CE märkning vid import till Sverige: En komplett guide

Publicerad den 36 kommentarer

CE står för Conformité Européenne som visar att produkten i fråga möter vissa EU direktiv och standarder. Många svenska importörer antar att tillverkare i Kina och andra länder garanterar att produkterna per automatik möter CE kraven, men det är inte fallet.

Att importera produkter som inte möter CE kraven kan leda till säljförbud, vite och börer – vilket också är ganska vanligt. Kort sagt, att göra antaganden kan leda till katastrof för dig som importör.

I denna artikel förklarar vi grunderna i CE, och vad du måste tänka på som importör-

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Vilka produkter måste vara CE märkta?

Det är inte alla produkter som måste vara CE märkta, men om det ni planerar att importera stämmer in på nedanstående produktlista, kan ni utgå ifrån att er produkt måste vara CE märkt.

 • Leksaker
 • Maskiner
 • Elektroniska produkter & utrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Tryckbärande anordningar
 • Medicintekniska produkter
 • Aktiva medicintekniska produkter för implantation
 • Radio-och teleterminalutrustning
 • Enkla tryckkärl
 • Gasapparater
 • Hissar
 • Fritidsbåtar
 • Utrustning och säkerhetssystem för användning i explosiva miljöer
 • Icke-automatiska vågar
 • Linbanor
 • Byggprodukter
 • Explosiva varor för civilt bruk
 • Varmvattenpannor
 • Mätutrustning
 • Solglasögon

Exempel på produkter som inte kräver CE märkning är kemikalier, matvaror, kosmetika och läkemedel. Dessa produkter är dock reglerade med andra direktiv. Notera att CE märkning inte endast krävs i Sverige, utan i alla länder som är med i EU.

CE märkning i Kina

Vilka produkter skall inte CE märkta?

CE märkning skall enbart appliceras på de produkter som täcks av ett eller flera ’CE direktiv’. Om inte, så skall produkten inte vara CE märkt.

Nedan följer ett antal exempel på sådana produkter:

Notera dock att det finns andra EU regleringar som är applicerbara på ovanstående produktområden.

Olika typer CE direktiv

Det finns flera olika typer av ”CE direktiv” som gäller för specifika produktgrupper. Det är ganska självklart då det hade varit omöjligt att sätta en standard som gäller för både leksaker och maskiner. Exempel på dessa direktiv följer nedan:

 • EN 71 (leksaker)
 • RoHS (elektronik)
 • Low Voltage Directive (elsäkerhet)
 • RED (Bluetooth, WiFi, LTE, 5G produkter)
 • Machine Directive (maskiner)
 • EMC (elektronik)
 • PPE (Hjälmar, solglasögon och annan skyddande utrustning)
 • Medical Devices Directive (medicinska produkter)

Vad innebär det att ’CE märka’ en produkt?

Många tror att en produkt med en tryckt CE logotyp per automatik möter ’CE regleringar’. Så är inte fallet, utan en produkt möter bara CE regler om följande uppnås:

1. Produkten möter kraven som listas i direktivet. För att göra detta kan EN eller ISO standarder implementears.

2. Produkten har passerat labbtester för applicerbara direktiv och EN/ISO standarder

3. Importören har skapat en Declaration of Conformity, användarmanual och teknisk fil

4.  Produkt och förpackning är korrekt märkt med CE

Det räcker alltså inte med att produkten har ett tryckt CE märke. Faktum är att det inte ens är tillräckligt om produkten rent tekniskt möter säkerhetskraven, och är korrekt märkt, om Importören inte har korrekt dokumentation.

Notified Body

För vissa produkter, främst de som faller inom PPE Directive eller Medical Devices Directive, krävs också att en Notified Body involvers under processen. Detta är organisation som kontrollerar dokumentationen (DoC, testrapporter och teknisk fil) för att sedan EC certifiera produkten. För de flesta produkter är det ingen utomstående part som är involverad – bortsett från testlabbet.


CE Dokumentation

Nedan följer en översikt på de olika dokument som krävs för att produkten skall vara korrekt CE märkt.

Declaration of Conformity (DoC)

Declaration of Conformity (DoC) är ett dokument som utfärdas av importören eller tillverkaren. Det är i grunden en deklaration som du på egen hand skriver ihop följande:

1. Vilket företag som är ansvarigt

2. Vilken produkt som DoC gäller för

3. Vilka direktiv som produkten måste efterleva

4. Vilka EN eller ISO standarder som produkten efterlever och hur detta kontrollerats

5. Kontaktperson

6. Datum

Teknisk fil

En fil inkluderar ofta följande:

 • Ritningar
 • Förpackningsdesign
 • Lista på applicerbara EN standarder / direktiv
 • Labbtestrapporter
 • Komponentlista
 • Riskanalys
 • Användarmanual

Fake dokumentation

Många tillverkare i Kina bifogar ofta något av följande dokument när kunder frågar efter DoC eller testrapporter för att bevisa att deras produkt möter EU regleringar:

 • Certificate of Conformity
 • Certificate of Compliance
 • Compliance Assessment Report
 • Attestation of Conformity

Notera att dessa dokument ofta är helt värdelösa, trots att de ser ut som officiella dokument. Det är också deras syfte.

I praktiken är det omöjligt att hitta fabriker som har alla dokument färdiga – utan det är upp till dig som importör att sammanställa samtliga dokument. Du kan inte förlita dig på fabriken.


Labbtester

För de flesta produktområden  så är det inte lagkrav på att er produkt har labbtestats av en utomstående part.

Men, ett labbtest är det enda sättet att verifiera att produkten faktiskt möter alla applicerbara regleringar. Utan ett labbtest kan ni inte vara säker, och då har du heller ingenting att utgå ifrån när du sammanställer din DoC eller tekniska fil.

I slutändan är ni alltid ansvarig för att produkten är säker, med eller utan testrapporter. Därtill kan myndigheter i Sverige begära att produkten labbtestas, eller rent av göra det på egen hand. Om det då kommer fram att produkten inte alls möter exempelvis RoHS eller LVD så kommer era varor att förstöras.

Detta sker utan någon form av kompensation, vare sig från myndigheter eller er tillverkare i Kina.

Vi på ScandinAsian.se rekommenderar alltid att man bokar labbtester innan slutbetalning och leverans till Sverige. Det finns i praktiken inget sätt att korrigera en produkt som inte möter applicerbara säkerhetskrav.

Vad kostar labbtester?

Det beror helt och hållet på produkten, och i förlängningen vilka ISO eller EN standarder som är applicerbara. Dock kan det rör sig om allt ifrån 300 USD till flera tusen dollar per produkt som måste labbtestas.

Kan jag få testrapporter från leverantören?

Det är väldigt sällan fabriker i Kina, och andra länder i Asien, kan bifoga användbara labbtestrapporter. Det räcker inte att bara visa upp vilken ”testrapport” som helst, utan det är en hel del som måste matcha:

1. Testrapporten måste gälla för samma produkt

2. Testrapporten måste täcka alla aktuella EN/ISO standarder

3. Testrapporten måste gå att verifiera

4. Testrapporten måste gälla för samma fabrik

I nästan alla fall brister det i någon av punkterna ovan.


Vem är ansvarig för att CE direktivet efterlevs?

Detta är en fråga som förvirrar många. Om man besöker myndigheternas websidor framstår det ofta som att det är tillverkaren som är ensamt ansvar för att sk. CE direktiv efterlevs. Detta kan vara vilseledande, då importören klassas som tillverkare om denna övertar ansvaret för CE märkning – vilket det i praktiken alltid är det som sker vid import.

Även i en teoretisk situation där tillverkaren i Kina tar över ansvaret så är det du som importör som tar den ekonomiska smällen om du får säljförbud och vite för att det senare visar sig att testrapporter och andra dokument saknas.

Som svensk importör finns det ingenting du kan göra för att kräva kompensation från en tillverkare i Kina. Att ta ett sådant fall till svensk domstol är också meningslöst då svensk lagstiftning helt enkelt inte gäller i Kina.

I praktiken är det alltid du som importör som måste se till att alla testrapporter, dokument och märkningar finns på plats.

Kan vi få hjälp av leverantören?

Nej, fabriker i Kina är inte experter på utländska regleringar, inklusive de i EU. De har inga jurister som håller koll på EU regleringar.

I bästa fall kan de bifoga gamla testrapporter, vilket kan visa att produkten rent tekniskt möter EU regleringar. Men, det är ändå upp till er som Importör att:

 • Sammanställa märkningsfiler och skicka dessa till fabriken
 • Sammanställa och skriva ut alla dokument
 • Boka och betala labbtester för er produkt

Det finns inga tillverkare i Kina som erbjuder komplett CE märkta produkter direkt från fabrik. De bolag i Kina som gör det, exempelvis ZTE och Huawei, lanserar produkter direkt i EU.

Ingen tillverkare bemödar sig att undersöka regleringar, för att importörer från Sverige sedan skall kunna beställa färdiga produkter till låga priser – och sälja hemma med goda marginaler. Istället är det upp till importören att hantera CE processen.

Tillverkar alla leverantörer i Kina produkter som är CE märkta?

Det finns många tillverkare som trycker CE logotyper på produkter utan att veta (eller för den delen bry sig om) vad det står för. Många importörer i Sverige tror att en CE märkning är allt som krävs men så är inte fallet.

Detta gäller också produkter som säljs via Wish och Aliexpress. Konstigt nog gör myndigheterna i Sverige ingen granskning, utan gränsen är vidöppen för brandfarlig elektronik och giftiga leksaker.

Det är i praktiken icke-existerande att kinesiska fabriker faktiskt gör labbtester och tar fram korrekt dokumentation helt på egen hand – då detta är importörens eget ansvar.

Detta gäller även större tillverkare, som producerar varor för exempelvis IKEA. Dessa fabriker har ingenting att göra med CE processen , utan det är importören som hanterar sammanställning av dokumentation, och bokar labbtester.

Vad kan hända om en produkt inte är tillverkad i enlighet med CE direktivet?

Det finns flera sätt som en produkt kan misslyckas att möta CE regler. Nedan följer ett antal scenarier:

a. Produkten är CE märkt men möter i praktiken inga av de säkerhetskrav som CE faktiskt skall signalera (Vanligt)

b. Produkten är CE märkt och möter alla tekniska krav, men Importören saknar DoC och teknisk fil

I båda fallen kan Importören få böter. Scenario A går dock oftast ostraffat, då många privatpersoner idag beställer varor direkt från Kina via Wish och Aliexpress.

I praktiken har givetvis har företag i Kina inget som helst ansvar att se till att utländska produktsäkerhetskrav efterlevs. Kinesiska företag följer av uppenbara skäl kinesisk lagstiftning, inte svensk lagstiftning.

Detta saknar väldigt många svenska privatimportörer förståelse för.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • 36 svar på “CE märkning vid import till Sverige: En komplett guide

  1. Hej Fredrik jag undrar om du kan svara på en fråga gälland import från Kina för eget bruk.
   Jag vill importera en kompressor för eget bruk ,måste den då vara ce märkt
   Med vänlig hälsning, Bengt Håkansson

   1. Hej Bengt,

    Ja, CE certifiering krävs för en kompressor

  2. Hej

   Hur är de med smycken vilken märkning och regler gäller vid försäljning av oädlasmycken?

  3. Hej!

   Nu verkar det inte vara så värst mycket aktivitet på den här sidan, men jag ska försöka ändå. Jag handlar en del på Wish, där allt (?) kommer från Kina. Mest leksaker blir det, hur säkert är det egentligen ur giftsynpunkt? Finns det någon som helst kontroll av dessa produkter?

   MVH

   Emelie

   1. Hej Emelie!

    Sidan är i högsta grad aktiv.

    Ni ställer en väldigt bra och relevant fråga. Nu jobbar ju inte vi B2C, utan B2B.

    Om det är så att Wish.com är säljare av produkterna, så bör de ha ansvar för compliance. Om det är en öppen marknadsplats, som Ebay.com, så har de inte samma ansvar.

    Oavsett skulle vi nog inte rekommendera att man köper leksaker, utan att först ha verifierat EN 71 compliance.

  4. Hej,
   Om man ska beställa papper, så som ex. engångsunderlägg till barn eller underlägg man använder i vården (på sjukhussängar). Behövs då en CE certifiering?

   Tacksam för svar!
   K

   1. CE är sannolikt inte applicerbart. Det kan dock finnas andra regleringar som är applicerbara.

  5. Hej!
   Kan jag köra en icke CE-märkt moped som jag själv importerat från Kina? Vad gäller?

   1. Hej Nils-Åke,

    Jag vet inte om CE är applicerbart på mopeden i helhet, men på motorn är det.

    Det finns inga undantag.

  6. Hej! Ska importera en Chinsstång. Eller kanske möjligen en hel gympark för utomhusbruk. Måste de vara CE-märkta om de ska säljas vidare, eller nyttjas för eget bruk i Sverige? MVH

  7. Har en begagnad hopfällbar e-cykel som jag använt i Wuxi utanför Shanghai.
   Har varit där i kortare perioder upp till 3 månader, så har inget flyttgods.
   Skulle vilja ha hem den, går det?
   Gäller CE märkning även för begagnat?
   Med vänlig hälsning
   Roland

  8. Hej
   Om en Dörr tillverkas på en fabrik i Kina som blir CE mrkt kan man använda samma CE när man byter tillverkare eller måste produkten ha ny CE märkning ???

   MVH
   Roger

  9. Hej

   Jag ska importera maskiner från USA, MEN dessa maskiner redan finns CE märkta för försäljning inom EU. Varför kan inte leverantören CE märka alla tillverkade varor av samma märke/vara, då de tillverkas exakt likadant. Vi pratar då om varor och tillverkare som är kända och respekterade över hela världen.
   Varför räcker inte ett äkthets-bevis för att få varan CE märkt??

   Mvh

   Roger

   1. Hej Roger,

    Även om det är samma tillverkare är det inte säkert att de säljer exakt samma maskin i US som de gör inom EU.

  10. Hej vill köpa en lampa från wish.com (kina) som jag inte vet om den e CE märkt, hur kontrolleras detta. Om den inte är det . Kan en elektriker åtgärda det så att den blir godkänd och inte är eventuellt farlig längre .
   Med vänlig hälsning

   1. Hej Beatriz,

    1. Nej, den är garanterat inte ’CE compliant’

    2. Nej, ingen elektriker kan göra det

  11. Hej, jag har kikat en del på elektronik produkter, då främst LED lampor, På produkterna kan man se både en CE och ROHS stämpel, ibland finns bild på div certifikat etc, hur kan jag vara säker på att dessa verkligen gäller/efterföljs? om det trots allt visar sig att produkten tex är defekt och börjar brinna, vems är då ansvaret mitt eller tillverkarens och hur skiljer det sig mot om jag tex köpt ”samma/likadan” produkt från ett Eu land??

   1. Hej Mathias,

    Ni måste begära testrapporter samt teknisk fil och DoC.

    Som importör (dvs beställer från tillverkare utaför EU) är det ert ansvar att se till att produkterna möter alla säkerhetskrav, och att all dokumentation finns tillgänglig.

  12. Hej! Jag undrar hur man tar reda på bästa sätt vilket typ av certifikat man behöver specifikt. Om jag funderar på att ta hem en vara, vilken som helst. vart ska jag börja leta för att veta vilken certifiering jag behöver?

   1. Hej Robin,

    Bra fråga.

    Det finns inga lättanvända online tjänster för att snabbt ta reda på vad som gäller. Du kan börja med att läsa våra artiklar här på ScandinAsian.se för att få en grundläggande uppfattning om hur processen fungerar.

  13. Hej,
   Tillverkaren av våra led lampor skall prägla CE på sockeln, vi skall även skriva spårningsnamnet efter. Min fråga är om man kan förkorta spårningsnamnet Joe Collection Eftersom texten får inte plats annars. Se ex: CE JOE 240V**W (Dvs ta bort Collection)

   1. Hej Ingela,

    Ett spårnings ID måste göra det möjligt att identifiera tillverkningsdatum, ursprungsland, fabrik och modell.

    I regel är det upp till importören att bestämma formatet, men i detta fall måste ni ringa Elsäkerhetsverket och få bekräftat av dem

  14. Hej gör ett skolarbrte och har lite frågor om Ce märkningen ? CE märkning behövs för leksaker men tex filtar, kläder för barn? bestick och liknande för barn krävs ingen ? bakverktyg behövs inte?

   mvh therese

   1. Hej Therese,

    EN 71 gäller för leksaker, vilket kräver CE märkning. Dock tror jag inte det gäller för kläder, bakverktyg, bestick eller andra produkter för barn. Dock finns det andra regleringar som gäller för dessa produkter!

  15. Hej,
   Krävs det CE-märkning för hänglås (som man använder i exempelvis badhus)?

   Hälsningar
   Stefan

   1. Jag känner inte till CE märkning på lås men kan finnas andra standarder

  16. Mitt företag har importerat 2 st större CE certifierade värmepumpar från Kina. Av misstag har värmepumparnas försetts med märkskyltar avseende export till icke EU land. Vid förtullning har Elsäkerhetsverket åsatt försäljningsförbud med motveringarna
   CE märke saknas (se ovan)
   Tillverkarens address saknas (bolag med > 5000 anställda)
   Importörens namn och adress saknas (framgår av tullhandlingar, installeras efter import)
   Anvisningar saknas (dokumentation finns i värmepumpen, svensk översättning importör)
   Produkten är märkt 380V, 50Hz (CE certifikat anger 308-415 V)

   Vi har överklagat och undrar om det finns fall som ger importör rätt att byta märkskylt som enligt CE certifikat bevisligen av misstag är felaktig

  17. Hej!

   Vad menas med TEknisk Fil. Och Måste dokumentationen vara på svenska?
   Och Måste CE skylten vara på Svenska?
   Jag har fått maskin testad hos UDEM Men måste jag översätta certifikatet?
   Är på ENG.

   1. Hej Joakim,

    Du kan se vad som måste inkluderas i den tekniska filen i artikeln.

    Gällande CE skylt så måste du fråga Elsäkerhetsverket om det

  18. Hej!

   Jag undrar ifall ni vet om det krävs någon sorts märkning eller dokumentation för enkla produkter av bambu, som ex. sugrör eller en håv med skaft av bambu?

   1. Hej Thomas,

    Det är ingenting som vi känner till… men jag skulle ändå kolla med Konsumentverket

  19. Hejsan;
   Tack för att ni hjälper oss att nå rätt information om att importera saker från andra länder i Asien.
   Jag planerar att starta mitt eget företag för att sälja skor i Sverige samt i Tyskland. Skorna ska importeras från Turkiet. Tillverkaren använder äkta läder och andra material av textil. Jag kunde inte hitta exakt information på Tullverkets hemsida om att skorna måste vara CE märkta eller inte.
   Tack
   Mvh
   Sadu

   1. Hej Sadullah,

    Jag tror inte det, såvida det inte rör sig som arbetskor vilka kan klassas som skyddsutrustning (PPE). Jag skulle dock ändå ringa Konsumentverket i ert fall.

  20. Hej!
   Vi funderar på att importera skyddshandshandskar för medicinskt bruk dvs medicintekniskt produkt. Vi har kommit i kontakt med en tillverkare som redan idag tillverkar handskar som är CE märkta. Kan man begära dom dokumenten med tester osv i vårt namn eller måste vi betala tester osv?

   1. Hi Charles,

    Då tror jag ni måste betala för tester

  21. Hej. Är intresserad av att importera lite trädgårdsdjur från Kina. Typ grodor myror saker på pinne. Allt som prydnads saker. Måste detta vara CE märkta?

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist