• Tillverkning i Asien & Europa Guide: 2023 (PDF)

  Denna PDF guide förklarar grunderna i att hitta rätt fabrik, beställa prover, hantera betalningar, kvalitetskontroll, labbtester och fraktbokning.

   

 • Produkttester och certifiering vid import från Asien

  Publicerad den 1 kommentar

  Labbtester i Asien

  Efterlevnad är en stor del av vår verksamhet, och vi skriver ofta rörande direktiv och standarder i USA, Europa, Australien och andra länder. Att använda ett tredjeparts test- och certifieringsföretag är det enda sättet att vara säker på att dina enheter efterlever de gällande föreskrifterna. I denna artikel kommer vi att förklara varför tester är nödvändiga då man importerar från Kina, samt när det är dags att testa dina produkter.

  “image”

  Vi kan hjälpa dig med tillverkning i Asien, Europa och Turkiet

  • Boka en kostnadsfri konsultation via Google Meet för att lära er hur vi kan hjälpa er med:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare
  • Tillverkning och betalning
  • Frakt och förtullning

  Boka en kostnadsfri konsultation

  Olika typer av produkttester

  Syftet med produkttester är att verifiera huruvida en produkt efterlever ett eller flera direktiv, lagar eller säkerhetsstandarder. Då det finns olika typer av produktregleringar, finns det därför även olika typer av tester, inkluderat:

  • Substanstester (exempelvis Bisfenol A, California Proposition 65 samt labbtester för REACH)
  • Elsäkerhetstester (exempelvis labbtester för CE LVD och FCC EMC)
  • Mekaniska och fysiska tester (exempelvis styrketester och labbtester för ASTM)

  Innan du, eller din representant i Kina, lämnar in ett prov för att göra ett produkttest hos ett certifieringsföretag, behöver du reda ut vilken produktstandard som gäller för just din produkt.

  Varför är det nödvändigt med produkttester då man köper från Kina och övriga Asien?

  De flesta Kinesiska leverantörer är inte kapabla att efterleva amerikanska, europeiska, australiensiska samt andra utländska produktstandarder. Även då du köper från en leverantör som kan uppvisa omfattande historik gällande labbtester, är detta inte en 100%-ig garanti att din produktbatch är giltig. Tillverkning är inte en vetenskap, och saker kan ibland gå fel, som jag kommer att förklara vidare längre ner i denna artikel.

  Produkttester är därför det enda sättet att verifiera att dina enheter efterlever gällande standarder för produktsäkerhet i ditt land. Många importörer tror att det är leverantörens ansvar att se till att föreskrifterna efterlevs, och inte deras eget. Även då jag kan hålla med om att det hade varit idealiskt ifall alla kinesiska tillverkare kunde säkerställa efterlevnad, är detta inte fallet.

  I slutändan är det importören som är ansvarig för att föreskrifterna efterlevs – inte leverantören. Enheter som inte uppfyller kraven kommer att tvångsåterkallas och kan beslagtas av tullmyndigheter då de anländer. Ifall någon skadas kommer du också bli ålagd att betala skadestånd. Vissa regleringar, som CPSIA i USA kräver också att köparen utfärdar ett Efterlevnadscertifikat, som baseras på batchens testrapporter. Labbtester är därför inte bara ett sätt att uppvisa att föreskrifterna efterlevs; de är även obligatoriska för vissa produkter. Vi kommer att titta vidare på de juridiska kraven längre ner i denna artikel.

  Hur vet jag ifall min produkt behöver testas?

  Du måste först och främst fastställa vilka standarder som gäller för din produkt i den gällande marknaden. Tänk på att en produkt kan regleras utav mer än en standard. Låt oss ta en Bluetooth aktivitets-tracker som ett exempel. En importör baserad i Kalifornien måste säkerställa efterlevnad av följande regleringar:

  • California Proposition 65: Applicerbar på armband av silikon
  • UL: Applicerbar på elektronik
  • Bluetooth-sändare: FCC Del 15

  En Bluetooth aktivitets-tracker kräver därför 3 certifieringsprocedurer (även då UL inte krävs enligt lag) – varav inga är gratis. Om du har en låg budget, begränsa dig då till komponenter, material eller enheter som redan är certifierade.

  Vissa direktiv, inkluderat California Proposition 65 och REACH (EU), reglerar grupper av substanser, snarare än individuella substanser. Detta gör det lite enklare för importörer att säkerställa efterlevnad, eftersom du endast behöver hänvisa till en enhetlig standard eller ett enhetligt direktiv. Företaget som utför testerna och certifieringen kommer därefter att göra resten, då de redan vet vilka substanser som skall kontrolleras. Samma sak gäller för direktiv som inte är substansrelaterade, såsom CE och ASTM – eftersom multipla aspekter av en produkt då täcks.

  Vissa regleringar gäller dock för individuella substanser, snarare än grupper av substanser. I dessa fall måste importören uppvisa en lista av potentiella substanser innan proverna lämnas in, snarare än att hänvisa till ett ”allt i ett”-direktiv.

  Krävs tredjeparts produkttester enligt lag?

  Ja, i vissa fall måste du uppvisa en testrapport eller ett efterlevnadscertifikat (som kan baseras på produktens testrapporter) för tullmyndigheterna. Vi har tagit emot rapporter som har informerat oss om att laster nekats inträde till både USA och EU – eftersom importörerna misslyckades med att tillhandahålla de nödvändiga dokumenten.

  Med det sagt, krävs det inte längre testrapporter från tredje part vid import av de flesta produkter. Men det innebär inte att efterlevnad är valfritt. Du är fortfarande enligt lag ålagd att säkerställa efterlevnad, även om testrapporten inte är en del av den ordinarie importdokumentationen.

  Myndigheter i de flesta länder, inkluderat CPSC i USA, kan kräva dokumentation från tredje part, som bevisar efterlevnad, veckor och även månader efter datumet då lasten har anlänt.

  I den Europeiska Unionen är företag enligt lag ålagda att uppvisa efterlevnad av REACH inom 45 dagar, ifall detta begärs av myndigheterna – eller även en kund! Då den dagen kommer bör du se till att dina importerade enheter är godkända, eller så kan du komma att behöva återkalla enheterna från marknaden omedelbart. Det är därför absolut nödvändigt att man införskaffar en testrapport från en tredje part, även då dokumentationen i sig inte krävs enligt lag.

  Att hitta ett ackrediterat laboratorium

  Förvänta dig inte att lokala myndigheter kommer att acceptera testrapporter eller produktcertifikat som har utfärdats av vilket företag som helst. Det finns en myriad av ohederliga testföretag i Kina, samt andra asiatiska länder, som säljer fejkade certifikat och testrapporter. Det finns också många leverantörer som själva förfalskar testrapporter och produktcertifikat.

  Med tanke på detta är det inte svårt att förstå varför myndigheter endast accepterar efterlevnadsdokument som har utgivits av ackrediterade laboratorier. Listor på ackrediterade laboratorier kan vanligtvis hittas på gällande industri- eller myndighetssidor.

  Ett ackrediterat labb är dock inte nödvändigtvis lokaliserat i ditt eget land. Alla stora testföretag, inkluderat SGS, Bureau Veritas och TÜV, har anläggningar i Shanghai, Hong Kong, Shenzhen samt Guangzhou.

  Testkostnader

  Kinesiska tillverkare kräver (med få undantag) alltid att importören betalar fakturan för labbtesterna. Att köpa från Kina är i princip som att flyga med ett lågprisflygbolag: inget extra inkluderat. Detta gäller inte bara för labbtester, utan även för verktyg, produktutvecklingar och kvalitetsinspektioner.

  Ett enda produkttest kan kosta mellan US$10, för individuella elektriska komponenter, och tiotusentals dollar – för mer komplicerade system. Testkostnaderna beror dock primärt på tre faktorer:

  1. Antal SKU
  2. Antalet applicerbara standarder, per SKU
  3. Antalet komponenter, färger och material, per SKU

  Produkttester av homogena material (exempelvis plastrep av PP) är därför mindre kostsamt, jämfört med produkter som är gjorda utav flera olika material (exempelvis juveler).

  Produkttester i 4 steg

  Nu då du vet lite om varför produkttester är nödvändiga då man importerar från Kina, är det dags att ta en titt på de praktiska aspekterna. Inget är säkert när det kommer till internationell handel. Det handlar istället helt om riskhantering, vilket utvecklas vidare i de fyra följande stegen.

  Steg 1: Bekräfta applicerbara produktstandarder och reglerade substanser

  Innan du lägger en order måste du bekräfta gällande applicerbara standarder eller direktiv. Som vi redan har förklarat appliceras olika standarder på olika produkter. Vissa länder och marknader har så klart även sina egna standarder. Därför gäller standarder från USA inte inom EU, och vice versa.

  Du bör även bekräfta att din leverantör kan uppvisa tidigare efterlevnad, då de flesta kinesiska tillverkare inte är förmögna att följa utländska produktstandarder och -direktiv.

  Steg 2: Tester av pre-production samples

  Även om din leverantör kan uppvisa tidigare efterlevnad, gäller testrapporter endast för en specifik produktbatch. Tidigare efterlevnad garanterar inte att detta kommer att gälla i framtiden. Det är därför oundgängligt att du bekräftar att din prototyp eller ditt produktprov efterlever den applicerbara standarden, innan pengar utbetalas för massproduktion.

  Detta gäller dock bara under förutsättning att den massproducerade produkten är gjord av samma material och komponenter som stickprovet. Ifall så inte är fallet kan det sluta med att du får en icke-efterlevande enhet även då det stickprov du tog, innan produktionen påbörjades, klarade testerna.

  Steg 3: Tester av inkommande material och komponenter

  De flesta kinesiska tillverkare köper endast in material och komponenter efter att de har mottagit köparens betalningsdeposition. Att verifiera att de inkommande materialen och komponenterna efterlever föreskrifterna är därför ett bra sätt att förhindra kontamination, och byta ut icke-efterlevande material, innan det är för sent.

  Detta gör dock att produktionen stannar upp mellan 10 och 14 dagar, eftersom montering inte kan påbörjas innan resultaten har mottagits. Att lägga till ett tredje test är därför oftast för dyrt för de flesta småföretag som köper in från Kina. Du bör även vara uppmärksam på att testerna i detta skede inte gäller för vissa direktiv och certifieringsstandarder, inkluderat CE och FCC, eftersom de endast gäller för de slutliga produkterna, snarare än substanser.

  Steg 4: Stickprovstester på Batch

  Efter den slutliga monteringen är det dags att verifiera att dina enheter efterlever föreskrifterna. Jag råder dig dock att du inte låter leverantören själv lämna in prover till ett testföretag. Det finns alltid en risk att denne lämnar in prover som inte representerar de faktiska produkterna (exempelvis att denne lämnar in godkända prov, medan de faktiska enheterna inte är godkända). Det bästa sättet att lösa detta problem är genom att anlita en Kvalitetsinspektör till att samla in och lämna in proverna.

  Stickprovstesterna tar vanligtvis en till två veckor. Det är väldigt viktigt att du i detta skede håller inne med den slutliga betalningen tills du får testresultaten. Om enheterna visar sig vara godkända, kan du överföra den resterade betalningen till leverantören.

 • “image”

  Vi kan hjälpa dig med tillverkning i Asien, Europa och Turkiet

  • Boka en kostnadsfri konsultation via Google Meet för att lära er hur vi kan hjälpa er med:
  • Produktdesign & materialval
  • Hitta tillverkare
  • Tillverkning och betalning
  • Frakt och förtullning

  Boka en kostnadsfri konsultation

 • Kommentarer är stängda.

  Tillverkning i Asien & Europa Guide: 2023 (PDF)

  1. Vilka produkter är lämpade att tillverka i Europa respektive Asien?

   

  2. Hur du hittar kvalificerade fabriker

   

  3. Labbtester, kvalitetskontroll, frakt & tull