Fallstudie #4: Trädgårdsfacklor

tillverkning-4

Företag: Dicks Army Shop (Zürich, Schweiz)
Produkt: Trädgårdsfacklor
Ordervärde: Cirka 495 000 SEK
Tid: September 2011 – Januari 2012

Inledning

Dicks Army Shop, som har flerårig erfarenhet av att importera från Kina, lämnade under september månad in en förfrågan på inköp av trädgårdsfacklor – för tillverkning & import direkt från Kina. Dicks Army Shop hade sedan tidigare valt ut en leverantör & hade liknande produkter i sitt sortiment

Process

1.) ScandinAsian.se inleder kontakt med en – av kund utvald – leverantör (baserad i Ningbo). Efter misslyckad pris & kvantitetskrav samt utvärdering av leverantörens verksamhet fattades beslut att sourca ytterligare leverantörer

2.) ScandinAsian.se inleder produktlokalisering av tillverkare av Trädsgårdsfacklor i hela Kina – efter 2 veckor bifogas ett flertal produktförslag till kunden

3.) Kund pekar ut två olika leverantörer som denne anser ligga på en bra prisnivå samtidigt som de stämmer överens med dennes design och materialkrav.

4.) ScandinAsian.se köper in ett flertal provexemplar från respektive leverantör – samtidigt som vi kartlägger kvantitetskrav & förpackningsalternativ

5.) Kund gör sitt slutgiltiga produkt-urval och väljer ut en (av två möjliga) fabrik.

6.) Efter kartläggning av kvantitetskrav (Vilka skiljer sig markant beroende på material & produkt) utformas en slutlig Purchase Order (Dokument som fastställer bl.a produktslag, kvantitet & pris) – kvantiteten på totalt tre olika trädgårdsfacklor anpassas efter volymen på 2 st 40” HQ container – för att spara på fraktkostnader
& hamnavgifter

7.) OEM-avtal (Original Equipment Manufacturing) utformas av ScandinAsian.se. Avtalet baseras (i detta fall) på hänvisningar till de provexemplar som redan bifogats
– detta hindrar leverantören från att ändra material, förpackning, komponenter och design utan att bryta avtal – vi formulerar även avtalet så att vi har tydliga
returavtal – om defekter skulle visa sig först efter att varorna börjat säljas (av kund)

8.) Avtal omförhandlas (i en viss grad) med leverantör för att tillfredställa samtliga parter. En röd tråd under avtalskrivningen är att ScandinAsian.se fattar många
beslut under förhandlingen – istället för kund – då denne tidigare inte ägnat sig åt någon omfattande avtalskrivning innan order vid Kina import.

9.) Avtal & Proforma Invoice skrivs under & skickas från leverantör till ScandinAsian.se kontor i Shanghai – varpå vi sparar två kopior av varje dokument för referens i händelse av framtida jurdisk åtgärd

10.) Kund betalar 30% deposition & leverantör inleder material inköp vilket pågår under 25 dagar

11.) I början på januari finns allt material på plats hos tillverkaren och produktion inleds – samtidigt bokar ScandinAsian.se in en kvalitetskontroll för en sk. DPI – During Production Inspection

12.) När komponenterna är 50-60% färdigställda samt kartonger tryckta och levererade åker två representanter från ScandinAsian.se ut till tillverkaren i Zhejiang provinsen utanför Shanghai för inspektion – då vi inte tidigare hade mött leverantören handlade detta lika mycket om att knyta band med nyckelpersonal på bolag såsom ingenjörer & VD, som att utföra en regelrätt kontroll på material & produktionsanläggning

13.) Inga defekter upptäcktes & produktionen tilläts fortgå – att enbart utföra en DPI är ej tillräckligt då det inte ger en fullständigt bild av produkten

14.) Produktion avslutas, packas & slutliga detaljer såsom destinationsadress, fraktvillkor & manual bekräftas. Det visar sig i detta skede att leverantören tryckt en manual på engelska som huvudspråk när kund begärt tyska som huvudspråk. Leverantören påvisar att felet ligger hos en anställd hos ScandinAsian.se som bekräftat en felaktig manual som sedan gått till tryck. Vi beslutade oss för att stå för kostnaden för nya manualer & därmed undgå att tappa förtoende hos kund.

15.) Varorna packas slutligen tillsammans med korrekt manual & ScandinAsian.se skickar ut en representant för att bevittna containerlastning samt inspektera emballage och produkter

16.) Även denna inspektion är godkänd och varorna fraktas till hamn i Ningbo söder om Shanghai för att lastas på fartyg påväg mot Europa

17.) Leverantör bekräftar bokning och bifogar – i enlighet med avtalet – kopia på Bill of Lading, Commercial Invoice, Form A & Packlista – vilket är det krav som ställts för att leverantören skall kunna krävabetalning av resterande balans

18.) Kund betalar resterande balans på 70% av CIF priset & provision till ScandinAsian Enterprise efter att godset lämnat hamn

19.) Godset levereras i Schweiz och passerar slutlig inspektion i kunds lager som utförs av dennes anställda

Resultat

ScandinAsian.se kunde genom en väl beprövad strategi bestående av att jobba parallellt med flera olika leverantörer – istället för endast en – driva projektet utan avbrott fram till dess att vi gick till produktion. En hög budget gav oss även möjlighet att gå direkt till en etablerad tillverkare och därmed ha bra kontroll över tillverkningen. Målet att etablera en stabil och långsiktig leveranskedja mellan tillverkare i Kina och kund i Schweiz har uppnåtts – vilket banar väg för framtida import från Kina