Produktcertifiering vid Kina import

Publicerad den 1 kommentar

certifikat-kina

Produktcertifiering intygar att er produkt uppfyller de krav som ställs av europeiska och/eller svenska myndigheter. Ett vanligt fel många importörer gör är att förutsätta att den kinesiska leverantören på egen hand granskar de krav som ställs på produktcertifiering inom EU.

Importören är ansvarig för att produkten denne importerar lever upp till direktiv rörande produktcertifiering som ställs av EU och er leverantör i Kina kommer med största sannolikhet inte att kompensera er för eventuella förluster i händelse av att produkten måste dras tillbaka – något som kan skapa enorma förluster.

Fortsätt läsa Produktcertifiering vid Kina import

Att köpa från Kina som privatperson

Publicerad den 1 kommentar

import-low-quantity

Vi får ofta förfrågningar från privatpersoner som vill köpa produkter från Kina för eget bruk. Detta är absolut genomförbart, men det finns många produkter man bör undvika och det kan enkelt bli dyrare än att köpa från en lokal leverantör. I denna guide förklarar vi vilka produkter som lämpar sig att köpas från Kina, och vad man bör tänka på. Fortsätt läsa Att köpa från Kina som privatperson

Avtal vid import från Kina

Publicerad den Lämna en kommentar

import-avtal

En stor andel importörer från Sverige och andra länder som importerar från Kina står helt utan avtal med sina leverantörer – trots att man är medveten om risken för förseningar och kvalitetsproblem. Ett argument från importörens sida att inte skriva ett avtal är ofta att leverantören ändå inte följer bifogade instruktioner – det är dock just i dessa fall man måste ha ett avtal. Fortsätt läsa Avtal vid import från Kina