• Tillverkning i Asien & Europa Guide: 2023 (PDF)

  Denna PDF guide förklarar grunderna i att hitta rätt fabrik, beställa prover, hantera betalningar, kvalitetskontroll, labbtester och fraktbokning.

   

 • Produktcertifiering vid Kina import

  Publicerad den 1 kommentar

  certifikat-kina

  Produktcertifiering intygar att er produkt uppfyller de krav som ställs av europeiska och/eller svenska myndigheter. Ett vanligt fel många importörer gör är att förutsätta att den kinesiska leverantören på egen hand granskar de krav som ställs på produktcertifiering inom EU.

  Importören är ansvarig för att produkten denne importerar lever upp till direktiv rörande produktcertifiering som ställs av EU och er leverantör i Kina kommer med största sannolikhet inte att kompensera er för eventuella förluster i händelse av att produkten måste dras tillbaka – något som kan skapa enorma förluster.

  CE (Conformité Européenne)

  En vanlig standard som är obligatorisk för många typer av produkter som säljs inom EU. Sedan 1993 har CE logotypen tryckts på allt ifrån hemelektronik och leksaker till medicinsk utrustning & maskiner. I de fall logotypen ej kan tryckas på själva produkten måste den vara synlig på produktförpackningen.

  RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

  RoHS direktivet begränsar användning av bland annat tungmetaller som bly, kvicksilver & kadmium i elektriska produkter. Direktivet har även uppdaterats flera gånger där den i skrivande stund (2012-10-01) senaste uppdateringen är 2008/35/EC.

  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals)

  Har sedan den 1e januari 2007 begränsat kemiska substanser i bland annat plastprodukter. Krav på begränsning av vissa kemiska substanser skiljer sig mellan olika produkter & kan även bero på produktens specifika användningsområde. REACH är ett av de mest omfattande direktiven utfärdat av EU och täcker så gott som alla tänkbara kemikalier.

  Att tänka på vid Kina import & produktcertifiering

  Många tillverkare saknar kapacitet och kunskap om europeiska produktkrav – trots att EU är Kinas största handelspartner kan man aldrig förutsätta att en tillverkare kommer utgå ifrån europeiska produktkrav. För att undvika att tvingas dra tillbaka produkter krävs det att man i ett tidigt skede kartlägger vilka certifieringskrav som gäller för just er produkt & vilken certifiering som förväntas av era återförsäljare.

  1. I många fall får man räkna med att på egen hand stå för certifieringskostnader – dessa uppgår till allt ifrån 300 – 2000 USD per produkt eller materialprov

  2. Bl.a. CE, RoHS & REACH certifikat är specifika för en produkt eller batch av produkter – man kan därför inte hänvisa till någon form av ”generellt certifikat” som gäller för alla leverantörens produkter

  3. Produkter kan testas pch certifieras innan varorna skeppas från Kina – något vi på ScandinAsian.se starkt rekommenderar att importören begär vid minst ett tillfälle.

  4. Många produktcertifikat är oäkta. det enklaste sättet att undvika oäkta produktcertifikat är att kontakta det företag som testat produkten & få dess äkhet verifierad

 • “image”

  Vi kan hjälpa dig med tillverkning i Asien, Europa och Turkiet

  • Boka en kostnadsfri konsultation via Google Meet för att lära er hur vi kan hjälpa er med:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare
  • Tillverkning och betalning
  • Frakt och förtullning

  Boka en kostnadsfri konsultation

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Tillverkning i Asien & Europa Guide: 2023 (PDF)

  1. Vilka produkter är lämpade att tillverka i Europa respektive Asien?

   

  2. Hur du hittar kvalificerade fabriker

   

  3. Labbtester, kvalitetskontroll, frakt & tull