Intervju med en kinesisk tillverkare: REACH och gifter i konsumentvaror

klockor boett

Vill du tillverka produkter i Asien?
Boka en kostnadsfri konsultation nu

Vi skriver ofta om produktefterlevnad här på ScandinAsian.se. Vi tänkte dock att det var dags att täcka en annan vinkel: Från leverantörens synpunkt. Under en nyligen gjord resa till Shenzhen, fick jag möjligheten att ställa några viktiga frågor till en ledande, dock anonym, Klocktillverkare. Fortsätt läsa och lär dig mer om efterlevnad och de risker som förekommer vid Klocktillverkning – lärdomar som kan appliceras inom i princip vilken industri som helst.

Kan ni säkerställa efterlevnad av REACH, RoHS, CA Prop 65 och andra substansregleringar?

Ja, eftersom våra huvudmarknader ligger i USA och EU måste vi säkerställa efterlevnad av en rad olika standarder och regleringar. Bland dem finns de som du precis har nämnt: REACH, RoHS och California Proposition 65.

Vårt ansvar är dock begränsat till vad vi kan producera och tillverka. Vissa komponenter, exempelvis batteriet och urverket, tillhandahålls av internationella märken. När det gäller urverk känner du säkert redan till Seiko, Citizen Miyota och Ronda. Dessa efterlever RoHS, och vi kan få en komplett dokumentation direkt från dem. Detsamma gäller för batteriet, vilket köps in från Seiko, Sony eller Samsung – alla dessa producerar batterier i enlighet med de gällande standarder för batterier som finns i EU och USA.

Hur påverkar detta prissättningen av era klockor?

Material som efterlever REACH och RoHS kostar mer än material som inte efterlever detta. Det finns bara ett väldigt litet antal, ganska oprofessionella, kunder som inte förstår detta. Alla våra långvariga utländska kunder förstår alltid att det kostar mer. En boett kan tillverkas av många olika material, och det finns även olika kvaliteter på olika material. Kostnaden är inte så stor ändå, så det är sällan ett problem.

Då ni köper komponenter, exempelvis boetter och armband från ett stort antal specialiserade underleverantörer, hur säkerställer ni att de inkommande materialen faktiskt efterlever regleringarna?

Vi begär materialark från våra underleverantörer för de material som vi köper in. Det kan exempelvis röra sig om en boett, eller amrband, i 316L rostfritt stål. Då vi anskaffar komponenterna för våra kunder, som vi gör för varje order, informerar vi våra materialleverantörer vilka standarder och regleringar som materialen måste efterleva. Ifall vi måste efterleva REACH, kommer vi att informera dem om att vi behöver en boett som efterlever just REACH.

I dagens läge efterlever 70% av våra komponenter REACH och RoHS. Men detta är för att vi främst exporterar till Europa.

Så det förutsätter att köparen måste meddela er gällande alla applicerbara standarder innan de gör en order?

Ja, vi berättar bara för komponentleverantörerna vilka standarder som de måste följa. Vi vidarebefordrar det som vår kund har informerat oss om. Ifall de inte informerar oss är det väldigt svårt för oss att veta exakt vad som gäller för deras land.

Testar ni de inkommande materialen själva?

Nej. Vi går bara igenom de dokument som vår leverantör har gett oss. Som de flesta, om inte alla, klocktillverkare i Shenzhen, har vi inte vårt eget laboratorium för att undersöka materialsubstanser. Vi kan såklart skicka inkommande material till en tredje part, som Intertek eller SGS, men detta är en kostnad som läggs på köparen. Om vi skulle inkludera ett test för varje order, skulle vi behöva öka våra priser. Det hade blivit väldigt svårt konkurrensmässigt.

Jag antar att detta även gäller för produktmärkning?

Ja, såklart. Vi kan erbjuda viss support med grafisk design. Exempelvis skapar vi alltid en konceptdesign som kunden får godkänna innan vi börjar med tillverkningen av prototypen. Men vi vet inte exakt hur varje produkt måste märkas inom varje stat eller land runt om i världen. Kunden tillhandahåller grafiska filer, som vi sedan applicerar på produkten. Det är dock inte upp till oss att designa labels i enlighet med märkningskrav. Vi är en fabrik, inte en advokatbyrå.

Vilka andra produktregleringar och standarder har ni erfarenhet med?

Olika kunder har olika krav. Det som jag kan komma ihåg just nu är ASTM-standarder, EN 71 och diverse tester för tungmetaller. För armband i läder och plast är vi även ålagda att ej använda ftalater.

Vissa företag, som exempelvis Wal-Mart och JC Penney har sina egna företagsstandarder. Dessa är striktare än de juridiska substansgränserna gällande bly och andra tungmetaller. I sådana fall måste köparen skicka oss en fullständig lista på substanser och begränsningar, så att vi kan kontrollera ifall våra materialleverantörer kan hålla sig till detta eller inte.

Hanterar ni vanligtvis alla testprocedurer själva eller är detta något som helt sköts av kunden?

Detta görs vanligtvis helt av kunden. Vi skickar endast proverna till deras testföretag i Shenzhen eller Hong Kong och de gör sedan resten. Vissa företag har även sina egna laboratorier, så att de kan testa dem själva. Vi arbetar dock redan med SGS och Intertek. Så om kunderna vill, är det möjligt för oss att kontakta dem och boka ett test och skicka prover. Men kostnaden läggs alltid på köparen. Vi betalar inte för tester.

Så de flesta, om inte alla, testrapporter ges ut i kundens namn?

Ja, eftersom om de bokar ett test så kommer testrapporterna att ges ut i deras företagsnamn. Detta är också vad vi vill. Vi har dock några testrapporter som vi kan visa upp där det står vårt eget företagsnamn. Detta krävs ofta utav nya kunder som vill kontrollera oss innan vi börjar arbeta tillsammans.

Sänder era köpare vanligtvis batchprover för varje order?

Vissa gör det, men inte alla. En kund, ett franskt modeföretag, testar alla ordrar. Både för REACH och RoHS, och för varje del. Även glaset. De är väldigt strikta. Andra testar kanske varannan eller var tredje order. Det är upp till kunden.

Jag märkte att några av klockorna i er fabrik är CE-märkta, medan andra inte är det. Bistår ni europeiska köpare med ‘efterlevnad av CE-märkning’?

Nej, vi vet inte mycket om kraven för CE-märkning. Vissa kunder utför CE-tester, exempelvis tester för EMC-direktivet. Men vi vet inte exakt vad som krävs för att efterleva CE-märkningsregleringar. Detta hanteras alltid av vår kund.

Vår slutsats

Det är aldrig så enkelt som att bara ”hitta den rätta tillverkaren”. Att säkerställa efterlevnad, en av många utmaningar då man köper från Kina, är i slutändan ditt ansvar som importör. Leverantörens förmågor ger dig bra förutsättningar, men detta innebär inte att man bör ta slutresultatet för givet. En importör i dagens läge har därför mer en roll lik en ingenjör, eller produktutvecklare, än en inköpare eller handelsman, i en mer traditionell bemärkelse.

Ni bör även tänka på att dessa frågor och svar utformades tillsammans med en industriledande tillverkare, med stora märkesnamn på kundlistan, och en orderlista som går tillbaka till tidigt 90-tal. De allra flesta leverantörer är inte så resursstarka som denne. Faktum är att de flesta inte ens hade brytt sig om att svara på dessa frågor, eller ens klarat av att ge svar på dem.

Dessa lärdomar gäller inte bara för klockmärken. Samma dynamik gäller inom alla industrier där substanskontroller är relevanta. Detta inkluderar exempelvis kläder, textilier, leksaker, barnprodukter, material som är i kontakt med livsmedel, möbler och.. ja, i praktiken alla produktområden.

Inga kommentarer.

Lämna ett svar

* Vänligen kryssa i ruta för att godkänna

*

I agree