Frakt från Kina till Sverige: En komplett guide för importörer

Publicerad den 12 kommentarer

Sjöfrakt står för närmare 90% av den totala volymen som transporteras globalt. Sjöfrakt tar visserligen betydligt längre tid än flygfrakt, men är också billigare. I denna guide förklarar vi grunderna gällande sjöfrakt från Kina till Sverige.

Denna guide kan också i stora drag appliceras på sjöfrakt från andra länder än Kina.

Översikt

 • Incotermer
 • FCL och LCL frakt
 • Skall vi boka frakt genom leverantören eller en svensk speditör?
 • Avgifter i Kina
 • Transportförsäkring
 • Leveranstid
 • Ankomst
 • Containervolymer
 • Transportskador
 • Dokumentation
 • Sjöfraktsprocess
 • Vanliga frågor och svar

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Fungerar frakt från Kina som vanligt nu?

COVID-19 pandemin orsakade enorma prisökningar och förseningar under mer än två års tid. Från början på 2020 till slutet på 2022 låg fraktkostnaderna på rekordhöga nivåer. Dessa har dock gått ner till ungefär samma nivåer som 2019. Detta har gjort att import från Kina blivit billigare än det var under pandemi åren, trots att kronan på senare tid försvagats.

Vi ser inte heller några störningar i leveranskedjan på samma sätt, vilket tidigare gjorde att sjöfrakt tog betydligt mer tid.

Incotermer

Incotermer är standardiserade internationella koder som bestämmer när och var lasten ska överföras mellan leverantören och importören. Nedan följer en enklare summering:

 • EXW: Ingen frakt inkluderad
 • FOB: Transport till lasthamn + exportklarering
 • CIF: FOB + Transport till Sverige (exklusive hamnavgifter)
 • DAP: CIF + hamnagifter + leverans till slutlig destination

Det är väldigt viktigt att veta vilken incoterm du beställer varor enligt från fabriken, och sedan vilken incoterm som frakten bokas enligt. Det är ganska vanligt att våra kunder beställer enligt EXW eller FOB villkor från fabriken, och sedan bokar frakt enligt DAP villkor från en svensk speditör.

Ni kan läsa mer om incotermer i denna artikel.

FCL och LCL frakt

Du kan antingen boka en hel container (FCL), eller dela på en container tillsammans med andra importörer (LCL). Dock är LCL frakt betydligt dyrare per kubikmeter. Det kan vara såpass mycket dyrare att det kostar lika mycket att frakta en halv container LCL som en hel container FCL.

Mer om FCL (Full Container Load) och LCL (Less than Container Load) kan ni läsa om här.

frakt fran kina

Transportförsäkring

När ni bokar sjöfrakt måste ni alltid skriva till er speditör att de skall inkludera transportförsäkring. Räkna inte med att de kommer göra det automatiskt. Transportförsäkring är det enda sättet att få kompensation i händelse av att era varor skadas under transporten, vilket är allt annat än ovanligt.

Försäkringskostnaden beräknas i regel som en procent på varuvärdet, men det rör sig sällan om mer än 1000 – 2000 svenska kronor per leverans. Notera dock att transportförsäkring inte täcker defekta varor eller kvalitetsproblem från tillverkningen. Försäkringen täcker inte heller förseningar.

Hur lång tid tar det att frakta från Kina till Sverige?

Det tar cirka 32 – 34 dagar för en container att transporteras från Shanghai i Kina, till Göteborg. På det kan det ta några dagar, upp till en hel vecka, innan godset skeppas efter att det anlänt i lasthamnen. Samma sak gäller i destinationshamnen, där det kan ta 2 till 3 dagar innan godset är klarerat och redo att fraktas vidare till ert kontor eller lager.

 • Lasthamn (väntetid): 4 – 8 dagar
 • Frakt: 32 – 34 dagar
 • Lossning (Sverige): 2 – 3 dagar

Sjöfrakt tar en del tid, vilket ställer stora krav på att importören planerar inköp i god tid. I regel bör ni lägga en order minst 4 månader innan deadline, då ni också måste ta tillverkningstiden i åtanke.

Ankomst i Sverige

I regel kommer ni informeras av speditören några dagar innan varorna beräknas anlända till svensk hamn.

Vad händer när godset anländer till destinationshamnen?

När fartyget anländer lossas allt gods på bara några timmar. Därefter kan det också förekomma inspektioner av Tullverket, men dock bara på en liten del av den totala volymen.

Innan ni kan begära transport till er adress måste dock varorna förtullas, vilket kan göras genom speditören.

Hur kan vi undvika förseningar vid ankomst?

Det är viktigt att dokument som kan styrka tullvärdet är redo. Därtill måste ni ha alla dokument som styrker att produkten möter krav på kemikalier, produktsäkerhet och märkning. Det kan ni läsa mer om i denna guide.

Hur får vi tillgång varorna från hamnen?

Det vanligaste är att boka transport från hamn till slutlig destination direkt med er speditör. De kan då köra varorna till er önskade address.

Vad händer om lasten är skadad?

Skador sker oftare än många skulle tro, och det är just därför ni alltid skall se till att varorna är försäkrade. Skulle ni ha oturen att ta emot skadat gods föreslår jag att ni följer nedanstående process:

 • Ta bilder och video som visar skadorna
 • Uppskatta det totala antalet skadade kartonger och produkter
 • Gör en beräkning av den totala värdeförlusten. Tänk på att detta skall kunna styrkas av det värde som anges på fakturan
 • Skicka materialet till ditt försäkringsbolag

Hong Kong

Containervolymer

Det finns ett flertal typer av containrar och volymer, men för de flesta importörer är det följande som är av intresse:

 • FCL 20 tum (Volym: 33,2 kbm)
 • FCL 40 ’”(Volym: 67,7 kbm)
 • FCL 40 ” HQ (Volym: 76,3 kbm)
 • FCL 45 ” HQ (Volym: 85,9 kbm)

Det finns pengar att spara genom att anpassa kvantiteten av varor efter containervolymen, istället för att köpa en specifik mängd varor som ej är kopplat till denna volym.

Exempel

 • Billigare: 20” FCL (520 pcs)
 • Dyrare: 20” FCL (520 pcs) + LCL (120 pcs)

Således kan ni undvika att betala för tomt utrymme, eller hamna i en sits där ni måste köpa både FCL och LCL frakt på grund av att volymen överstiger en full container. Detta är av stor vikt då LCL frakt leder till ökade hamnavgifter.

Emballage

Den bästa och mest kostnadseffektiva försäkringen är att investera lite extra i kvalitativ emballage. Det vore naturligt att leverantörerna i Kina från första början såg till att så är fallet, men verkligheten är en helt annan.

Faktum är att många tillverkare i Kina använder undermåliga kartonger, vilket leder till ökade risker för transportskador. Jag har varit med om flera fall där gods har skadats på grund av billiga och lågkvalitativa kartonger och lastpallar.

Innan ni lägger en order är det viktigt att ni tydligt specificerar hur godset skall packas, och med vilket material.

Exempel

 • Kartonger (yttre): 5 lager
 • Kartonger (inre): 3 lager
 • Pallar: ISPM 15 träpallar
 • Skyddsplast: Ja (två lager på samtliga yttre kartonger)
 • Plastband: Ja (ska fästa kartongerna på pallen)

Dokument

Det är alltid bra att ha koll på den dokumentation som hör till fraktprocessen. Nedan listas de viktigaste dokumenten.

Bill of Lading

Bill of Lading är en fraktsedel som inkluderar information om exportör, importör, typ av varor, destination och fraktbolaget. Bill of Lading, som också kallas BL, används för att klarera och lösa ut godset vid ankomst.

Commercial Invoice

Ett dokument som anger det totala ordervärdet, gods och importör. Detta dokument används för att styrka ordervärdet vid tulldeklaration, antingen av er eller av fraktbolaget i destinationshamnen.

Packlista

Detta dokument styrker volym, vikt och antal av varje produkt. Packlistan är obligatorisk, och skickas oftast tillsammans med Bill of Lading och Commercial Invoice.

Ursprungscertifikat (Certificate of Origin)

Vissa varor från specifika länder har en reducerat tullsats. För att få en reducerad tullsats krävs dock ibland ett dokument som styrker att produkten tillverkats i just det landet som påstås – och då kan ett ut ursprungscertifikat behövas.

Testrapporter & certifikat

Tullverket och andra myndigheter kan vid ankomst begära att ni bifogar dokumentation som styrker att produkterna möter EU krav. Nedan följer ett antal exempel:

 • EU-försäkran
 • Teknisk dokumentation
 • Användarmanual
 • Testrapporter

Saknas de begärda dokumenten kan det leda till att era varor förstörs vid ankomst.

I vår erfarenhet är det betydligt vanligare att en sådan begäran sker vid import av elektronik, leksaker, medicintekniska produkter, eller andra varor som måste möta mer strikta säkerhetskrav. Dock finns det krav på kemikalier, produktsäkerhet och märkning som täcker alla typer av produkter.

Det är kritiskt att ni inte skeppar några varor innan ni är helt säkra på att de möter EU kraven, och att ni har den dokumentation som krävs för att bevisa detta.

Exempel på process vid sjöfrakt

Vi får ofta frågor om just hur själva processen kan brytas ned i några enkla steg. Av denna anledning avslutar vi också guiden med att förklara hur sjöfrakt fungerar, från att varorna lämnar fabrik till dess att de anländer till ert kontor eller lager.

Steg 1: Godset hämtas upp av ett åkeri i Kina och transporteras till hamnterminal.

Steg 2: Godset anländer i hamnen (ex. Shanghai eller Hong Kong) och lastas inom 4 – 8 dagar.

Steg 3: Godset skeppas på fartyget mot Sverige.

Steg 4: Fraktbolaget (anlitat av er eller leverantören) utfärdar samtliga fraktdokument, vilket inkluderar Bill of Lading, Commercial Invoice och packlista. Vanligtvis sker detta inom 2 veckor efter att godset skeppats.

Steg 5: Fraktdokumenten skickas till importören i Sverige. När ni mottagit dokumenten bör ni också kontakta det svenska fraktbolag som tar emot er leverans.

I vissa fall behöver de ta del av er dokumentation, men ni kan också på förhand begära att fraktbolaget i Sverige hanterar förtullning och transport till en adress inom landet, utöver den obligatoriska lossningen.

Steg 6: Godset anländer i destinationshamnen (vanligtvis Göteborg) och lossas av fraktbolaget.

Steg 7: Fraktbolaget skickar sedan faktura på samtliga avgifter, inklusive hamnavgift och om begärt även tullavgifter, moms och vidare transport. Notera att de inkluderade avgifterna beror på vilken incoterm ni valt från början.

Steg 8: Efter att den slutliga fakturan betalats kan ni antingen hämta godset i hamnterminalen, eller få det levererat till er önskade adress i Sverige.

Hamnterminal

Frågor och svar

Skall vi boka frakt genom leverantören eller en svensk speditör?

Vår rekommendation är att ni alltid bokar frakten direkt med en svensk importör, om ni importerar till Sverige. Det ger er kontroll över priser, leveransvillkor, incotermer, och ni försäkringar. Det är viktigt att boka fraktförsäkring, och om leverantören får det i uppdrag är det inte säkert att så sker.

Därtill bokar leverantörer i Kina oftast CIF frakt vilket ofta framstår som billigare, men i slutändan leder till dyra hamnavgifter.

Behöver vi betala några avgifter eller skatter i Kina?

Nej, ni behöver inte betala någon ”exportskatt” när ni importerar från Kina. Men ni kommer att behöva betala för transport till lastningshamnen i Kina och kostnaden för exportklarering.

Båda dessa avgifter ingår i varje Incoterm från FOB (Free on Board) och uppåt. Alltså behöver ni inte fundera på dessa avgifter, såvida ni inte väljer ExWorks (EXW), vilket inte inkluderar någonting förutom själva varorna.

När skall vi välja sjöfrakt istället för flygfrakt?

Sjöfrakt är oftast det enda lönsamma alternativet för produkter som tar upp en stor volym. Nedan följer exempel:

 • Textilprodukter
 • Möbler
 • Maskiner
 • Råmaterial
 • Matvaror

Vad vilka kostnader skall vi tänka på?

Det finns en mängd olika avgifter att hålla koll på vid sjöfrakt från Kina och andra länder. Främst måste man ha koll på Incotermer, då kostnaderna är direkt relaterade till just valid av Incoterm.

Nedan listar jag ett antal kostnader som ni bör ha i åtanke när ni beställer sjöfrakt:

 • Transport till lasthamn i Kina (ingår i FOB)
 • Exportklarering i Kina (Ingår i FOB)
 • Fraktkostnad (ingår i CIF)
 • Försäkring (Ingår i CIF)
 • Hamnavgifter i destinationshamn i Sverige (Ingår i DAT)
 • Tullavgifter (betalas separat vid ankomst)
 • Moms (betalas separat vid ankomst)
 • Transport från hamnen i Destination (Inkluderat i DAP, men kan också betalas separat vid ankomst)

Kan vi frakta direkt från Kina till USA, eller annat tredjeland?

Ja, om ni planerar att sälja på Amazon.com kan ni frakta varorna direkt från fabriken i Kina till USA, eller annat tredjeland. Således kan ni undvika att importera varorna till Sverige, vilket sparar både tid och pengar, då ni annars måste betala tull i både Sverige och slutdestination (såvida det inte är inom EU).

Tänk dock på att ni kan behöva öppna ett bolag i USA för att kunna importera varor i landet. Det gäller också i andra länder som Australien.

Vem bokar frakten från Kina?

Frakten bokas direkt av er som importör, via en speditör. Undvik att låta er fabrik i Kina hantera bokningen, då det ofta leder till problem och missförstånd gällande tullvärde, incotermer och försäkringar.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • 12 svar på “Frakt från Kina till Sverige: En komplett guide för importörer

  1. Hej,
   Jag har en fråga om det har blivit dyrare att frakta containern från Kina.
   Hur är prisläget nu jämfört med i våras och förra hösten?

   1. Hej Jonas,

    Nej, det har blivit billigare efter att oljepriset fallit dramatiskt de senaste 18 månaderna.

  2. Hej
   Från vilka fler länder i Asien kan ni ha avtal med om frakt till sverige?
   Om man har en produkt som redan idag kan komma till en hamn i Sverige, kan ni då hjälpa till med resten att den kommer tull en kunds adress?

   1. Hej Elisabeth,

    Ja, vi har partners för det. I vilket land finns fabriken?

  3. Hej på er
   Vi har tänkt beställa en fylld container För leverans till Helsingborg(. Ok från leverantören i Kina )
   Då tänkte vi om man kanske kan köpa containern
   Så slipper man hela jobbet med att stuva om, och skaffa ett lagerutrymme
   Vi har plats vid vårt företag att ställa den
   Har ni någon erfarenhet av detta,
   Ev kanske när nästa container kommer att dom tar den tomma containern i retur.

   1. Hej Alex,

    Bra fråga… tyvärr har jag inte svaret.

    Kolla med tkl.se – dom kan nog ge dig ett svar

  4. Hej, jag skall importera 2 m³ från kina. Jag bor i Märsta utanför Stockholm.
   Nu frågar leverantören mig vilken hamn som godset ska gå till. Göteborg eller Stockholm?
   Vilken är bäst ur min synpunkt. Snabbast eller billigast för att få godset hem till mig.

   1. Hej Anders,

    Boka enligt DAP eller DDU villkor till en specifik address istället, sedan kan fraktbolaget avgöra vilken väg det går.

    Förövrigt rekommenderar jag att du INTE låter leverantören boka frakt utan att du gör det via ett svenskt fraktbolag.

  5. Hej
   Jag tittar på en lång och kortsiktig lösning för transporter från Kina. Just nu har jag saker färdiga att levereras och jag undrar vad det skulle kosta med båt eller tåg.

   Från:
   Ningo Port

   Till:
   Alwex lager och Logistik
   Stora Räppevägen 62
   352 74 Växjö

   – 4 pallar
   – 8,7 m3
   – 605 kg totalt

  6. Hej, jag behöver kontakt nu!

  7. Hej!
   Jag skulle vilja ha en offert på båtfrakt från Shenzhen (Kina) till Hamn i Sverige.
   Det rör sig om ca 24cbm (mått anpassat för att lastas i container).

  8. Hej!
   Vi är två systrar som ska importera krukor i silicon till barnrum. Har du något tips på svenskt fraktbolag att kontakta?

   Tusen tack på förhand,
   Rebecca och Paula

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist