RoHS certifiering vid import av elektronik

RoHS Kina

RoHS är en EU standard som gäller vid tillverkning, eller import, av elektronik. Detta är ingen frivillig standard utan det är ett lagstadgat krav. Svårigheten ligger att långt ifrån alla leverantörer i Kina har, eller ens kan tillverka, produkter i enlighet med RoHS direktivet. I denna artikel förklarar vad RoHS egentligen innebär, och hur ni kan undvika att importera illegala varor som inte är tillverkade i enlighet med detta direktiv.

RoHS och RoHS 2

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances Directive. Syftet är att begränsa produkters innehåll av diverse substanser, främst tungmetaller. De substanser vars mängd har restriktioner enligt RoHS, följer nedan:

 • Kvicksilver (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Bly (Pb)
 • Sexvärt krom (Cr6+)
 • Polybromerade bifenyler (PBB)
 • Polybromerade difenyletrar (PBDE)

Dessa substaner återfinns i en mängd material, bland annat lödtenn, PVC plaster, färger, batterier och metallkomponenter. EU har goda anledningar att sätta restriktioner på dessa substanser. De är giftiga och har en negativ inverkan på både människor och miljön.

EU har dessutom gjort saker lite enklare för oss. Från och med 2013 så är RoHS direktivet en del av CE direktivet. Detta innebär att en produkt som är godkänd enligt CE direktivet även är RoHS certifierad.  Det finns dock anledning att vara försiktig. Testrapporter som utfärdats innan 2013 inkluderar inte RoHS. Var noga med att kontrollera datum på eventuella testrapporter från er leverantör.

Produkter som måste vara RoHS certifierade

Nästan alla elektroniska produkter måste vara tillverkade i enlighet med RoHS direktivet. Detta inkluderar bland annat:

 • Stora hushållsapparater (t.ex. kylskåp och luftkonditioneringar)
 • Små hushållsapparater (t.ex. mikrovågsugnar och kaffemaskiner)
 • Dator-och kommunikationsutrustning (t.ex. bärbara datorer och pekdatorer)
 • Konsumentelektronik (t.ex. LED-skärmar och Blu ray-spelare)
 • Belysning (t.ex. LED-lampor och glödlampor)
 • Elverktyg (t.ex. borrar och blåsmaskiner)
 • Elektriska leksaker och sportutrustning (t.ex. träningscyklar)
 • Automater (t.ex. varuautomater)
 • Medicintekniska produkter (t.ex. puls monitorer)
 • Halvledarkomponenter (t.ex. alkoholtestare)

Det är så gott som allt som kan anslutas till ett väggutag. Om man planerar att importera elektronik från Kina så är det bäst att alltid utgå ifrån att produkten måste vara godkänd enligt RoHS direktivet. Faktum är att så kommer vara fallet från och med 2019 då alla former av elektroniska produkter kommer att vara inkluderade.

De flesta leverantörer i Kina kan ej tillverka RoHS produkter

En produkt är inte RoHS certifierad per automatik. Det krävs att leverantören vet exakt vilka ämnen som är begränsade och att de komponenter som används inte innehåller värden som överstiger direktivets gränsvärden. Då RoHS inte är ett krav på den kinesiska marknaden (det finns visserligen en motsvarighet) så har kinesiska leverantörer ingen lagstadgad skyldighet att tillverka produkter enligt RoHS direktivet. Av naturliga anledningar så gäller inte EU lagstiftning i Kina.

Tyvärr är det många importörer som inte förstår detta. Många utgår ifrån att såväl inhemska som utländska leverantörer har full koll på vilka krav som gäller inom EU. Detta är helt fel. Faktum är att mindre än 10% av de exportorienterade tillverkarna i Kina ens känner till RoHS. Dessutom måste man veta att ett företag inte kan RoHS certifierad, endast specifika produkter. Även om en leverantör sedan tidigare har tillverkad RoHS produkter så innebär inte detta att alla produkter de levererar är RoHS certifierade.

När man letar efter leverantörer i Kina så är produktcertifiering det första att kolla upp. I regel kan sägas att det finns två alternativ:

Alternativ 1: Importera en produkt som redan är RoHS testad

Detta innebär att man begränsar sig till produkter som sedan tidigare testats av ett utomstående testlabb, exempelvis SGS eller Bureau Veritas. De flesta kinesiska leverantörer har dock inget färdigt sortiment med RoHS certifierade produkter. Det som kan erbjudas är ett mindre antal testrapporter som gjort på tidigare kunders begäran. Resultatet är att man får ett väldigt begränsad produkturval.

Ett annat problem är att testrapporten inte specificerar exakt vilka material och komponenter som används. Oftast ser man bara en bild på det prov som testats. Således är det omöjligt att vara säker på om den produkt ni får har samma material och komponenter som krävs för att produkten skall vara godkänd i enlighet med RoHS direktivet.

Alternativ 2: Skicka ett batch-prov till ett testlabb

Detta är den säkraste metoden då man får ett klart svar på huruvida just er produkt är godkänd i enlighet med RoHS direktivet. Det kräver dock att man är helt säker på att det just är ett exemplar från er produktion som skickas, och inte något annat. Givetvis skall köparen även hålla inne på den sista balansbetalningen till dess att testrapporten skickats.

Inga kommentarer.

Lämna ett svar

* Vänligen kryssa i ruta för att godkänna

*

I agree