Arkiv | Juridik & bedrägerier

RSS feed for this section

Produktcertifiering vid Kina import

certifikat-kina

Vill du tillverka produkter i Asien?
Boka en kostnadsfri konsultation nu

Produktcertifiering intygar att er produkt uppfyller de krav som ställs av europeiska och/eller svenska myndigheter. Ett vanligt fel många importörer gör är att förutsätta att den kinesiska leverantören på egen hand granskar de krav som ställs på produktcertifiering inom EU – importören är ansvarig för att produkten denne importerar lever upp till direktiv rörande produktcertifiering som ställs av EU & er leverantör i Kina kommer med största sannolikhet inte att kompensera er för eventuella förluster i händelse av att produkten måste dras tillbaka – något som kan skapa enorma förluster. Läs mer →

Avtal vid import från Kina

import-avtal

Vill du tillverka produkter i Asien?
Boka en kostnadsfri konsultation nu

En stor andel importörer från Sverige och andra länder som importerar från Kina står helt utan avtal med sina leverantörer – trots att man är medveten om risken för förseningar och kvalitetsproblem. Ett argument från importörens sida att inte skriva ett avtal är ofta att leverantören ändå inte följer bifogade instruktioner – det är dock just i dessa fall man måste ha ett avtal. Läs mer →