REACH & kemikalier – vad gäller vid import?

Vill du tillverka produkter i Asien?
Boka en kostnadsfri konsultation nu

Vad gäller egentligen vid import av kemiska substanser, från Kina? En stor mängd produkter, innefattande möbler, leksaker och plaster måste vara tillverkade i enlighet med REACH direktivet. I denna artikel förklarar vi hur ni kan avgöra om era produkter bör REACH testas och hur ni går tillväga.

Vad är REACH?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) är ett EU direktiv som reglerar tillverkning, import och försäljning av kemikalier, och färdiga produkter som innehåller dem. Kemikalier finns i alla produkter och således finns det ingen produkt som egentligen inte innefattas av REACH. Som en importör av varor som kommer från utanför EU (exempelvis Kina) har man full skyldighet att se till att varorna är tillverkade i enlighet med rådande direktiv. Detta ansvar kan aldrig flyttas över till er leverantör i Kina, av den enkla anledningen att EUs lagstiftning inte gäller där.

Syftet med REACH är att minimera människors och miljöns exponering mot kemikalier som är skadliga och kan vara cancerframkallande. Visserligen listar REACH protokollet i huvudsak inte kemikalier som är rent av förbjudna, men det finns tydliga gränsvärden som en produkt måste vara förhållen till. REACH begränsar mer än 1000 olika kemikalier. Låter det komplicerat? Faktum är att ni endast behöver veta följande:

a.) Huruvida er produkt bör REACH testas
b.) Huruvida er leverantör i Kina kan tillverka produkter i enlighet med REACH direktivet.

Innan REACH fanns det flera olika direktiv för kemikalier, inom EU. Nu är dessa inkluderade i en och samma standard. Givetvis är detta för att göra det enklare.

Produkter som bör REACH testas

REACH begränsar som sagt kemikaliemängder i produkter. Problemet här är att alla produkter innehåller kemikalier. Innerbär det då att exakt allt som importeras från Kina, labbtestas? Nej, så är absolut inte fallet. Däremot finns det vissa produkter där det är kritiskt att REACH överensstämmelse testas. Nedan följer en lista på sådana produkter:

 • Matförpackning
 • Gummiprodukter
 • Plastprodukter
 • PVC-produkter
 • Leksaker
 • Bläck och färgpigment
 • Neoprene-produkter
 • Lim
 • Däck
 • Kablar
 • Rör
 • Möbler
 • Textil, skor och läder

Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra om ett REACH test är kritiskt. Ett annat sätt att avgöra detta är genom att undersöka huruvida produkten med stor sannolikhet innehåler någon av följande substanser:

 • Bly
 • AZO färgämnen
 • DMF (Dimethyl fumarate)
 • PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons)
 • Ftalater (Mjukgörare)
 • PFOS (Perfluorooctanoic acid)

Textilprodukter och AZO-färgämnen

Sedan februari 2013 har EU utökat REACH direktivet till att inkludera AZO-färgämnen. Dessa färgämnen används för att ta fram starka och intensiva färger på textilprodukter. Trots att dessa står för mer än halva världsproduktionen så är de flesta AZO-färgämnen listade inom REACH direktivet inte längre i bruk. En lista på de restrikterade ämnena hittas här.

REACH kina

Långt ifrån alla leverantörer i Kina kan möta REACH direktivet

De flesta leverantörer i Kina känner inte ens till REACH direktivets existens. Det finns bara ett sätt att ta reda på huruvida en leverantör kan tillverka produkter enligt REACH direktivet: fråga efter en testrapport från en tidigare batch. Tänk på att en testrapport endast gäller för den specifika batch som testet gjorts på. Ett helt företag kan inte vara REACH certifierat utan det är endast relevant för specifika produkter.

Det är även kritiskt att leverantören informeras om att ni kräver att produkten skall vara tillverkad i enlighet med REACH direktivet. Detta är absolut ingen självklarhet och kinesiska leverantörer förväntas sig alltid att kunden bifogar kompletta produktspecifikationer. Det som lämnas utanför, eller inte står skrivet på ett avtal, kommer inte att följa med då produkterna går till produktion. Lika viktigt är det att leverantören informeras om att ni planerar att skicka produkten till ett laboratorium  för REACH testning. Detta sätter press på leverantören att följa era kvalitetskrav.

Labbtester

En tidigare test rapport är dock ingen garanti för att en kinesisk tillverkare alltid kan och kommer möta kraven i REACH direktivet. Det säkraste sättet är att begära att minst ett prov från er batch skickas labbtestas. Att göra ett sådant test kräver dock expertis inom kemi och speciell utrustning. Det är knappast något som varken importören eller leverantören i Kina kan tillhandahålla.

Istället kan provexemplar eller materialprover skickas till ett såkallat tredjeparts-labb. Följande företag erbjuder REACH test i Kina:

 • SGS
 • Bureau Veritas
 • Asiainspection
 • TÜV

Som vid all kvalitetssäkring och testning är det viktigt att leverantören inte betalas fullt förrän resultatet bekräftats. Har man betalat den slutliga balansen till leverantören, samtidigt som det visar sig att era produkter inte passerat ett REACH test, kan det bli omöjligt att få kompensation från tillverkaren i Kina. Leverantörer i Kina är betydligt lättare att förhandla med när större delen av betalningen fortfarande är kvar på importörens konto.

Det finns inget sätt att “göra om” eller “reparera” en produkt som inte passerar ett REACH test. Således är det kritiskt att ett sådant sker innan godset lämnat Kina. Uppdagas detta först efter att godset anlänt till Sverige så har importören med största sannolikhet förlorat sin investering.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Textiltillverkning i Kina - En komplett guide - 7 juli, 2015

  […] länder, inkluderat USA, Europa och Australien. De flesta applicerbara säkerhetsstandarder, såsom REACH (Europa) och FHSA (USA) reglerar substanser, som formaldehyd och AZO-färger. De flesta kinesiska […]

Lämna ett svar

* Vänligen kryssa i ruta för att godkänna

*

I agree