Labbtester av produkter i Kina: En komplett guide

Publicerad den Lämna en kommentar

Labb tester

Att få dina produkter labbtestade är det enda sättet att se till att dina importerade gods är säkra och att de efterlever alla applicerbara regleringar.

Att importera produkter som inte efterlever dessa regleringar är illegalt, och kan resultera i en finansiell katastrof ifall din last någonsin beslagtas av tullmyndigheterna – eller ifall du tvingas återkalla dem.

Men hur ska du göra för att få dina produkter testade? Den frågan, och många fler, besvaras i denna kompletta guide för labbtestning av produkter som importeras från Asien, för försäljning i Sverige och andra EU länder.

Fortsätt läsa och få reda på hur du hittar rätt labb, håller kostnaderna nere och varför det inte alltid är tillräckligt med en testrapport.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Varför behöver jag göra labbtester vid import?

Som du kanske känner till är många produkter reglerade av en eller flera säkerhetsstandarder eller kemiska restriktioner.

Produkter som importeras till USA är exempelvis reglerade av CPSIA – vilket ålägger importörer att presentera verifierbara testrapporter från en ackrediterad tredje part.

En rapport från ett labbtest är därför helt enkelt ett dokument som bevisar att en produkt efterlever gällande regleringar och standarder.

När det kommer till vissa produktkategorier är det obligatoriskt med labbtester, men inte för de flesta. Därför är det i många fall valfritt att erhålla en testrapport.

Ifall det inte alltid är obligatoriskt med labbtester, varför skickar då importörer fortfarande in sina produkter för detta?

En produkt måste först och främst alltid efterleva gällande regleringar och standarder. Ett labbtest från tredje part är det enda sättet att verifiera att produkten verkligen gör detta. Icke-efterlevande produkter kan passera tullen, men de kan komma att kontrolleras vid ett senare tillfälle.

Ifall det visar sig att dina produkter är icke-efterlevande, kommer de att bli tvångsåterkallade. Med andra ord innebär detta en total katastrof för varje startup eller mindre företag.

För det andra är exempelvis Amazon.com mer och mer medvetna om säkerhetsregleringar för produkter, och kräver att deras säljare och leverantörer förser dem med utförlig efterlevnadsdokumentation.

Ifall man misslyckas med att lämna relevant efterlevnadsdokumentation, vilket ofta inte är begränsat till rapporter av labbtester, kan detta resultera i att din produkt blir borttagen, eller att du inte kan sälja några produkter alls.

Vad för slags labbtester behöver vi?

Det beror helt och hållet på vilken typ av produkt det gäller, samt vilket land du planerar att sälja i. Detta beror på att olika standarder och regleringar gäller för olika produkter. Dock kan du ofta frågae testföretaget om vilka tester de föreslår för din produkt, och där du säljer produkten.

Varför kan inte min leverantör göra labbtestet?

Fabriker i Kina och andra länder har helt enkelt den utrustning eller expertis som krävs för att korrekt utföra kemikalietester och andra labbtester. Därtill är det ibland lagkrav på att testerna utförs av ett utomstående företag som innehar licens eller godkännande från myndighet i exempelvis EU eller USA. Det går helt enkelt inte att lita på att fabriker är opartiska när det kommer till en så viktig sak som produktsäkerhet.

Bör man förvänta sig att leverantören betalar för labbtestet?

Leverantörer i Kina och övriga Asien betalar nästan aldrig för tester, speciellt inte då produkten är designad av kunden. Med det sagt testar vissa större tillverkare vissa material som de använder för olika beställningar. Dock är det även i dessa fall så att leverantören måste inkludera labbtestkostnader i produktpriset.

Hur mycket bör jag betala för produkttester?

Testkostnaden beror på följande faktorer:

a. Antalet regleringar och tester som krävs

b. Antalet produkter

c. Antalet material

d. Antalet färger

För vissa produkter, som leksaker och elektronik, måste du betala per design eller SKU. Men två olika SKU måste testas även ifall de har samma material och komponenter.

Då man importerar kläder kan det dock räcka med en testrapport per material. Den finansiella kostnaden beror även på den typ av produkt det bör sig om.

Härunder följer några kostnadsexempel:

Produkt Beskrivning Test Kostnad
T-shirt 100% Bomull, 2 färger REACH 4000 SEK
T-shirt 100% Bomull, 4 färger REACH 4000 SEK
Strömbank Litium strömbank, 1 modell LVD, RoHS 8000 SEK
Teddybjörn Mjukisdjur, 1 modell EN 71, ASTM 7000 SEK

En extra färg eller ett extra material kanske inte fördubblar kostnaden på labbtestet men det kan öka det med 20 – 50%.

Hur kan vi hålla testkostnaden så låg som möjligt?

Då kostnaderna baseras på antalet regleringar, SKUs, färger och material, kan du sänka dina kostnader för laboratorietesterna genom att applicera följande metoder:

a. Begränsa antalet marknader du träder in i vid ett givet tillfälle (produkterna kommer då att behöva efterleva färre regleringar).

b. Lansera ett lägre antal SKU.

c. Använd samma färger och material för så många SKU som möjligt.

Kan vi inte bara använda en av leverantörernas testrapporter?

En leverantörs existerande testrapporter är avgörande för att utröna ifall de kan producera efterlevande produkter, men i de flesta fall kan du inte använda gamla rapporter som bevis på att de produkter som du beställer vid ett senare tillfälle är giltiga.

Att uppvisa utgångna testrapporter, eller sådana som inte kan länkas till dina produkter, kan resultera i att varorna blir beslagtagna av tullmyndigheter.

Behöver jag testa mina produkter i Sverige?

Nej, du behöver inte testa produkterna i ditt hemland, så länge som laboratoriet är ackrediterat av myndigheterna i ditt hemland.

Många importörer föredrar därför att använda laboratorier på Kinas fastland och i Hong Kong, eftersom detta gör processen betydligt snabbare.

Du kan därför instruera din leverantör till att lämna in stickprover inom landet.

I dagens läge är alla de stora europeiska och amerikanska testföretagen representerade på Kinas fastland.

Vad bör jag leta efter då jag väljer ett företag för labbtester i Kina?

Du bör endast arbeta med välkända och etablerade testföretag som är ackrediterade i USA och EU.

Faktum är att många länder bara accepterar testrapporter från ackrediterade företag. Du kan hitta en lista på ackrediterade företag för labbtester på olika myndighetssidor.

Du kan även använda denna checklista då du väljer ett testföretag:

1. Erbjuder de labbtester för de standarder och regleringar som dina produkter måste efterleva?

2. Har de erfarenhet med din produktkategori?

3. Har de anläggningar i Hong Kong S.A.R eller på Kinas fastland?

Bör jag boka tester direkt med labbet, eller bör leverantören hantera detta?

Du bör aldrig låta leverantören boka labbtestet åt dig. Det finns några bra anledningar till detta:

a. De kan komma att välja ett icke-ackrediterat testföretag, vilket därmed medför att du får värdelösa testrapporter. De kan även förfalska testrapporter eller muta testföretaget för att få gynnsamma resultat.

b. Leverantören kanske inte är medveten om de regleringar som gäller inom din marknad. De kan därför komma att beställa ett test som inte korresponderar mot de regleringar, säkerhetsstandarder eller kemiska restriktioner som föreligger inom din marknad.

c. Det kommer att sluta med att du får betala för testet i vilket fall som helst. Ifall du låter din leverantör boka det åt dig finns det mindre transparens och du är den som blir utsatt för de risker som har förklarats i a och b.

Hur skickar jag in produktprov till labbet?

Du kan antingen leverera prov via post till företaget som utför labbtesterna eller instruera din leverantör till att göra detta. Innan du eller din leverantör skickar in prover till ditt testföretag, behöver du bekräfta följande information:

1. Kontaktperson, telefonnummer och adress

2. Identifikationsnummer/SKU kod på provet

3. Antalet prov som behövs

Med det sagt, ifall du låter leverantören skicka in proverna direkt, så se till att skaffa produktfoton eller annan typ av identifikation. Det förekommer historier där leverantörer skickar in prov som är ’gjorda för labbtester’, bara för att passera labbtestet – som inte representerar batchen som helhet.

Kan en kvalitetskontrollant utföra testerna i fabriken?

Ett vanligt missförstånd är att kvalitetsinspektioner också involverar efterlevnadskontroller av produkter. Detta är sällan fallet, eftersom labbtester kräver dyr och stor utrustning, som inte precis är portabel.

Det krävs även expertis som endast innehas av ingenjörer inom kemi och elektronik.

Med det sagt kan din kvalitetsinspektionsagent samla in prover från batchen, och senare skicka dem till testföretaget. På detta sätt kan du se till att proven kommer från ’rätt låda’.

Hur vet jag vilka tester som jag behöver för att sälja produkterna inom min marknad?

Labbtester görs för att bevisa efterlevnad av en eller flera regleringar eller standarder. Du behöver därför bekräfta vilka regleringar eller standarder (exempelvis REACH eller CPSIA) som gäller för din produkt, inom din marknad.

De flesta företag som utför labbtester kan förse dig med grundläggande information, men anlita en konsult och kontakta myndigheterna inom din marknad innan du importerar produkter från Asien.

Med det sagt är labbtester inte det enda man bör tänka på när det gäller produktefterlevnad. Du kan komma att behöva ytterligare dokumentation, och de flesta produkter täcks även av märkningskrav.

Hur många produktprov bör vi skicka?

Testföretagen behöver ett visst antal prov per material, färg, SKU och test. Du kommer som minst att behöva skicka in 3 till 4 prov för att få produkten testad.

Bekräfta antalet prover som behövs med ditt testföretag och instruera din leverantör i enlighet med detta.

Kommer vi att få tillbaka våra prover efter testet?

Nej, oftast inte. Proverna kommer i många fall att förstöras som ett resultat av labbtesterna. Du kan därför inte förvänta dig att få tillbaka dem.

Det finns dock undantag. Prototyper som undergår kontroller eller en certifieringsprocess (exempelvis elektriska system som är EMC-testade) måste inte nödvändigtvis förstöras.

Hur lång tid tar det att få resultatet?

Det tar normalt sett runt 1 till 2 veckor innan labbtesterna är utförda och rapporten kan utfärdas. Nuförtiden levereras testerna för det mesta digitalt, istället för med post.

Vad kan jag göra ifall testet misslyckas?

Ifall produkten inte klarar av testet, måste du reda ut situationen med din leverantör. I vissa fall kan bristen på efterlevnad lösas genom att byta ut en viss komponent eller ett visst material.

Men i vissa fall är det omöjligt att ’göra’ så att en produkt blir giltig, speciellt då det gäller problem relaterade till kemikalier och tungmetaller.

I sådana fall måste leverantören göra om hela batchen, eftersom den antagligen är drabbad i sin helhet.

Behöver jag andra dokument än testrapporten?

Produktefterlevnad involverar mycket mer än bara labbtester. Som jag tidigare nämnt är labbtester obligatoriska för vissa produkter – men för det flesta är de inte det.

Det är därför upp till importören att bestämma ifall produkterna skall testas eller ej.

Även i de fall då labbtester inte är obligatoriska, kan det finnas annan produktdokumentation som är det. För de flesta produkter gäller det även märkningskrav (exempelvis en etikett med ’Made in China’ eller CE-märkning).

Exempelvis kräver CPSIA att amerikanska importörer av barnprodukter ska fästa en spårningsetikett på varje enhet, och utfärda ett certifikat gällande barnprodukter.

Inom EU förekommer krav på CE-märkning för många produkter, vilket ålägger köparen att skapa en teknisk fil – inkluderat designritningar, materiallista, riskanalys, användningsinstruktioner och mycket mer.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist