• Vanliga misstag vid Kina import: 7 saker att undvika

  Publicerad den 13 kommentarer

  Vill du tillverka produkter i Asien?
  Boka en kostnadsfri konsultation nu

  Kina import är riskfyllt. Det finns otaliga sätt att förlora såväl tid som pengar och i extrema fall kan det sluta med fängelese.

  Trots det är kunskapen bland småföretagare låg, vad gäller internationell handel. I den här artikeln förklarar vi hur det oftast går snett vid Kina import, varför så sker, och vad ni kan göra för att undvika att göra samma misstag själva.

  Var finns riskerna?

  Många importörer tror att risken i huvudsak ligger i att leverantören helt enkelt tar betalt för varor som aldrig levereras. Visst händer det, men då rör det sig om renodlade bedragare där det i själva verket aldrig funnits någon fabrik från första början.

  Under mina år i Kina har jag aldrig någonsin sett, eller hört talas om, en tillverkare som tar betalt och sedan inte skeppar godset. Det betyder också inte att det är riskfritt. Det finns tiotals andra sätt som en affär kan gå fel på.

  Risken ligger först och främst i kvalitetsproblem, vilket kan arta sig många sätt. I vissa fall rör det sig om missförstånd som leder till att leverantören väljer billiga och undermåliga material eller färger. I andra fall fuskar leverantören medvetet under produktion, för att kunden inte brytt sig om att vara tydlig vad gäller tekniska produktspecifikationer.

  Ett annat, mycket stort, problem är import av varor som inte tillverkade i enlighet med gällande EU direktiv, exemplevis CE och RoHS. Det och mycket annat kommer vi gå igenom i denna artikel.

  För att lyckas med handel med Kina, och andra länder i Asien, bör man dock tillämpa tankesättet att “produkterna är defekta och av låg kvalitet till motsatsen bevisats”. Forsätt läsa så förklarar jag varför.

  Misstag vid import

  Misstag #1: Att inte skydda sig mot kvalitetsproblem

  Kvalitetsproblem vid tillverkning i Kina är inte någonting som sker i undantagsfall. Skall man dra det till sin spets kan man säga att så gott som alla ordrar har kvalitetsproblem i olika grad. Nyckeln ligger i att begränsa dessa till nivå där de inte skadar produktens lönsamhet eller gör produkten olaglig att sälja inom Europa.

  Att undvika kvalitetsproblem kräver att man tillämpar en strikt och välplanerad strategi för urval av tillverkare, avtal, kvalitetskontroll och leverans – något som gäller oavsett om man importerar små eller stora volymer.

  Det faktum att så gott som alla större återförsäljare i USA och Europa har egna kontor och personal för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll på plats i Kina talar för de stora utmaningar man möts av vid Kina import.

  Misstag #2: Att negligera EU direktiv och krav på produktcertifiering

  Så gott som alla produkter regleras av ett eller flera EU direktiv. Det är lagstiftning som reglerar allt ifrån substanser, tungmetaller och kemikalier i leksaker och kläder, till regelverk gällande elsäkerhet i telefoner, brandsäkerhet i möbler och hur starka sömmarna skall vara på ett gosedjur.

  Många importörer tror att det är den kinesiska tillverkarens ansvar att se till att applicerbara EU direktiv efterlevs. Så kanske det borde vara, men i verkligheten är saken väldigt annorlunda. För det första så är alla importörer inom EU enskilt ansvariga att se till att produkterna är tillverkade i enlighet med gällande direktiv.

  Ett par exempel följer nedan:

  • Alla produkter måste möta tekniska EU standarder och säkerhetskrav, exempelvis REACH och RoHS
  • Alla produkter måste vara korrekt märkta, exempelvis med CE och WEEE
  • Importören måste utfärda dokument, exempelvis Declaration of Conformity och teknisk fil
  • Produkter måste i många fall labbtestas

  Det är alltid upp till er som importör att se till att era produkter efterlever alla applicerbara regleringar. Ni kan inte få något “certifikat” från leverantören som flyttar ansvar från er till dem.

  Problemet här ligger i att de flesta tillverkare i Kina inte ens känner till vilka direktiv som gäller inom EU. Änu färre kan tillverka produkter i enlighet med direktiv som CE, RoHS och REACH. Det kanske låter konstigt, men de flesta leverantörer i Kina fokuserar inte ens på export till EU.

  I de flesta brancher är det inte mer än 5% av tillverkarna som har den både kunskap och teknik för att tillverka EU certifierade produkter.

  Därför är EU certifiering det absolut första man skall kolla på när man väljer en leverantör. Gör man ett slumpvis urval på exempelvis Alibaba så löper man en mycket stor risk att leverantören inte kan tillverka sådana produkter. Import av icke-certifierade varor är illegalt, och kan leda till både böter och fängelse.

  Notera att myndigheter i EU är betydligt strikare idag, än för några år sedan. Även om det inte är lagkrav på labbtester för de flesta produkter så kan Tullverket, Konsumentverket, Kemiinspektionen eller Elsäkerhetsverket begära att ni visar upp en testrapport.

  Då gäller det att produkten faktiskt möter EU regleringar.

  Karta

  Misstag #3 – Att inte tydliga specificera material och kvalitetskrav för leverantören

  Innan vi kan välja rätt leverantör och er produkt kan tillverkas måste den existera på pappret – i form av detaljerade produktspecifikationer. Oavsett vad ni önskar importera från Kina eller andra asiatiska länder kan man aldrig förutsätta att leverantören på egen hand kommer att tillverka en produkt i enlighet med svenska kvalitetskrav.

  Produktspecifikationer inkluderar oftast dimensioner, material, behandlingar, krav på produktcertifiering, krav på komponenter, definition av hållbarhet, användningsområde, produktförpackning, emballage och design. Varje produkt är dock unik och det finns ingen färdig mall att använda som passar alla produkter.

  Utan detaljerade produktspecifikationer riskerar man att välja en tillverkare som inte har kapacitet att tillverka er produkt.

  Alla leverantörer har begräsningar vad gäller material, komponenter, dimensioner och certifiering. Under många upphandlingar är det inte fler än 10 till 20% av leverantörerna som kan tillverka produkter som lever upp till svenska kvalitetskrav och krav på produktcertifiering.

  Utan detaljerade produktspecifikationer gör man det väldigt enkelt för en leverantör att använda billiga, undermåliga och ibland giftiga material och komponenter, något som kan sluta i en värdelös och osäljbar produkt.

  Att referera till “bra kvalitet” är meningslöst. Det finns ingen internationell standard som definerar vad “hög kvalitet” är och detta är inte en debatt ni vill ta med er leverantör efter att ni låst era pengar i en stor mängd produkter som i er mening är av “dålig kvalitet”.

  Precis som när man gör affärer i Europa och USA så måste man ha ett avtal innan man går vidare med någon form av tillverkning – många importörer hänvisar till att “leverantörer i Kina följer ändå inte våra instruktioner.

  Det är dock i just denna situation som man skall ha ett avtal. Finns inte era produktkrav och specifikationer på ett, av leverantören, stämplat och påskrivet avtal så skall ni inte hålla leverantören ansvarig för eventuella kvalitetsproblem.

  Misstag #4 – Kort tidsplan

  Att importera från Kina tar tid, speciellt om man vill undvika att välja fel leverantör från början och bedrägerier. Förarbete i form av sourcing, prisundersökning, inspektion och förhandling på avtal tar oftast längre tid än själva tillverkningen och frakten.

  Ett mycket vanligt misstag är att påbörja en upphandling några månader innan produktion måste vara i hamn. Desto mindre utrymme man har för granskning av leverantörer, kvalitetskontroll, reparation av defekta produkter och förhandling på avtal – desto större är risken att man gör en stor förlust

  Det bästa sättet att snabba på en process är att vara aktiv och engagerad med att besvara leverantörens frågor och ge respons på prover, avtal, betalning och kvalitetskontroll.

  Långa avbrott under en process leder ofta till att leverantören tappar intresset och bedömer att kunden är ett slöseri med tid som ändå aldrig kommer till skott.

  Kinesiska leverantörer använder ofta en tight tidsplan emot kunden – då den kinesiska leverantören vet att kunden är mycket angelägen om att gå till produktion omgående så ser de en lysande möjlighet att driva igenom krav som sätter kunden i en väldigt svag position.

  Detta kan vara i form av att höja priser i sista stund, neka avtal och kvalitetskontroll eller att fuska med under tillverkningen.

  Det bästa motmedlet är att aldrig vara med angelägen om ordern än vad leverantören är. Så snart man skickar signalen att man som kund är desperat att gå till produktion så har man radikalt ökat risken för att leverantören utnyttjar situationen genom att försämra era villkor.

  Fabrik

  Misstag #5 – Att inte anpassa kvantitet efter budget

  Vad som defineras som en låg budget skiljer sig mellan olika brancher och produkter. En av de största anledningarna till att leverantörer i Kina kan erbjuda lägre priser är inte bara låga löner utan även storskalighet i form av ett stort antal arbetare och stora materialinköp.

  Kvantitetskrav (MOQ) är ingenting som kan trollas bort genom förhandlingar. Leverantörens MOQ styrs främst av två faktorer. Dels de kvantitetskrav som sätts av tillverkarens material och komponentleverantörer – dels det antal enheter som tillverkaren måste producera för att de skall nå lönsamhet.

  För att sänka kvantitetskravet måste man begränsa antalet material och antalet processer som en produkt måste gå igenom under produktionen.

  Genom att ‘återanvända’ material, färger och komponenter på ett flertal produkter samtidigt som man strömlinjeformar design för att minimera antalet processer som måste genomföras för att tillverka produkten.

  Även om ni har en större budget för tillverkning i Kina så rekommenderar vi starkt att varje ny leverantör får tillverka en första testorder av en eller två produkter i en kvantitet som motsvarar leverantörens kvantitetskrav.

  Misstag #6 – Att inte skydda sig mot bedrägerier

  Sedan 2010 har vi regelbundet stött på betalningsbedrägerier. Den form som är vanligast idag är såkallade betalningsbedrägerier. Principen är väldigt enkel och bygger på att “någon” ställer fakturan på ett annat bolag, än det bolag som är den faktiska leverantören.

  Denna “någon” kan vara en utomstående, som tagit kontroll över leverantörens e-post, eller en korrumperad anställd. Det enda sättet att skydda sig mot betalningsbedrägerier är genom att verifiera leverantörens bankkonto och bolagslicens, innan betalning genomförs.

  Det finns dock en annan form av bedrägeri som är svårare att skydda sig mot. Det är också en form av bedrägeri som är betydligt vanligare bland leverantörer i Kina. Principen bygger på att leverantören drygar ut sina vinstmarginaler, genom att använda billiga och undermåliga material.

  I bästa fall leder det till att produkten blir av sämre kvalitet, i värsta fall kan det vara material som inte är tillverkade i enlighet med REACH, vilket således renderar produkten som illegal. Med andra ord, helt osäljbar inom EU.

  Misstag #7 – Att inte skydda sitt varumärke

  För att en design eller produkt skall patenteras måste den vara både ny och unik. De flesta produkter vi jobbar med möter in dessa kriterier.

  Dock är det fortfarande väldigt viktigt att registrera sitt varumärke i alla marknader ni planerar att sälja inom. Det är oftast väldigt enkelt, och kostar som mest ett par hundra dollar att genomföra.

  Vanliga frågor & svar

  Vad är det som oftast går fel vid tillverkning i Kina?

  Den största risken är i min mening kvalitetsproblem, med andra ord att produkten inte alls matchar köparens specifikationer för design, material, färger och annat som rent tekniskt definerar produkten. Detta beror till stor del på att många importörer inte alls bryr sig om ta fram en produktspecifikation, utan förutsätter att det räcker att kräva bra kvalitet. Dock är tillverkning alltid mer komplicerat än så.

  Hur skyddar man sig mot bedrägerier vid import?

  När det rena betalningsbedrägerier är det viktigt att betala rätt företag. Det kan låta uppenbart, men det är inte ovanligt att importörer betalar offshore företag eller rent av privatpersoner utan att tänkte till. Se till att enbart betala till ett företagskonto vars mottagare (dvs bolagsnamn) matchar det som står på exempelvis Alibaba.

  Kan vi anlita en agent som hjälper oss?

  Det går att anlita sourcingagenter och konsulter, men det i sig är ändå ingen garanti för att de eller ni inte kommer begå misstag under processen. I slutändan är det upp till dig som importör att ta fram en tydlig produktspecifikation, se till att betalningen går till rätt företag och att produkterna efterlever EU regleringar.

 • Boka en kostnadsfri konsultation via telefon eller Skype

  Under samtalet kommer vi berätta hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Asien. Fyll i formuläret så återkommer vi inom 24 timmar för att bekräfta tid och dag.

  • 13 reaktioner på “Vanliga misstag vid Kina import: 7 saker att undvika

   1. Vilken cm-skillnad gäller för Kina tillverkade kläder (byxor/jackor/skjortor/blusar mm) Jag misstänker att Medium i Kina inte har samma mått som Medium i Sverige och vad är då skillnaden

    1. Hej Lars,

     Det finns ingen nationell standard utan det beror helt och hållet på vilka mått man specificerar. Vid tillverkning av textil hänvisar man aldrig till “S” eller “M” utan ger exakta mått för varje storlek.

   2. Hej,
    har ni bra koll på producenter som producerar miljövänligt, som till exempel använder återvunnen plast, ekologisk bomull etc.
    Anna

    1. Hej Anna,

     Ja, det finns många tillverkare av exempelvis organic cotton, som möter GOTS. Gällande återvunnen plast är det svårare, då det blir problematiskt att möta REACH då man inte kan kontrollera vilka plaster som används vid återvinningen.

   3. Hej,

    Har ni koll på producenter som tillverkar 100% ekologiska food wraps i Kina?
    /Priscilla

    1. Hej Priscilla!

     Vi kan hjälpa er att lokalisera tillverkare med FSC certifiering om det är vad ni syftar på med ekologiska food wraps. Ni kan boka ett kostnadsfritt samtal med oss på https://www.scandinasian.se/ring

   4. Hej!

    Jag har varit lite i tankarna att köpa hem produkter som är kopplade till tv- och dataspel så som kepsar, muggar, nyckelringar mm. Kepsarna kommer att ha tex ett spels logga men kommer inte vara någon kopia av dennes ursprungliga produktsortiment.
    Kan jag få påbackning av detta hemma i Sverige? Jag kommer inte att utge att det på något sett skulle vara en licenserad produkt från speltillverkaren.
    Om jag skulle stöta på hinder, kan man på något sätt få det man importera som godkända? Vart vänder man sig?

    1. Hej Philip,

     Ni får inte använda logotyper eller varumärken som är skyddade. Varumärkesskydd täcker både namnet i sig samt den grafiska logotypen.

     Ni får kontakta de företag som äger varumärket och fråga om de är villiga att sälja en licens.

   5. Hej

    vi (3 personer) är i uppstarten av att påbörja import av klockor och accessoarer.
    Vi kan dock inte med 100% säkerhet säga att, fabriken som vi har kontakt med, deras produkter möter EU reglemente gällande RoHS och REACH.

    Kan man lämna in ett exemplar hemma i Sverige för test för att se om dessa reglementen uppfylls?
    Och om JA, måste man göra det för varje giv en batch man beställer?

    1. Hej Denis,

     1. Ja, labbtester kan göras var som helst i världen. Intertek, SGS och andra stora testbolag finns även i Sverige, och här i Asien.

     2. Gällande RoHS är det viktigt att välja ett urverk som möter RoHS (exempelvis Miyota eller Ronda).

     1. Måste man göra detta för varje batch man tar in? för det finns ju inget sätt att säkerställa att det är samma klockor varje gång utan att göra tester?

   6. Man måste ha EU certifiering på ett ekologiskt barnplagg vad jag förstår hur går man tillväga? Tillverkaren måste fixa själva?

    1. Hej Ann Christine,

     Det enda jag känner till är GOTS. Är det någon annan typ av certifikat du tänker på?

   Lämna ett svar

   Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *