Import av kläder och textil från Kina – läs vår guide

Publicerad den Lämna en kommentar

klader-textil

Kina hör till världens största tillverkare och exportörer av kläder och textil. Många svenska småföretag har tagit vara på denna möjlighet och importerat egna klädkollektioner. Det är möjligt att komma igång med en ganska låg investering, men det finns många saker att tänka på och mycket kan gå fel.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Hur man förbereder sin import av kläder

Under förutsättning att man har några som helst krav på material och design måste man börja med att ta fram en produktspecifikation. Denna skall inkludera all relevant information om tyget, sömmar, färger, tryck och eventuella broderier.

Precis som vid import av alla andra produkter så finns det ingen internationell definition av vad som utgör “bra kvalitet” på ett tyg eller ett klädesplagg. Det är således helt och hållet upp till importören att specificera detta tydligt.

Produktspecifikationen skall helst även inkludera mönster. Om man inte vet hur man skall ta fram ett sådant finns dock ett annat alternativ – att skicka provexemplar till leverantören. Dessa provexemplar kan vara vilka plagg som helst, så länge man önskar samma design eller emulering av specifika designelement är det ett upplägg som kan spara mycket tid. Kineser är trots allt bra på att ta fram replikor.

Offertbegäran

Det är dock inte så enkelt att man kan leta upp första bästa tillverkare av textil och kläder på Alibaba.com för att sedan skicka ett referensprov från Sverige. Många tillverkare klarar helt enkelt inte av att tillverka den kvalitet som önskas och andra håller för höga priser. För att lyckas med importen krävs det att man kontaktar ett relativt stort antal leverantörer som man låter offerera samma produkt.

Först efter att man samlat ihop en adekvat mängd prisdata är det relevant att skicka iväg eventuella referensprover. Alternativet att chansa på endast en leverantör kommer med 90% sannolikhet att leda till någon av följande:

1. Leverantören förstår att ni är amatörer och höjer priserna senare i skedet. Dvs ett skede där ni investerat så mycket tid att ni ändå sväljer vilken prishöjning som helst.

2. Att det efter många samtal och dyra provexemplar visar sig att leverantören inte klarar av att tillverka kläder efter era kvalitetskrav eller specifikationer.

Provexemplar

Det andra alternativet, dvs att skicka ut ett stort antal provexemplar till alla leverantörer, är oftast för dyrt för mindre företag. Således krävs det att man inleder med att ta fram en tydlig produktspecifikation, genomför en prisundersökning och först därefter skickar ut referensprover.

När man väl kommit så långt att man har ett antal leverantörer, exempelvis tre eller fyra, är det dags att låta leverantörerna ta fram egna prover baserade på dessa. Notera att denna process även gäller om man skickat ut mönster istället för fysiska referensprover. Att gå direkt till order kan sluta i katastrof då material, färger och kvalitet alltid kommer att variera i olika grad.

Tillverkningstiden för provexemplar är oftast omkring 30 dagar. Räkna även med att ni måste betala för dessa, priset varierar dock från tiotals till hundratals dollar beroende på plagg och komplexitet. Räkna dock inte med att ni kan få med exakt alla designelement på ett provexemplar.

Ett bra exempel på detta är tyger i specifika pantonekoder. Uppfärgning av tyg är dyrt och det lönar sig enbart för större kvantiteter.

Ofta försöker leverantören i Kina att övertala importören att bortse från mindre “misstag” och defekter på provexemplaren. Det är viktigt att man inte går vidare till tillverkning innan man fått prover som faktiskt matchar det man önskar.

Tillverkning

Under tillverkningen av klädesplaggen är det kritiskt att man följer upp och som ett minimum begär att få se bilder på tillverkningens olika steg. När produktionen sedan är avslutad skall en kvalitetskontroll att genomföras. Det viktigaste att kontrollera är följande:

1.) Material
2.) Dimensioner
3.) Färger
4.) Kosmetiska defekter

Det händer att leverantörer använder billigare material för att därmed höja sina egna marginaler. Det händer också att leverantören inte klarar av att hålla sig inom de avtalade dimensions-toleranserna. Detta kan leda till att klädesplaggens storlekar blir ojämna och i vissa fall även osäljbara.

Krav på certifiering

Det finns regleringar inom EU, och därmed Sverige, på vilka kemikalier tyger får innehålla – samt i vilka mängder. De relevanta föreskrifterna finns under REACH protokollet. Det finns också regler vad gäller användande av AZO färger. Mer om detta kan ni läsa på Kemikalieinspektionen webbsida.

Kvantitetskrav vid import av kläder

Precis som vid import av andra produkter har leverantörer ett minsta kvantitetskrav som måste mötas för att de skall inleda tillverkning. Det är inte möjligt att förhandla ned detta kvantitetskrav så lågt att man kan köpa endast ett tiotal plagg.

Däremot kan man strömlinjeforma sin kollektion och därmed reducera det antal material och komponenter som leverantören måste köpa in. Detta kan göras genom att man exempelvis återanvänder samma tyger, färger, knappar och andra komponenter på flera olika plagg.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist