LED-Tillverkare i Kina: En komplett guide

Publicerad den Lämna en kommentar

LED tillverkare i Shenzhen

Kinas LED-industri är enorm och marknaden är väldigt konkurrenspräglad. Små garageaffärer försöker konkurrera med större tillverkare, med tusentals arbetare i oändliga rader vid sina monteringslinjer. Med det sagt, hamnar de flesta LED-tillverkare någonstans emellan.

Att hitta den rätta LED-tillverkaren i Kina tar en hel del mer tid än en enkel sökning på Alibaba.com. Insatserna är höga, och ifall du väljer fel aktör, löper du risk att förlora hela din investering. I denna artikel förklarar vi vad som verkligen spelar roll då man väljer LED-leverantör i Kina, och andra asiatiska länder.

“image”

Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

 • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
 • Produktdesign & materialval
 • Hitta tillverkare i Asien och Europa
 • Frakt och förtullning

BOKA NU

Varför ni bör undvika LED trading bolag

Innan vi går vidare in på detaljerna med att välja rätt LED-tillverkare, vill jag klargöra varför det inte är fördelaktigt att välja en LED-grossist – åtminstone inte för köpare i USA, Europa och Australien.

Många småföretagare känner till de ganska så höga minimikvantiteter som dessa kinesiska leverantörer kräver. En hel del kinesiska leverantörer sätter minimikvantiteten till mellan 500 till 1000 enheter, per modell. Då de flesta företag vill kunna erbjuda mer än en eller två modeller går den totala minimikvantiteten väldigt lätt upp till tusentals enheter. Hur kan man lösa detta? Man kan köpa små volymer av lagervaror från kinesiska LED-grossister, istället för att köpa från en tillverkare.

Det är dock inte så enkelt. Köpare i USA, EU och Australien är enligt lag skyldiga att försäkra sig om att deras importerade produkter efterlever alla applicerbara produktregler, exempelvis Ekodesign-direktivet. Det är olagligt att importera LED-belysning som inte efterlever gällande föreskrifter, och kan resultera i ett tvångsåterkallande. Tullmyndigheterna kan även neka införsel. Men hur är detta relaterat till kinesiska LED-grossister? Låt mig förklara.

De flesta kinesiska leverantörer av LED-belysning handlar med produkter gjorda för den inhemska kinesiska marknaden. Det är inte kostnadsfritt att efterleva strikta västerländska föreskrifter, vilket medför att LED-produkter gjorda för den kinesiska marknaden inte går i linje med amerikanska, europeiska eller australiska föreskrifter. De blir därför olagliga att importera och sälja. Det är inte den kinesiska leverantörens skyldighet att se till att de gällande föreskrifterna efterlevs. Importören har det fulla ansvaret för detta.

Viktigt att tänka på då man väljer LED-tillverkare

LED-tillverkarna i Kina skiljer sig åt. Det finns tusentals leverantörer, allt från småhandlare med gatuförsäljning, till stortillverkare som dagligen producerar tiotusentals enheter. De flesta leverantörer hamnar någonstans emellan, där en klar majoritet ligger i den lägre delen av detta spektrum.

Men då du sitter i ditt hem eller på ditt kontor och undersöker leverantörer på Alibaba.com, är det inte så värst enkelt att utröna vilka aktörer som är pålitliga LED-tillverkare och vilka som är småhandlare. Den typ av leverantör du bestämmer dig för är avgörande för din framgång, och ifall du väljer fel kan detta ha förödande konsekvenser för din verksamhet. Fortsätt läsa och jag kommer att förklara för dig vad du bör hålla utkik efter då du väljer din leverantör.

1. Efterlevnad av föreskrifter för elektronik i USA, EU och Australien

Som nämnts ovan i denna artikel är det oerhört viktigt att produkterna efterlever alla gällande säkerhetsföreskrifter för elektronik och/eller standarder (exempelvis UL STANDARD). Man bör dock inte förutsätta att alla tillverkare efterlever föreskrifterna, även om andelen som gör detta är betydligt högre än bland grossisterna.

De flesta LED-tillverkare kan inte, eller är inte beredda, att tillverka LED-produkter i enlighet med utländska standarder. Det är därför av största vikt att man försäkrar sig om att leverantörerna sedan tidigare har efterlevt de gällande föreskrifterna då man importerar LED-belysning från Kina.

Man bör dock inte förlita sig helt på historik. Även om en leverantör kan uppvisa tidigare godkända labbtester för en del av deras produkter, innebär inte detta att samtliga produkter bör antas vara godkända eller lämpliga. De flesta leverantörer kan inte uppvisa godkända dokument (exempelvis Konformitetscertifikat) för mer än en bråkdel av de produkter de erbjuder. Du måste därför inte bara verifiera att leverantörens tidigare dokumentation stämmer, utan även verifiera för vilka produkter dokumentationen gäller.

Detta förutsätter dock att du själv redan vet vilka föreskrifter och/eller standarder som är gällande. Om så inte är fallet, bör du konsultera en fackman för att försäkra dig om att produkterna efterlever ditt lands alla gällande föreskrifter och standarder.

2. System för kvalitetsstyrning

Tillverkning kommer inte utan problem. Med tanke på att även multinationella företag som Toyota stöter på allvarliga kvalitetsproblem, bör du inte räkna med att kinesiska leverantörer är helt felfria. Faktum är att raka motsatsen ligger närmare sanningen. Då man köper från Kina kommer det garanterat uppstå olika typer av kvalitetsproblem. Frågan är huruvida antalet defekta produkter är begränsat till en liten del av ordern, eller ifall antalet är så stort att hela batchen bör anses vara oanvändbar. I de flesta fall hamnar antalet någonstans mittemellan.

Det är här ett Kvalitetsstyrningssystem kommer in i bilden. Syftet med ett system för kvalitetsstyrning (exempelvis ISO 9001:2008) är att övervaka produktkvaliteten i de olika produktionsfaserna. Generellt inkluderar detta, utan att vara begränsat till:

1. Inkommande material och komponentinspektion (exempelvis LED-chip)
2. Tester under produktion (exempelvis funktionalitetstester och avlägsnande av defekta enheter)
3. Tester efter produktion (exempelvis slitagetester)

De flesta kinesiska LED-tillverkare är inte certifierade för kvalitetsstyrningssystem. Även om en leverantör i teorin kan implementera ett sådant system utan att vara formellt certifierad, har jag funnit att så sällan är fallet (även ifall grundläggande kvalitetskontroller förekommer). Korrekt applicering av kvalitetsstyrningssystem är avgörande inom elektroniktillverkning eftersom defekter inte kan ses med blotta ögat. Ifall man inte har ett kvalitetsstyrningssystem kan en hel produktbatch enkelt gå förlorad. Därför anser jag att den näst viktigaste faktorn, då man väljer en LED-tillverkare i Kina, är att försäkra sig om att ett fungerande kvalitetsstyrningssystem är implementerat.

3. Komponenter

Kinesiska LED-tillverkare utgör det yttre lagret av industrin. De är inte komponenttillverkare. Istället köper de in komponenter från både inhemska och utländska leverantörer av LED-komponenter, såsom CREE, Nichia LED och Silan LED.

Beroende på användning, dina kvalitetskrav samt prisnivå, måste du bestämma dig för vilka LED-komponenter (exempelvis chip) som du bör hålla utkik efter innan du börjar kontakta tillverkare. Vissa leverantörer använder mestadels högkvalitetskomponenter från Japan, medan andra uteslutande använder inhemska komponenter.

4. Företagsstorlek

Storleken har betydelse inom tillverkning, speciellt inom den kinesiska elektronikindustrin. Längst ner på spektrumet finns handlare, som ofta bedriver sin verksamhet från sina egna vardagsrum, eller har små gatubutiker. Efter att ha läst denna artikel kommer du att veta betydligt mer om LED-produkter än dessa personer. Med andra ord har de ingen aning om amerikanska eller europeiska produktregleringar och kvalitetsstyrningssystem.

Vad du behöver är en organiserad tillverkare som kan uppvisa tidigare godkända labbtester och ett implementerat kvalitetsstyrningssystem. Dessa faktorer går oftast i linje med hur storskalig en leverantörs verksamhet är. Medel- till storföretag är oftast mer pålitliga än mindre aktörer.

Det finns två sätt att uppskatta hur storskalig en kinesisk tillverkares verksamhet är. Du kan hoppa på ett flyg och själv undersöka deras produktionsanläggningar. En annan möjlighet är att ta en titt på leverantörens registrerade kapital, vilket står angivet på leverantörens verksamhetstillstånd – ett dokument som innehas av alla registrerade företag i Kina. Ett lågt registrerat kapital (exempelvis mindre än RMB 5 000 000) indikerar att leverantören bedriver en småskalig verksamhet eller är en handlare.

5. Minimikvantitet

Sist men inte minst, Minimikvantiteten. Det finns en anledning till att jag har lagt detta sist på listan. Många importörer väljer LED-leverantör mestadels baserat på deras begärda minimikvantitet. Detta är bara förnuftigt ifall leverantören möter de 4 andra kraven som har tagits upp i denna guide. En låg minimikvantitet är helt irrelevant ifall leverantören inte är kapabel att tillverka LED-produkter som efterlever ditt lands alla gällande föreskrifter, samt implementera ett kvalitetsstyrningssystem.

Med det sagt finns det leverantörer som faktiskt möter dessa krav, och ändå erbjuder en något lägre minimikvantitet. Men förvänta dig inte att de går under 100 till 200 enheter per modell.

 • “image”

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  • Boka ett samtal om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med följande:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare i Asien och Europa
  • Frakt och förtullning

  BOKA NU


 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Boka ett kostnadsfritt samtal (30 min)

  1. Hur vi kan hjälpa er med tillverkning i Europa & Asien

  2. Hur du kan skapa din egen design

  3. Frågor gällande frakt och kostnader

  4. Hur tull och moms fungerar vid import

  Fredrik Grönkvist