REACH & Kemikalier vid import från Kina: Komplett guide

Publicerad den 2 kommentarer

Planerar du att importera produkter från Kina och sälja inom Sverige eller övriga EU? En stor mängd produkter, innefattande kläder, klockor, möbler, leksaker och material måste vara tillverkade i enlighet med REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

I denna artikel förklarar vi vad REACH egentligen är och hur ni kan avgöra om era produkter bör REACH testas samt hur ni rent praktiskt går tillväga.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Vad är REACH?

REACH är en EU reglering som reglerar tillverkning, import och försäljning av kemikalier, material och färdiga produkter. Exempelvis sätter REACH gränsvärden för bland annat bly, kadmium och andra tungmetaller. Om produkten innehåller halter som överstiger gränsvärdet så får produkten inte säljas inom EU.

Syftet med REACH är att skydda människor och miljö mot skadliga halter av kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen, vilket är svårt att argumentera emot.

REACH gör det dock enkelt för dig som importör, då du inte måste hålla koll på alla kemikalier, tungmetaller och dess gränsvärden – utan när du lägger en beställning från en leverantör räcker det i regel med att uppge att produkten och dess material small möta REACH.

Detsamma gäller vid bokning av labbtest, då slipper skicka en lista på hundra olika substanser och gränsvärden att kontrollera. Istället begär du ett ’REACH test’ varpå testlabbet på egen hand kan avgöra vilka substanser (SVHC) som de bör kontrollera.

Det blir inte enklare än så när det kommer till produktregleringar.

REACH

Produkter som bör REACH testas

Det är valfritt att boka labbtester för att kontrollera att produkten möter REACH. Dock kan både myndigheter och konsumenter begära att få tillgång till information om kemikalier i din produkt, och då är det väldigt viktigt att ha färdiga testrapporter.

Om du idag importerar, eller planerar att importera, följande produkter så råder vi dig att boka in ett REACH labbtest:

 • Textil
 • Klockor
 • Smycken
 • Elektronik
 • Leksaker
 • Möbler

Ett annat sätt att avgöra detta är genom att undersöka huruvida produkten med stor sannolikhet innehåller höga halter av visa substanser, exempelvis följande:

 • Bly
 • Kadmium
 • AZO färgämnen
 • DMF (Dimethyl fumarate)
 • PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons)
 • Ftalater (Mjukgörare)
 • PFOS (Perfluorooctanoic acid)

Textilprodukter och AZO-färgämnen

Sedan 2013 har EU utökat REACH direktivet till att inkludera AZO-färgämnen. Dessa färgämnen används för att ta fram starka och intensiva färger på textilprodukter. Trots att dessa står för mer än halva världsproduktionen så är de flesta AZO-färgämnen listade inom REACH direktivet inte längre i bruk. En lista på de restrikterade ämnena hittas här.

Långt ifrån alla leverantörer i Kina kan möta REACH

De flesta leverantörer i Kina känner inte ens till att REACH existerar. Faktum är att de flesta fabriker i Kina, och andra utvecklingsländer, inte har någon som helst koll på vilka halter av reglerade kemikalier och tungmetaller deras produkter och material innehåller. De har helt enkelt ingen dokumentation, vare sig internt eller från underleverantörer.

Det finns bara ett sätt att ta reda på huruvida en leverantör kan tillverka produkter enligt REACH direktivet: fråga efter en testrapport från en tidigare order.

Tänk på att en testrapport endast gäller för den specifika batch som testet gjorts på. Ett helt företag kan inte vara ”REACH certifierat” utan det är endast relevant för specifika produkter.

Det är även kritiskt att leverantören informeras om att ni kräver att produkten skall vara tillverkad i enlighet med REACH. Detta är absolut ingen självklarhet och kinesiska leverantörer förväntas sig alltid att kunden bifogar kompletta produktspecifikationer.

Detta beror på att fabriker alltid har flera olika underleverantörer, som i sin tur kan producera material, exempelvis en typ av plast, för att möta REACH. Dock måste de tillverka material specifikt för att möta REACH då det endast gäller inom EU.

Det som lämnas utanför, eller inte står skrivet på ett avtal, kommer inte att följa med då produkterna går till produktion. Lika viktigt är det att leverantören informeras om att ni planerar att skicka produkten till ett laboratorium  för REACH testning. Detta sätter press på leverantören att följa era kvalitetskrav.

Shenzhen fabrik

Intervju med en kinesisk fabrik gällande REACH

Nedanstående text publicerades tidigare på ScandinAsian.se oc ger insikt i hur kinesiska fabriker arbetar internt och med kunder när det kommer till REACH och andra labbtester.

Kan ni säkerställa efterlevnad av REACH, RoHS, CA Prop 65 och andra substansregleringar?

Ja, eftersom våra huvudmarknader ligger i USA och EU måste vi säkerställa efterlevnad av en rad olika standarder och regleringar. Bland dem finns de som du precis har nämnt: REACH, RoHS och California Proposition 65.

Vårt ansvar är dock begränsat till vad vi kan producera och tillverka. Vissa komponenter, exempelvis batteriet och urverket, tillhandahålls av internationella märken. När det gäller urverk känner du säkert redan till Seiko, Citizen Miyota och Ronda. Dessa efterlever RoHS, och vi kan få en komplett dokumentation direkt från dem. Detsamma gäller för batteriet, vilket köps in från Seiko, Sony eller Samsung – alla dessa producerar batterier i enlighet med de gällande standarder för batterier som finns i EU och USA.

Hur påverkar detta prissättningen av era klockor?

Material som efterlever REACH och RoHS kostar mer än material som inte efterlever detta. Det finns bara ett väldigt litet antal, ganska oprofessionella, kunder som inte förstår detta. Alla våra långvariga utländska kunder förstår alltid att det kostar mer. En boett kan tillverkas av många olika material, och det finns även olika kvaliteter på olika material. Kostnaden är inte så stor ändå, så det är sällan ett problem.

Då ni köper komponenter, exempelvis boetter och armband från ett stort antal specialiserade underleverantörer, hur säkerställer ni att de inkommande materialen faktiskt efterlever regleringarna?

Vi begär ”material datasheets” från våra underleverantörer för de material som vi köper in. Det kan exempelvis röra sig om en boett, eller amrband, i 316L rostfritt stål. Då vi anskaffar komponenterna för våra kunder, som vi gör för varje order, informerar vi våra materialleverantörer vilka standarder och regleringar som materialen måste efterleva. Ifall vi måste efterleva REACH, kommer vi att informera dem om att vi behöver en boett som efterlever just REACH.

I dagens läge efterlever 70% av våra komponenter REACH och RoHS. Men detta är för att vi främst exporterar till Europa.

Så det förutsätter att köparen måste meddela er gällande alla applicerbara standarder innan de gör en order?

Ja, vi berättar bara för komponentleverantörerna vilka standarder som de måste följa. Vi vidarebefordrar det som vår kund har informerat oss om. Ifall de inte informerar oss är det väldigt svårt för oss att veta exakt vad som gäller för deras land.

Testar ni de inkommande materialen själva?

Nej. Vi går bara igenom de dokument som vår leverantör har gett oss. Som de flesta, om inte alla, klocktillverkare i Shenzhen, har vi inte vårt eget laboratorium för att undersöka materialsubstanser. Vi kan såklart skicka inkommande material till en tredje part, som Intertek eller SGS, men detta är en kostnad som läggs på köparen. Om vi skulle inkludera ett test för varje order, skulle vi behöva öka våra priser. Det hade blivit väldigt svårt konkurrensmässigt.

Jag antar att detta även gäller för produktmärkning?

Ja, såklart. Vi kan erbjuda viss support med grafisk design. Exempelvis skapar vi alltid en konceptdesign som kunden får godkänna innan vi börjar med tillverkningen av prototypen. Men vi vet inte exakt hur varje produkt måste märkas inom varje stat eller land runt om i världen. Kunden tillhandahåller grafiska filer, som vi sedan applicerar på produkten. Det är dock inte upp till oss att designa labels i enlighet med märkningskrav. Vi är en fabrik, inte en advokatbyrå.

Vilka andra produktregleringar och standarder har ni erfarenhet med?

Olika kunder har olika krav. Det som jag kan komma ihåg just nu är ASTM-standarder, EN 71 och diverse tester för tungmetaller. För armband i läder och plast är vi även ålagda att ej använda ftalater.

Vissa företag, som exempelvis Wal-Mart och JC Penney har sina egna företagsstandarder. Dessa är striktare än de juridiska substansgränserna gällande bly och andra tungmetaller. I sådana fall måste köparen skicka oss en fullständig lista på substanser och begränsningar, så att vi kan kontrollera ifall våra materialleverantörer kan hålla sig till detta eller inte.

Hanterar ni vanligtvis alla testprocedurer själva eller är detta något som helt sköts av kunden?

Detta görs vanligtvis helt av kunden. Vi skickar endast proverna till deras testföretag i Shenzhen eller Hong Kong och de gör sedan resten. Vissa företag har även sina egna laboratorier, så att de kan testa dem själva. Vi arbetar dock redan med SGS och Intertek. Så om kunderna vill, är det möjligt för oss att kontakta dem och boka ett test och skicka prover. Men kostnaden läggs alltid på köparen. Vi betalar inte för tester.

Så de flesta, om inte alla, testrapporter ges ut i kundens namn?

Ja, eftersom om de bokar ett test så kommer testrapporterna att ges ut i deras företagsnamn. Detta är också vad vi vill. Vi har dock några testrapporter som vi kan visa upp där det står vårt eget företagsnamn. Detta krävs ofta utav nya kunder som vill kontrollera oss innan vi börjar arbeta tillsammans.

Sänder era köpare vanligtvis batchprover för varje order?

Vissa gör det, men inte alla. En kund, ett franskt modeföretag, testar alla ordrar. Både för REACH och RoHS, och för varje del. Även glaset. De är väldigt strikta. Andra testar kanske varannan eller var tredje order. Det är upp till kunden.

Jag märkte att några av klockorna i er fabrik är CE-märkta, medan andra inte är det. Bistår ni europeiska köpare med ’efterlevnad av CE-märkning’?

Nej, vi vet inte mycket om kraven för CE-märkning. Vissa kunder utför CE-tester, exempelvis tester för EMC-direktivet. Men vi vet inte exakt vad som krävs för att efterleva CE-märkningsregleringar.

Vår slutsats

Det är aldrig så enkelt som att bara ”hitta den rätta tillverkaren”. Att säkerställa efterlevnad, en av många utmaningar då man köper från Kina, är i slutändan ditt ansvar som importör. Leverantörens förmågor ger dig bra förutsättningar, men detta innebär inte att man bör ta slutresultatet för givet. En importör i dagens läge har därför mer en roll lik en ingenjör, eller produktutvecklare, än en inköpare eller handelsman, i en mer traditionell bemärkelse.

Ni bör även tänka på att dessa frågor och svar utformades tillsammans med en industriledande tillverkare, med stora märkesnamn på kundlistan, och en orderlista som går tillbaka till tidigt 90-tal. De allra flesta leverantörer är inte så resursstarka som denne. Faktum är att de flesta inte ens hade brytt sig om att svara på dessa frågor, eller ens klarat av att ge svar på dem.

Dessa lärdomar gäller inte bara för klockmärken. Samma dynamik gäller inom alla industrier där substanskontroller är relevanta. Detta inkluderar exempelvis kläder, hemtextilier, leksaker, barnprodukter, material som är i kontakt med livsmedel, möbler och.. ja, i praktiken alla produktområden.

Tillverkning

Labbtester

En tidigare test rapport är dock ingen garanti för att en kinesisk tillverkare alltid kan och kommer möta kraven i REACH direktivet.

Det säkraste sättet är att begära att minst ett prov från er batch skickas labbtestas. Att göra ett sådant test kräver dock expertis inom kemi och speciell utrustning. Det är knappast något som varken importören eller leverantören i Kina kan tillhandahålla.

Istället kan provexemplar eller materialprover skickas till ett såkallat tredjeparts-labb. Följande företag erbjuder REACH test i Kina:

 • SGS
 • Bureau Veritas
 • QIMA
 • TÜV
 • Intertek

Som vid all kvalitetssäkring och testning är det viktigt att leverantören inte betalas fullt förrän resultatet bekräftats.

Har du betalat den slutliga balansen till leverantören, samtidigt som det visar sig att era produkter inte passerat ett REACH test, kan det bli omöjligt att få kompensation från tillverkaren i Kina.

Leverantörer i Kina är betydligt lättare att förhandla med när större delen av betalningen fortfarande är kvar på importörens konto.

Det finns inget sätt att ”göra om” eller ”reparera” en produkt som inte passerar ett REACH test. Således är det kritiskt att ett sådant sker innan godset lämnat Kina. Uppdagas detta först efter att godset anlänt till Sverige så har importören med största sannolikhet förlorat sin investering.

Frågor och svar

Kan alla fabriker i Kina möta REACH?

Nej, långt ifrån alla fabriker i Kina och övriga Asien kan tillverka produkter som möter REACH. Faktum är att många fabriker inte ens känner till vad REACH är och vad det innebär. Ett stort problem att många tillverkare helt enkelt inte har kontroll på halter av kemikalier och tungmetaller i de material som köps in från underleverantörer.

Varför är REACH tester nödvändiga?

Labbtester är nödvändiga då fabriker inte har dokumentation när det gäller halter av tungmetaller och kemikalier i allt från tyger och metall till plaster och förpackningsmaterial. Att boka in ett labbtest med exempelvis QIMA eller Intertek är således det enda sättet att kontrollera om produkten kan säljas inom EU.

Vad kostar REACH labbtester?

Kostnaden för ett REACH labbtest beror på följande faktorer:

 • Antalet produkter
 • Antalet material
 • Antalet färger

I regel brukar våra kunder betala mellan 500 till 800 dollar vid bokning av REACH test. Dock måste inte varje beställning labbtestas.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • 2 svar på “REACH & Kemikalier vid import från Kina: Komplett guide

  1. Hejsan jag har en fråga hur fungerar det med produkter så som godis ? Om man vill importera en egen variant från kina. För att sälja i butiker i Sverige vad ska man tänka på då

   1. Hej Emil,

    Jag föreslår att ni kontaktar Lisvsmedelsverket med den frågan

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist