• Frakt från Kina till Sverige: En komplett guide för importörer

  Publicerad den 9 kommentarer

  Klicka här för att begära en gratis frakt offert

  Vi får frågor nästan varje dag om hur sjöfrakt fungerar och vad man bör tänka på. Många småföretag som importerar från Kina uppfattar att processen är komplicerad, och att det det kan bli dyrt om man gör fel.

  Det är faktiskt ganska mycket man måste hålla koll på, och det är just därför vi beslutade oss för att sammanfatta allt i en heltäckande guide om sjöfrakt från Kina.

  I denna guide täcker vi vanliga frågor, incotermer, försäkringar, LCL frakt och hur processen fungerar i 8 enkla steg.

  Incotermer

  Incoterms är standardiserade internationella koder som bestämmer när och var lasten ska överföras mellan leverantören och importören.

  Jag kommer inte att skriva mycket mer än så eftersom vi redan har täckt incotermer i en annan artikel, som ni hittar här. Att förstå Incotermer är fundamentalt vid alla typer av skeppningar.

  FCL och LCL frakt

  Sjöfrakt är inte exklusivt för de importörer som köper stora kvantiteter från Kina. Faktum är att så små volymer som endast en kubikmeter kan sjöfraktas.

  Mer om FCL (Full Container Load) och LCL (Less than Container Load) kan ni läsa om här.

  Vem hantera frakten?

  Här har ni i princip har två alternativ, antingen hanterar leverantören frakten, eller så gör ni det på egen hand genom en speditör. Att låta leverantören hantera frakten är ofta något enklare, då allt man behöver göra är att specificera en Incoterm och en destination, exempelvis CIF Göteborg eller DAP Stockholm.

  Nackdelen är dock att man får mindre kontroll över frakten, och det att leverantörer ofta lägger på ett par hundra dollar på fraktkostnaden.

  Givetvis kan man också hantera frakten helt på egen hand, genom ett fraktbolag som finns på plats i Kina. I praktiken innebär det att leverantören fraktar godset till ett lager i Kina, varpå ert fraktbolag tar hand om resterande transport.

  Behöver vi betala några avgifter eller skatter i Kina?

  Nej, ni behöver inte betala någon “exportskatt” när ni importerar från Kina. Men ni kommer att behöva betala för transport till lastningshamnen i Kina och kostnaden för exportklarering.

  Båda dessa avgifter ingår i varje Incoterm från FOB (Free on Board) och uppåt. Alltså behöver ni inte fundera på dessa avgifter, såvida ni inte väljer ExWorks (EXW), vilket inte inkluderar någonting förutom själva varorna.

  Försäkring

  Försäkring ingår när ni väljer CIF, som är en förkortning för just “Cost, Freight and Insurance”
  Det finns dock olika typer av försäkringar, som täcker olika stora belopp och typer av skador.

  Kontrollera med er speditör och be dem specificera vad som egenltigen inkluderas i just er fraktförsäkring.
  frakt fran kina

  Leveranstid

  Det tar cirka 32 dagar för en container att transporteras från Shanghai i Kina, till Göteborg. På det kan det ta några dagar, upp till en hel vecka, innan godset skeppas, efter att det anlänt i lasthamnen.

  Samma sak gäller i destinationshamnen, där det kan ta 2 till 3 dagar innan godset är klarerat och redo att fraktas vidare till ert kontor eller lager.

  Sjöfrakt tar mycket tid, vilket ställer stora krav på att importören planerar varuinköpen i god tid. I regel bör man lägga en order minst 4 månader innan deadline, då man också måste ta tillverkningstiden i åtanke, vilken bara den oftast ligger på 30 till 40 dagar.

  Vad händer när godset anländer till destinationshamnen?

  När fartyget anländer lossas allt gods på bara några timmar. Därefter kan det också förekomma inspektioner av Tullverket, men dock bara på en liten del av den totala volymen.

  Innan ni kan begära transport till er adress måste dock varorna förtullas, vilket kan göras genom speditören. Detta innebär i praktiken att ni begär en faktura från speditören, som täcker tullavgifter, moms och samtliga hamnavgifter.

  Hur får vi loss varorna från hamnen?

  Ni har två alternativ: antingen hämtar ni godset själva, efter klarering, eller så ber ni er speditör att transportera godset åt er. Det är faktiskt inte svårare än så. När lastbilen sedan anländer har man oftast omkring en timme på sig att lossa godset på egen hand.

  Hinner man inte göra detta på en timme kan det lösas genom att man betalar en avgift för varje ytterligare halvtimme eller timme som föraren måste vänta. Oavsett så gäller det att vara förberedd på hur godest skall lossas.

  Vad händer om lasten är skadad?

  Skador sker oftare än många skulle tro, och det är just därför man alltid skall se till att varorna är försäkrade. Skulle ni ha oturen att ta emot skadat gods föreslår jag att ni följer nedanstående process:

  1. Tag bilder och video som visar skadorna.
  2. Uppskatta det totala antalet skadade kartonger och produkter.
  3. Gör en beräkning av den totala värdeförlusten. Tänk på att detta skall kunna styrkas av det värde som anges på fakturan.
  4. Skicka materialet till ditt försäkringsbolag.

  Om ni låter er leverantör hantera frakten är det väldigt viktigt att ni får veta vilket försäkringsbolag ni skall kontakta i händelse av transportskador.

  Be således er leverantör om kontaktuppgifter och ett uttdrag på den försäkringspolicy som gäller för er transport. Då vet ni precis vem som skall kontaktas när det går fel.

  Under förutsättning att ni bifogar ovanstående material, och till rätt bolag, så är processen att få ersättning oftast ganska snabb och smärtfri.

  Kom dock ihåg att de flesta försäkringar endast täcker varuvärdet, och inte själva fraktkostnaden.

  Hong Kong

  Container volymer

  Det finns ett flertal typer av containrar och volymer, men för importörer av de flesta produkter är det följande som är av intresse:

  1. FCL 20 tum (Volym: 33,2 kbm)
  2. FCL 40 ‘”(Volym: 67,7 kbm)
  3. FCL 40 ” HQ (Volym: 76,3 kbm)
  4. FCL 45 ” HQ (Volym: 85,9 kbm)

  Containervolymen skiljer sig något åt mellan olika rederier, där ovanstående volymer gäller för Maersk containern. Differensen är dock mycket liten, blott 0.1 kubikmeter, gentemot andra rederier.

  Det finns dock stora pengar att spara genom att anpassa kvantiteten av varor efter containervolymen, istället för att köpa en specifik mängd varor som ej är kopplat till denna volym. De flesta leverantörer har koll på hur många enheter, av en viss produkt, som får plats i en 20 eller 40-fots container.

  Således kan man undvika att betala för tomt utrymme, eller hamna i en sits där man måste köpa både FCL och LCL frakt på grund av att volymen överstiger en full container.

  Detta är av stor vikt då LCL frakt leder till ökade hamnavgifter.

  Exportemballage

  Den bästa och mest kostnadseffektiva försäkringen är att investera lite extra i kvalitativ exportemballering. Det vore naturligt att leverantörerna i Kina från första början såg till att så är fallet, men verkligheten är en helt annan.

  Faktum är att många tillverkare i Kina använder oerhört undermåligt exportemballage, vilket leder till markant ökade risker för transportskador.

  Jag har varit med om otaliga fall där gods har skadats på grund av billigt och lågkvalitativa kartonger och lastpallar.

  Innan ni lägger en order är det viktigt att ni tydligt specificerar hur godset skall packas, och med vilket material. Nedan följer en specifikation som visar hur detta kan se ut:

  1.  Kartonger (yttre): 5 lager
  2.  Kartonger (inre): 3 lager
  3.  Pallar: ISPM 15 träpallar
  4.  Skyddsplast: Ja (två lager på samtliga yttre kartonger)
  5.  Plastband: Ja (ska fästa kartongerna på pallen)

  För några år sedan gjorde vi det stora misstaget att endast berätta för leverantören att godset skulle lastas på pallar, utan att specificera vilken typ av pall det skulle röra sig om. Leverantören staplade sedan 25 ton material på pallarna, som visade sig vara tillverkade i plast, av typen som används för att stapla banankartonger.

  Resultatet var på gränsen till katastrof. Pallarna hade krossats av den stora vikten, och skärvor, vassa som knivar, hade penetrerat kartongerna. Lyckligtvis gick det bra i slutändan, då inga varor var skadade.

  Det är dock ett exempel på hur fel det kan gå, om man inte är tillräckligt tydlig mot leverantören.

  Dokument

  Som du skulle har förmodligen förväntat sjöfarten kommer med en skälig andel av pappersarbete, nedanför jag förklara de grundläggande dokument:

  Bill of Lading

  Detta är det viktigaste fraktdokumentet och utfärdas av transportbolaget. På Bill of Lading specificeras rederiet, exportör, importör, produkter, volym och aktuell incoterm.

  Bill of Lading skickas alltid tillsammans med Commercial Invoice och Packlista, som vi går igenom nedan:

  Commercial Invoice

  Ett dokument som anger det totala ordervärdet, gods och importör. Detta dokument används för att styrka ordervärdet vid tulldeklaration, antingen av er eller av fraktbolaget i destinationshamnen.

  Packlista

  Detta dokument styrker volym, vikt och antal av varje produkt. Packlistan är även den obligatorisk, och skickas oftast tillsammans med Bill of Lading och Commercial Invoice, inom två veckor efter att varorna skeppats från Kina.

  Ursprungscertifikat / Certificate of Origin

  Ett dokument som specificerar i vilket land innehållande produkter och dess råvaror har sitt urspring. Kan användas för att bestämma tullsats (ex. reducerade tullsatser som gäller för specifika länder och varor), men även för statistik och identifikation av eventuella hälsofaror.

  Ett Certificate of Origin är ett vanligt krav vid import av matvaror från Kina till Sverige. Dokumentet är dock inte obligatoriskt för alla transporter.

  Licenser och certifiering

  Vissa produkter kräver ytterligare dokumentation. I de flesta länder detta inkluderar jordbruksprodukter, livsmedel, kemikalier och fordon. Det förekommer också att Tullen kräver bevis på att varor, exempelvis leksaker, har tillverkats i enlighet med applicerbara EU direktiv.

  Ett sådant bevis består oftast i en testrapport från en tredjepart, som kan påvisa att testet gäller för just det gods som anländer.

  Import och försäljning av icke-certifierade varor är illegalt och kan resultera i att godset stoppas i tullen. För något år sedan fick vi ett samtal från en importör som råkat ut för just detta.

  De hade importerat vattenskotrar till ett värde av flera hundratusen kronor, men kunde inte uppvisa den typ av certifikat som efterfrågades av Tullverket.

  Leverantören i Kina kunde inte göra någonting, då de i likhet med de flesta andra tillverkare i landet, inte hade någon erfarenhet av att tillverka produkter i enlighet med gällande EU direktiv.

  Den enda rekommendation vi kunde ge var att låta tullen beslagta varorna, för att eventuell förstöra dem. Givetvis är inte EU direktiv förhandlingsbara, utan det är alltid importörens skylighet att se till att efterlevs.

  Att returnera varor till Kina är inte heller ett alternativ, då det inte finns något internationellt ramverk som ser till att importörer får sina pengar tillbaka.

  Dessutom kan inte tillverkaren i Kina hållas ansvarig, då det inte är deras ansvar att lista ut vilka direktiv som gäller in EU.

  Hamnterminal

  Vad vilka kostnader skall vi tänka på?

  Det finns en mängd olika avgifter att hålla koll på vid sjöfrakt från Kina och andra länder. Främst måste man ha koll på Incotermer, då kostnaderna är direkt relaterade till just valid av Incoterm.

  Nedan listar jag ett antal kostnader som ni bör ha i åtanke när ni beställer sjöfrakt:

  • Transport till lasthamn i Kina (ingår i FOB)
  • Exportklarering i Kina (Ingår i FOB)
  • Fraktkostnad (ingår i CIF)
  • Försäkring (Ingår i CIF)
  • Hamnavgifter i destinationshamn i Sverige (Ingår i DAT)
  • Tullavgifter (betalas separat vid ankomst)
  • Moms (betalas separat vid ankomst)
  • Transport från hamnen i Destination (Inkluderat i DAP, men kan också betalas separat vid ankomst)

  Kan man frakta direkt från Kina till USA, eller annat tredjeland?

  Ja, om ni planerar att sälja på Amazon.com kan ni frakta varorna direkt från fabriken i Kina till USA, eller annat tredjeland. Således kan ni undvika att importera varorna till Sverige, vilket sparar både tid och pengar, då ni annars måste betala tull i både Sverige och slutdestination (såvida det inte är inom EU).

  Tänk dock på att ni kan behöva öppna ett bolag i USA för att kunna importera varor i landet. Det gäller också i andra länder som Australien.

  Ni måste också undersöka vilka produktstandarder och märkningskrav som gäller för er produkt, då ni alltid måste följa lagar och regler i det land ni planerar att importera varorna.

  Vem bokar frakten från Kina?

  Frakten bokas direkt av er som importör, via en speditör. Undvik att låta er fabrik i Kina hantera bokningen, då det ofta leder till problem och missförstånd gällande tullvärde, incotermer och försäkringar.

  Exempel på process vid sjöfrakt

  Vi får ofta frågor om just hur själva processen kan brytas ned i några enkla steg. Av denna anledning avslutar vi också guiden med att förklara hur sjöfrakt fungerar, från att varorna lämnar fabrik till dess att de anländer till ert kontor eller lager.

  Steg 1: Godset hämtas upp av ett åkeri i Kina och transporteras till hamnterminal.

  Steg 2: Godset anländer i hamnen (ex. Shanghai eller Hong Kong) och lastas inom 2 – 7 dagar.

  Steg 3: Godset skeppas på fartyget mot Sverige.

  Steg 4: Fraktbolaget (anlitat av er eller leverantören) utfärdar samtliga fraktdokument, vilket inkluderar Bill of Lading, Commercial Invoice och packlista. Vanligtvis sker detta inom 2 veckor efter att godset skeppats.

  Steg 5: Fraktdokumenten skickas till importören i Sverige. När ni mottagit dokumenten bör ni också kontakta det svenska fraktbolag som tar emot er leverans.

  I vissa fall behöver de ta del av er dokumentation, men ni kan också på förhand begära att fraktbolaget i Sverige hanterar förtullning och transport till en adress inom landet, utöver den obligatoriska lossningen.

  Steg 6: Godset anländer i destinationshamnen (vanligtvis Göteborg) och lossas av fraktbolaget.

  Steg 7: Fraktbolaget skickar sedan faktura på samtliga avgifter, inklusive hamnavgift och om begärt även tullavgifter, moms och vidare transport. Notera att de inkluderade avgifterna beror på vilken Incoterm ni valt från början.

  Steg 8: Efter att den slutliga fakturan betalats kan ni antingen hämta godset i hamnterminalen, eller få det levererat till er önskade adress i Sverige.

 • Begär en kostnadsfri fraktoffert

  Fyll i formuläret nedan för att begära en kostnadsfri offert på frakt från Asien till Sverige.
  Vår fraktpartner återkommer oftast inom 24 timmar.

  • 9 reaktioner på “Frakt från Kina till Sverige: En komplett guide för importörer

   1. Hej,
    Jag har en fråga om det har blivit dyrare att frakta containern från Kina.
    Hur är prisläget nu jämfört med i våras och förra hösten?

    1. Hej Jonas,

     Nej, det har blivit billigare efter att oljepriset fallit dramatiskt de senaste 18 månaderna.

   2. Hej
    Från vilka fler länder i Asien kan ni ha avtal med om frakt till sverige?
    Om man har en produkt som redan idag kan komma till en hamn i Sverige, kan ni då hjälpa till med resten att den kommer tull en kunds adress?

    1. Hej Elisabeth,

     Ja, vi har partners för det. I vilket land finns fabriken?

   3. Hej på er
    Vi har tänkt beställa en fylld container För leverans till Helsingborg(. Ok från leverantören i Kina )
    Då tänkte vi om man kanske kan köpa containern
    Så slipper man hela jobbet med att stuva om, och skaffa ett lagerutrymme
    Vi har plats vid vårt företag att ställa den
    Har ni någon erfarenhet av detta,
    Ev kanske när nästa container kommer att dom tar den tomma containern i retur.

    1. Hej Alex,

     Bra fråga… tyvärr har jag inte svaret.

     Kolla med tkl.se – dom kan nog ge dig ett svar

   4. Hej, jag skall importera 2 m³ från kina. Jag bor i Märsta utanför Stockholm.
    Nu frågar leverantören mig vilken hamn som godset ska gå till. Göteborg eller Stockholm?
    Vilken är bäst ur min synpunkt. Snabbast eller billigast för att få godset hem till mig.

    1. Hej Anders,

     Boka enligt DAP eller DDU villkor till en specifik address istället, sedan kan fraktbolaget avgöra vilken väg det går.

     Förövrigt rekommenderar jag att du INTE låter leverantören boka frakt utan att du gör det via ett svenskt fraktbolag.

   5. Hej
    Jag tittar på en lång och kortsiktig lösning för transporter från Kina. Just nu har jag saker färdiga att levereras och jag undrar vad det skulle kosta med båt eller tåg.

    Från:
    Ningo Port

    Till:
    Alwex lager och Logistik
    Stora Räppevägen 62
    352 74 Växjö

    – 4 pallar
    – 8,7 m3
    – 605 kg totalt

   Lämna ett svar

   Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *