Prisundersökning

Sourcing & prisundersökning

Har du en produktidé men är i behov av att hitta tillverkare och uppskatta kostnader samt vinstmarginal? Vi hjälper dig att lokalisera och kontakta fabriker i Asien för att bekräfta priser, volymkrav & prototyp-kostnader. Därtill hjälper vi dig också att uppskatta fraktpriser och tullavgifter, för att ge dig en kalkyl.

 • Lista på fabriker
 • Priser
 • Volymkrav (MOQ)
 • Kostnad för provexemplar
 • Fraktkostnad
 • Tullavgifter

Beställ nu ($749)

Öppna exempelrapport


Vad skiljer denna tjänst från Startpaketet?

Startpaketet inkluderar att vi sammanställer en lista 8 – 12 på potentiella fabriker som vi sedan sammanställer i en rapport – tillsammans med en översikt på de kriterier vi använt för att hitta rätt leverantörer. Dock är det upp till kunden att på egen hand kontakta respektive leverantör för att begära offerter.

Denna tjänst (Prisundersökning) inkluderar att vi tar kontakt med fabrikerna, tar in priser och annan info, samt sammanställer en kalkyl.

Hjälper ni oss att hitta fabriker?

Ja, vi lokaliserar 8 – 12 fabriker på följande kriterier:

 • Produktområde
 • Testrapporter
 • ISO certifiering
 • BSCI och Sedex
 • Aktiekapital

Om du redan hittat ett par fabriker kan vi också inkludera dem.

Garanterar ni att leverantörerna ni hittar är seriösa?

Det är inte så enkelt som att leverantörer kan delas in i ”seriösa” och ”oseriösa” leverantörer. Syftet med våra urvalskriterier är att hitta leverantörer som är mer kvalificerade än andra leverantörer. Utfallet beror till stor del på hur processen i helhet hanteras. Därtill finns det alltid risker som aldrig kan elimineras av en urvalsprocess. Nedan följer ett par exempel:

1. Leverantören kan misslyckas att möta er produktspecifikation

2. Anställda individer hos leverantören kan agera som bedragare

3. Leverantörer kan gå i konkurs

4. Leverantören kan olovligen använda er design och ert varumärke

Vårt urval kan aldrig förutse alla tänkbara utfall, eller eliminera alla risker. Utgå inte ifrån att leverantörer som vi lokaliserar är ofelbara eller ”riskfria”.

Hur många leverantörer inkluderar ni?

Vi kontaktar upp till 12 fabriker. Givetvis finns det ofta många fler fabriker än så men denna tjänst fungerar som en förstudie snarare än en slutlig lista på potentiella fabriker.

Notera också att det aldrig är alla fabriker som ger offerter. I regel får vi in offerter från hälften av de leverantörer vi kontaktar – men det är tillräckligt för att göra en kostnadskalkyl.

Garanterar ni att kostnadskalkylen är korrekt?

Vår kostnadskalkyl bygger på offerter från fabriker, uppskattad vikt och volym (som påverkar fraktpriser), offert från fraktbolag, samt tulluppgifter. Detta är i sig ingen garanti – och det hör till att priserna ändras.

Vi presenterar dock samtliga källor och visar hur vi gjort våra beräkningar.

Varför kan ni inte göra en 100% korrekt kostnadskalkyl?

Nedan följer också ett par exempel på hur/varför kostnadskalkylen praktisk taget alltid förändras:

 • Fraktpriser går upp och ner varje vecka
 • Fraktpriser bygger på fabrikens uppskattade vikt och volym
 • Offerter från fabriker gäller i regel i 30 dagar
 • Otydligheter eller ändringar i produktspecifikationen

För att kalkylen skall vara helt korrekt krävs alltså att specifikationen är slutlig och att ni inte göra några ändringar vad gäller design och material. Därtill måste ni omgående lägga order då fraktpriser och produktpriser ändras löpande.

Slutligen kräver det också att fabriken gör en helt korrekt uppskattning gällande vikt och volym av varorna – vilket är högst osannolikt.

Vad behöver ScandinAsian.se innan vi kan komma igång?

Vi behöver veta följande:

 • Produktnamn
 • Materialkrav
 • Designfiler

Observera att vi måste dela dessa filer med fabrikerna för att kunna få offerter. ScandinAsian.se lämnar inga garantier när det gäller stöld av design eller varumärke. Ni skall enbart dela filer med oss som ni godkänner för delning med fabriker.

Vilka länder täcker ni?

I dagsläget täcker vi Kina, Vietnam, Indien och Thailand.

Hur lång tid tar processen?

I regel omkring 2 – 3 veckor.

Vad händer efter att rapporten är levererad?

Då är det upp till er att på egen hand ta kontakt med respektive leverantör för att ställa ytterligare frågor, samt beställa provexemplar. Denna tjänst inkluderar inte fortsatt assistans efter att vi levererat rapporten.