Webinar: Tillverkning i Asien & Europa 2024

Cirka 30 minuter / Ställ frågor via live chatt

Under presentationen kommer du lära dig hur du kan gå ifrån
idé till färdig produkt – både vid tillverkning i Europa och
Asien.

Vi täcker också frakt, tull, och EU regler.

Du kan också ställa frågor!

Ställ frågor via livechatt

live chat

Du kan ställa frågor i en livechatt – om vad som helst som
relaterar till import från Asien och Europa.

Kan andra deltagare se mina frågor?

Nej, de skickas enbart till oss.

Översikt

process

Andra ämnen

Hur skapar vi en produktdesign?

EU krav på märkning och kemikalier

När är det bäst att tillverka i Europa eller Asien?

Hur många produkter måste vi beställa?

Vad kommer min produkt att kosta?

Betalning

Frakt till Sverige

Tullavgifter

Produktexempel

Produktexempel

Presentatör: Fredrik Grönkvist

Presentatör
Jag är medgrundare till Asiaimportal (HK) Limited som driver ScandinAsian.se, med bas i Hong Kong.
Sedan 2011 har jag jobbat med tillverkning, EU regler och kvalitetssäkring i Asien och Europa.