Tull och moms vid import från Kina till Sverige: 10 tips

Publicerad den 9 kommentarer

När du importerar varor från Kina till Sverige måste du i de flesta fallen betala tullavgifter. Dessa beräknas oftast utifrån en procentsats som multipliceras med tullvärdet. I denna guide förklarar vi hur du kan beräkna tullvärdet för dina varor, samt när och hur du betalar tull och moms vid import från Kina.

Notera dock att denna guide praktiskt taget kan appliceras på import från alla länder utanför EU, exempelvis Indien och Vietnam.

Översikt

  • Hitta rätt varukod och tullsats
  • Beräkna tullvärde
  • Beräkna tull och moms utifrån tullvärdet
  • Styrkande dokument
  • När och hur tull och moms betalas
  • Tullavgifter vid frakt till annat EU land
  • Tullavgifter vid frakt till USA

Fortsätt läsa Tull och moms vid import från Kina till Sverige: 10 tips

Moms vid import från Kina – Läs vår guide!

Publicerad den 2 kommentarer

Vid import från länder utanför EU tillkommer alltid moms. Det råder dock en del oklarheter rörande till vem som skall betalas, hur och när betalningen sker. I denna artikel förklarar vi hur Moms fungerar vid import från Kina. Vi börjar med att förklara hur momsen beräknas. Fortsätt läsa Moms vid import från Kina – Läs vår guide!