därmed en slutlig sammanfattning, samt ger er en rekommendation gällande en eventuell affär med leverantören.

Hur många leverantörer gäller priset för?

Priset gäller för en leverantör.

Vilken typ av information behöver ni från oss?

Innan vi kan granska leverantören behöver vi följande:

1. Leverantörens bolagsnamn (ex. Shenzhen Aurora Watches Co., Ltd)
2. Webbsida / Alibaba sida

Om ni sedan tidigare haft kontakt med leverantören underlättar det också om vi kan få tillgång till följande:

1. Kontaktperson (ex. John Liu)
2. E-post
3. Telefon
4. Adress

Besöker ni leverantören?

Nej, processen hanteras från vårt kontor. Vi har kinesisk personal som ringer leverantören och begär dokumentationen, varpå vi verifierar dokumentationen som ligger till grund för rapporten.

Hur kan vi bifoga den efterfrågade informationen till er?

Efter att ni lagt er order kommer vi att kontakta er inom 1 arbetsdag för att begära den information vi behöver för att inleda processen och verifiera leverantören, eller leverantörerna.

Varför är det relevant att få en leverantör kontrollerad innan vi lägger en order hos producenten vi hittat?

Att göra ett urval baserat på hur ‘trevlig’ leverantören verkar, eller hur fina bilder de har på sin hemsida, är ofta anledningen till att saker går väldigt snett när svenska importörer gör affärer med kinesiska leverantörer. Risken för bedrägerier är överhängande, men en än större risk är att man köper in varor av låg kvalitet, eller produkter som inte är tillverkade i enlighet med applicerbara EU direktiv.

ScandinAsian.se kan således hjälpa er att kontrollera att just er leverantör faktiskt kan möta de applicerbara EU direktiven, för att motverka illlegal import.

Kan det skapa problem för vår verksamhet om ni kontrollerar leverantören?

Vi får ofta frågan om det kan störa processen att vi kontaktar leverantören och kontrollerar deras dokumentation. Svaret är nej, det har ingen negativ påverkan. Seriösa leverantörer är vana vid regelbundna kontroller och förstår att detta krävs. Det är i regel enbart oseriösa handlare och bedragare som motsätter sig en kontroll.

Vilka dokument använder ni för att kontrollera leverantören?

Business license: För kontroll av leverantörens juridiska status, samt nyckelinformation (ex. VD, adress, typ av verksamhet, aktiekapital)

Bank Account Details: För kontroll av leverantörens bankkonto, vilket hjälper er att förebygga betalningsbedrägerier.

Kundreferenser: För kontroll av leverantörens befintliga kunder

Produktcertifikat / testrapporter: För kontroll av leverantörens kapacitet och historia av att tillverka produkter i enlighet med applicerbara EU direktiv (ex. REACH, EMC direktivet och LVD).

Kvalitetssäkringssystem: För att verifiera huruvida leverantören applicererar ett, eller fler, kvalitetssäkringsystem (ex. ISO 9001:2008)

Varför kontrollerar ni leverantörens produktcertifikat och testrapporter?

De flesta leverantörer i Kina kan inte möta kraven som ställs inom EU på substanser och produktsäkerhet. Import av ‘icke-certifierade’ produkter är illegalt, och väljer ni en leverantör utan kunskap inom området så löper ni en mycket stor risk att importera illegala varor. Detta kan i sin tur leda till säljförbud och böter.

Varför kontrollerar ni leverantörens QMS certifikat?

En leverantör med ett QMS certifikat (ex. ISO 9001:2008) har i regel bättre kontroll på materialinköp och tillverkning, något som kan förebygga uppkomsten av kvalitetsproblem.

Varför kontrollerar ni leverantörns bolagslicens?

Varje kinesiskt företag har en såkallad ‘business license’ som styrker att bolaget är registrerat. Det ger också tillgång till viktig information gällande bolagets status, typ av verksamhet, aktiekapital, adress och namn på VD.

Varför kontrollerar ni leverantörens bankkonton?

Namnet på mottagaren, och var kontot är registerat, säger mycket om bolagets status. Det förekommer betalningsbedrägerier, som kan undvikas helt genom att genomföra en kontroll av bolagets bankkonton.

Vad händer om leverantören inte är godkänd?

I de fall leverantören inte möter kraven kommunicerar vi tydligt i rapporten att leverantören inte är godkänd, och varför så är fallet.

Om leverantören är godkänd, kan ni då garantera att vi inte kommer få några kvalitetsproblem eller förseningar?

Nej. Kvalitetsproblem kan uppstå pga missförstånd mellan kund och leverantör, samt av en rad andra anledningar. Det är inte möjligt för oss att övervaka alla kommunikation mellan kund och leverantör. Vi erbjuder ingen form av försäkring eller går i god för leverantören, oavsett utfall.

Vad är leveranstiden för rapporten?

Vanligtvis är rapporten klar inom 2 veckor. Förseningar kan dock förekomma.

Vad händer om processen misslyckas?

Om vi inte kan leverera rapporten så kommer ni att kunna välja en annan leverantör.