Tillverkning av barnkläder i Kina: En heltäckande guide

Publicerad den Lämna en kommentar

I denna produktguide delar vi med oss av vår expertis rörande tillverkning av barn- och babykläder i Kina. Ett icke oväntat faktum, speciellt för våra regelbundna läsare, är att denna guide fokuserar applicerbara produktregleringar: inkluderat föreskrifter gällande substanser, märkningskrav och fysiska egenskaper.

Vi förklarar även vad du måste veta om produkttester – och varför importörer inom detta område bör hålla sig borta från lagervaror, tillverkade för den kinesiska marknaden.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Utmaningar vid Import av barn- & babykläder från Kina

Barnprodukter, kläder inkluderat, är strikt reglerade inom alla stora marknader, såsom USA, Australien och den Europeiska Unionen. Påföljderna är hårda ifall reglerna inte efterlevs och varje överträdelse ger i USA böter i skalan US$5000 till US$100 000. Straffen i Europa, exempelvis Storbritannien, är något lägre, men kan resultera i fängelse i upp till 6 månader samt böter på £5000 per överträdelse. Utöver detta kommer så skall alla icke godkända barn- och babykläder omedelbart återkallas.

Vem är ansvarig för att reglerna efterlevs då man importerar barn- och babykläder? Detta ansvar faller utan undantag på importören. Detta ansvar kan inte föras över på en utländsk tillverkare. Att se till att reglerna efterlevs är således huvuduppgiften då man importerar barn- och babykläder, speciellt ifall produkterna är tillverkade i Kina.

För det första är det inte möjligt för de flesta kinesiska leverantörerna inom industrin att efterleva de utfärdade föreskrifterna. Som jag kommer att utveckla vidare i denna artikel, appliceras föreskrifterna inom olika områden: inkluderat substanser, fysiska egenskaper och märkningskrav. För att en tillverkare skall kunna efterleva föreskrifterna måste följande vara uppnått:

1. Tillverkaren måste ha tidigare erfarenhet av att tillverka artiklar i enlighet med ASTM (USA) och ISO (EU) standarder

2. Tillverkarens underleverantörer av tyger och komponenter måste kunna kontrollera substanser (t.ex. bly och ftalater)

Många, om inte de flesta, kinesiska tillverkare är inte primärt inriktade mot att tillverka för västerländska marknader. De har därför inga riktiga incitament att efterleva gällande föreskrifter och standarder tillhörande dessa marknader. Detta är anledningen till varför det är en sådan utmaning att hitta exempelvis en leverantör som efterlever ovanstående.

Många leverantörer på marknaden är inte riktiga tillverkare, utan handelsföretag. Småföretag har en tendens att föredra sådana handelsföretag eftersom de har något lägre krav på minimikvantitet jämfört med tillverkarna själva. Artiklarna som säljs är dock i regel standardprodukter gjorda för den inhemska kinesiska marknaden – där tillverkningen (i regel) inte sker i enlighet med amerikanska och europeiska föreskrifter.

Importörer av barn- och babykläder har därför endast ett val: att endast beställa från tillverkare som kan uppvisa att de efterlever relevanta föreskrifter. Detta har utan tvekan påverkat minimikvantiteten, som ofta ligger mellan 500 och 1000 artiklar. Detta är ganska mycket för ett nystartat företag, men det finns andra sätt att reducera minimikvantiteten.

Import av barnkläder från Asien

Substansregleringar: tungmetaller och kemikalier

CPSIA (US), California Proposition 65 (US), EN 71 (EU) och REACH (EU) begränsar användandet av olika substanser, inkluderat bly, kadmium och formaldehyd (en kemikalie som återfinns i textilier). Många kinesiska tillverkare har svårigheter med att efterleva dessa föreskrifter, då innehållet av kemikalier inte är under deras direkta kontroll. Tyger och andra komponenter, som blixtlås och knappar, köps in från underleverantörer istället för att tillverkas av den egna aktören.

För att en leverantör skall kunna efterleva gällande föreskrifter, måste den redan ha etablerade relationer med relativt sofistikerade underleverantörer av textilier. Dessa underleverantörer måste även vara kapabla att efterleva föreskrifterna, men detta är inte alltid fallet.

Du kan aldrig vara säker på att ett parti med produkter efterlever gällande föreskrifter förrän du har en testrapport som visar att så verkligen är fallet. Istället handlar allt om riskhantering. En leverantör som kan uppvisa ordentlig efterlevnad (t.ex. genom att tillhandahålla nyutgivna testrapporter) efterlever sannolikt föreskrifterna, medan en leverantör som inte är kapabel att tillhandahålla testrapporter antagligen inte gör det.

Fysiska egenskaper & brandsäkerhet: knappar, sömmar och blixtlås

Förutom substansbegränsningar regleras även fysiska egenskaper inom USA, EU och Australien. CPSIA är exempelvis inte en enhetlig standard som reglerar en produkts alla egenskaper. Den refererar istället till olika industristandarder som utvecklats av ASTM, vilka i sin tur tillämpas på specifika produkter. I den Europeiska Unionen och Australien krävs det att importörer rättar sig efter standarder för ISO. Härunder följer en kort, men ofullständig, översikt av relevanta ASTM- och ISO-standarder:

 • ASTM F1816-97 (2009) Standard Säkerhetsspecifikation gällande Snören på Barns Övre Ytterkläder
 • ASTM D6545-10 Standard Testmetod för Brandfarligheten hos Textilier som används i Barns Nattkläder
 • Generellt Direktiv för Produktsäkerhet 2001/95/EC (GPSD) (Läs mer)
 • EN 14878:2007 Textilier – Brandegenskaper hos Barns Nattklädsel – Specifikation
 • EN 14682:2007 Säkerhet hos Barns Klädsel – Snören på Barnkläder

Märkningskrav: tvättråd, ursprungsland och materialspecifikation

Varje marknad har sina egna märkningskrav, varav vissa gäller för alla produkter, medan andra endast gäller för textilier och i synnerhet barnkläder. Att inte efterleva alla gällande märkningskrav är tillräckligt med skäl för tullmyndigheter att kvarhålla en leverans, så detta bör därför tas på stort allvar. Beroende på var ditt företag är verksamt, måste du även beakta följande:

 • Ursprungsland
 • Fiberinnehåll
 • Varningsetiketter
 • Storleksformat
 • Tvättråd

Att efterleva föreskrifter om märkningskrav är dock väldigt enkelt om man jämför med de problem och risker som kan uppstå med tanke på substanser, brandfarlighet och fysiska egenskaper. Förutsätt dock aldrig att en leverantör är medveten om hur en produkt måste märkas i din marknad. Det är istället importören som måste tillhandahålla en färdig design-fil (exempelvis i .eps format) som inkluderar följande:

 • Text
 • Bilder
 • Färger
 • Dimensioner

Labbtester är ofta obligatoriska

Till skillnad från kläder som görs för vuxna är substanstester oftast obligatoriska då det gäller barn- och babykläder. Sådana tester görs förstås inte gratis – och importören förväntas alltid finansiera dem. Inte tillverkaren.

Test-företag, som SGS och Asiainspection, tar betalt baserat på antalet variationer, inte per enhet. En enhet gjord utav samma textil, men i två olika färger, räknas därför som två tester. Som ett resultat av detta är därför kostnaderna för substanstester helt beroende på antalet olika produktvariationer, exempelvis tyger och färger. Ifall du köper ett visst antal enheter, som alla är gjorda utav olika tyger och i olika färger, kan räkningen gå upp till flera tusen dollar – per order! Detta är kritiskt för små och medelstora företag.

Den enda lösningen på detta, förutom att sätta upp egna testanläggningar, är att standardisera antalet material och färger. Med andra ord, använda samma tyger och färger på så många produkter som möjligt. Utöver kostnadsreduceringar har denna strategi även flera andra fördelar.

Checklista rörande tillverkare av barn- & babykläder

Efterlevnad är definitivt det primära kvalifikationskriteriet att basera sitt val på när det gäller tillverkare av barn- och babykläder. Det är ganska meningslöst att ens begrunda prissättning, kvalitet på material och minimikvantitet innan man har försäkrat sig om att en tillverkare tillhör denna, relativt begränsade, grupp. Utav denna anledning har jag därför delat upp kvalifikationskraven i två huvudgrupper:

Primära kvalifikationskrav

1. Är leverantören registrerad som tillverkare av barn- och babykläder? (Som angivits i dess registrerade verksamhetsområde)

2. Huvudmarknader

3. Kan leverantören uppvisa relevanta rapporter gällande substanstester?

4. Kan leverantören uppvisa relevanta rapporter gällande ISO- och ASTM-tester?

5. Kan leverantören tillverka en etikett i enlighet med köparens specifikationer?

Sekundära kvalifikationskrav

1. Material- och komponentkvalitet

2. Registrerat kapital

3. Protokoll för efterlevnad av CSR (Corporate Social Responsibility) samt revisionsrapporter

4. System för kvalitetsstyrning

5. Kundreferenser

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist