RoHS direktivet vid import av elektronik från Kina

Publicerad den Lämna en kommentar

RoHS Direktivet

RoHS är ett EU direktiv som gäller vid tillverkning och import av elektronik. Kort sagt sätter RoHS gränsvärden för vissa tungmetaller i elektroniska komponenter och lödtenn. För att en elektronisk produkt skall få säljas inom Sverige och övriga EU så måste produktens komponenter möta RoHS.

Svårigheten ligger att långt ifrån alla leverantörer i Kina har den erfarenhet och kunskap som krävs för att möta RoHS vid tillverkning av elektronik

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Vad är RoHS direktivet?

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances Directive och dess syfte är att begränsa produkters innehåll av följande ämnen:

 • Kvicksilver (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Bly (Pb)
 • Sexvärt krom (Cr6+)
 • Polybromerade bifenyler (PBB)
 • Polybromerade difenyletrar (PBDE)
 • Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
 • Butyl benzyl phthalate (BBP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Diisobutyl phthalate (DIBP)

Dessa substaner återfinns i en mängd material, bland annat lödtenn, PVC plaster, färger, batterier och metallkomponenter. EU har goda anledningar att sätta restriktioner på dessa substanser. De är giftiga och har en negativ inverkan på både människor och miljön.

EU har dessutom gjort saker lite enklare för oss. Från och med 2013 så är RoHS direktivet en del av CE. Detta innebär att en elektronisk produkt som är godkänd enligt CE direktivet även skall möta RoHS.

CE i sin tur kräver också att viss dokumentation finns på plats vid import:

 • Declaration of Conformity
 • Teknisk fil
 • Testrapporter (exemplevis RoHS och Low Voltage Directive)

Därtill krävs också CE märkning på produkt, förpackning och i manualen.

Produkter som måste möta RoHS direktivet

Nästan alla elektroniska produkter måste vara tillverkade i enlighet med RoHS direktivet. Detta inkluderar bland annat:

 • Stora hushållsapparater (t.ex. kylskåp och luftkonditioneringar)
 • Små hushållsapparater (t.ex. mikrovågsugnar och kaffemaskiner)
 • Dator-och kommunikationsutrustning (t.ex. bärbara datorer och pekdatorer)
 • Konsumentelektronik (t.ex. LED-skärmar och Blu ray-spelare)
 • Belysning (t.ex. LED-lampor och glödlampor)
 • Elverktyg (t.ex. borrar och blåsmaskiner)
 • Elektriska leksaker och sportutrustning (t.ex. träningscyklar)
 • Automater (t.ex. varuautomater)
 • Medicintekniska produkter (t.ex. puls monitorer)
 • Halvledarkomponenter (t.ex. alkoholtestare)

I praktiken måste alla elektroniska produkter möta RoHS. Om du planerar att importera elektronik från Kina så är det bäst att alltid utgå ifrån att produkten måste vara godkänd enligt RoHS direktivet.

De flesta leverantörer i Kina kan ej tillverka RoHS produkter

För att en produkt skall möta RoHS krävs det att fabriken enbart beställer elektroniska komponenter från underleverantörer som specifikt kan leverera RoHS komponenter. I många fall tillverkas komponenter både som RoHS och icke-RoHS, där RoHS komponenter används specifikt för produkter som skall säljas inom EU.

Dock är RoHS komponenter dyrare än de som inte möter RoHS, varför det också finns en efterfrågan från länder utanför EU på komponenter som inte är RoHS komponenter.

Exempel: RoHS vid tillverkning av armbandsur

Kvartsurverk (Quartz Movements) räknas som elektroniska komponenter och måste således möta RoHS. Samtliga stora Japanska tillverkare av urverk, exempelvis Miyota och Seiko, tillverkar enbart urverk som möter RoHS. Dock finns det många kinesiska tillverkare av urverk vars produkter inte möter RoHS.

Om du skall tillverka klockor i Kina är det således kritiskt att informera din fabrik att de enbart skall beställa urverk från Miyota, eller annan leverantör av RoHS urverk.

RoHS labbtester

Ett RoHS labbtest verifierar om produkten möter RoHS direktivet. Kort sagt analyserar testlabbet tungmetaller för att kontrollera huruvida mängnden tungmetaller befinner sig under de gränsvärden som EU satt för RoHS direktivet.

Följande företag kan erbjuda RoHS labbtester:

 • QIMA
 • SGS
 • Intertek
 • Bureau Veritas
 • TUV

Kostnad för RoHS tester

I regel debiterar testföretagen per komponent. Priset per komponent börjar från omkring 10 till 20 US dollar.

Testrapporter från leverantör

Det kan framstå som enklare och billigare att använda en gammal RoHS testrapport från leverantören. Dock är detta sällan ett alternativ då myndigheterna sällan godtar testrapporter som inte gäller för just er produkt. Även om produkten som RoHS testats är identiskt, utåt sett, betyder inte det att exakt samma komponenter använts.

Övriga labbtester

Notera att det finns flera andra EU direktiv som täcker bland annat elsäkerhet, radiokommunikation och EMC. Således är RoHS inte det enda du skall ha i åtanke vid import av elektronik från Kina.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist