Tull och moms vid import från Kina till Sverige: 10 tips

Tull och moms från Kina

Den person eller företaget som står angiven mottagare av försändelsen klassas som importör och är således skyldig att betala för tull och moms baserat på tullvärdet. I denna artikel förklarar vi vad alla svenska importörer måste veta om tull och moms vid import, samt hur detta kan beräknas.

Hur vet jag vilken tullsats som gäller för min produkt?

Tullsatsen (ibland också kallat för Tulltaxan) beror på vilken varukod (HS nummer) som din vara klassas under. För vissa produkter är det väldigt enkelt att göra en klassning, då det redan finns specifika varukoder för dessa. Nedan följer ett antal exempel:

a. BOMULL; Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar; Inte i detaljhandelsuppläggningar; Innehållande minst 85 viktprocent bomull, 4%

b. Golfklubbor och annan golfutrustning; Bollar, 2.7%

c. Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W; Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W; Synkronmotor för diskmaskiner med kontrollmekanism för vattenflöde, 4.7%

Som ni ser är många varukoder väldigt specifika, och det finns ofta flera olika varukoder inom samma produktkategori, som varierar beroende på material och andra egenskaper.

Notera också att ni enbart skall betala tull på varor som kommer från ett land utanför EU. Inom EU finns inga tullar.


Vill ni lansera en produkt?

Se denna 30 minuter långa video för att förstå hur hela processen fungerar i praktiken, från idé till färdig produkt

Boka ett kostnadsfritt telefonmöte med oss


Vad händer om det inte finns någon passande varukod?

I många fall finns det ingen glasklar varukod att applicera på en produkt, vilket gör det svårt att bestämma tullsatsen. För en importör är det såklart viktigt att kunna räkna på detta innan varorna anländer.

Tullverket är dock hjälpsamma när det kommer till att klassificera varor, något man kan ansöka om via Tullverket.se.

EU flagga

Tullvärde

Tullsatsen beräknas på det Tullvärde som deklareras i exempelvis fraktsedel, eller commercial invoice, vid importen. Systemet bygger på att importören deklarerar ett ärligt tullvärde från början.

Detta kräver alltså att ni som importör vet hur man beräknar Tullvärdet:

Tullvärde = Varuvärde (som betalats till fabrik) + fraktkostnad (fram till EU land) + försäkring + provexemplar (som betalats till leverantör)

Det är viktigt att notera att man även skall inkludera kostnader för provexemplar, gjutformar, övriga verktyg samt eventuella designtjänster som betalats till leverantören.

Med andra ord går det inte att undgå tull genom att dela upp leverantörens faktura i en del för varor, och en annan för påstådda tjänster. Det är dock ett trick vissa importörer försöker komma undan med.

Exempel på tull och momskalkyl vid import

  • FOB Pris: 200 000 SEK
  • Fraktkostnad: 15 000 SEK
  • Försäkring: 200 SEK
  • Tullavgift: 4.5%
  • Tullvärde: FOB Pris + Fraktkostnad + Försäkring = 200 000 SEK + 15 000 SEK + 200 SEK = 215 200 SEK
  • Tullavgift: Tullvärde x 0.XXX = 215 200 x 0.045% = 9684 SEK
  • Moms: (Tullvärde + Tullavift) x 0.25 = 56221 SEK

Hur vet jag att rätt tillvärde deklareras?

Räkna absolut inte med att en tillverkare i Kina eller Vietnam skall ha koll på hur tullvärdet deklareras i Sverige, och övriga EU.

Det är upp till er som importör att beräkna korrekt tullvärde, enligt regelverket, och därtill se till att speditören skriver in rätt värde i fraktdokumenten.

Tullverket har bra koll på varuvärden, och kan begära att ni bifogar dokument som styrker att transaktionsvärdet faktiskt matchar det tullvärde som deklarerats.

Tullkontroll

När betalas tull och moms vid import?

I regel betalas tull och moms vid ankomst i hamn. Det går dock att ansöka om tullkredit, och betala senare.

Detta gäller också moms, som läggs på det sammanlagda värdet av tullvärde och tullavgiften, vilken kan deklareras kvartalsvis.

Behöver vi tillstånd från tullen innan vi importerar varor?

Nej, i regel behövs inte det. När det gäller vissa varor krävs importlicens, men det utfärdas av andra myndigheter.

Det är dock krav på att ni skall ansöka om ett EORI nummer innan varorna anländer i Sverige. Det är gratis och kan göras direkt på Tullverkets webbsida.

Våra varor tillverkas i Asien, men exporteras sedan vidare till USA. Var betalar vi tull då?

Det är allt vanligare att svenska företag säljer varor på Amazon.com i USA. Således fraktas varorna direkt från fabrik i Kina, till ett lager i USA, utan att först importeras till Sverige eller annat EU land.

Notera att varor alltid förtullas i det land de importeras. Skickar man alltså varor till USA så betalas tullavgifter till US Customs, och inte till Tullverket i Sverige. Notera att varukoder klassificeras på liknande sätt i USA, men tullsatserna i sig är helt annorlunda.

Det gäller också tullvärdet, som inte beräknas på samma i USA, som inom EU.

Våra varor skeppas till annat EU land, för försäljning inom Europa. Var betalar vi tull då?

Många svenska bolag säljer idag varor över hela EU, och föredrar då att lagerhålla varor i exempelvis Rotterdam. Tullavgiften betalas till det landet där varorna importeras, och säljs vidare.

Notera dock att det inte gäller om varorna enbart passerar ett, eller fler, EU länder påväg mot destinationen. Det är dock sällan fallet, då varor i regel alltid skeppas direkt från Asien till Sverige.

Inga kommentarer.

Kommentera