Produktsäkerhet

Produktsäkerhet

Som importör är du ansvarig för att säkerställa att alla produkter möter samtliga krav på säkerhet, kemikalier, labbtester, dokumentation och märkning. Vi på ScandinAsian.se har lång erfarenhet av dessa frågor inom kontexten av tillverkning i Asien.

Exempel

  • Administration av labbtester
  • Undersöka produktsäkerhetskrav
  • Undersöka märkningskrav
  • Undersöka dokumentationskrav

Alternativ A: Boka en kostnadsfri konsultation

Alternativ B: Begär offert via vårt kontaktformulär

Vad händer om vi importerar produkter som inte möter alla krav?

Då är risken stor att varorna konfiskeras och förstörs, eller att ni får säljförbjud. Det kan ske då varorna anländer i hamnen, eller flera månader senare.

När behöver vi anlita er?

Ni bör anlita oss innan varorna tillverkas. Detta beror på att säkerhetskrav och märkningar (exempelvis CE märkning) måste undersökas innan varorna tillverkas. Därefter kan det vara försent.

Garanterar ni att våra produkter möter alla standarder och krav?

Nej, vi ger ingen sådan garanti. Vi gör vår bedömning och presenterar källor, men vi kan feltolka kraven, eller få feflaktig information av en myndighet eller testföretag. ScandinAsian.se ger aldrig någon garanti eller försäkring.

Vad kostar tjänsten?

Kostnad beror på hur omfattande arbetet är, vilket i sin tur beror på produktkategori.

Borde inte leverantörerna i Asien säkerställa att produkten möter EU regleringar?

Nej. Det beror på flera saker, vilket förklaras nedan:

1. De flesta kinesiska tillverkare har inte den kunskap som krävs för att möta applicerbara regleringar inom EU och USA. I flera brancher är det enbart 5 – 10% av tillverkarna som kan möta applicerbara EU regleringar

2. Den dokumentation som krävs skall vara utfärdad i importörens namn, inte leverantörens. Således är det ofta inte möjligt för leverantören att ta fram all dokumentation som krävs.

3. Att göra samtliga labbtester och utfärda dokumentation kan kräva omfattande investeringar. Kostnader multipliceras även på antalet artiklar en leverantör erbjuder. Att på förhand säkerställa fullständig överenstämmelse är således extremt dyrt för en tillverkare.

4. Kinesiska tillverkare är OEM producenter. De erbjuder inga extra tjänster. Överenstämmelse med EU regleringar är, precis som kvalitetskontroll och design, något som kunden får hantera helt på egen hand. Detta är också precis så alla etablerade företag arbetar.