Fallstudie #1: PVC plast

pvc-plast

Företag: Rudma AB
Produkt: PVC textil i ark & rullar
Ordervärde: 280 000 SEK
Tid: Mars 2010 – Augusti 2011

Inledning

Rudma AB är ett verkstadsbolag baserat i Borlänge som levererar förfinade plastprodukter & material till bolag som Intersport, Ullared & Stena Line. Under 2010 började Rudma AB göra allvar av sina planer att importera vissa material från Kina.

Process

1.) ScandinAsian.se lokaliserade 9 olika fabriker i Kina & inledde en prisundersökning & prisförhandling.

2.) Efter att vi skalat ned antalet leverantörer till endast 2, baserat på faktorer som pris, kapacitet & referenser, skickade ScandinAsian.se ut två representanter från Shanghai för slutlig förhandling & inspektion.

3.) Båda leverantörer skickar materialprover som skall användas som referens mot slutprodukt

4.) Kund gör slutligt urval av tillverkare

5.) ScandinAsian.se kontaktar den valda leverantörern & bifogar ett utkast på avtal mellan leverantör & kund. Slutliga pris & kvantitetsförhandlingar inleds

6.) Slutlig Pro-forma Faktura, avtal & kemikaliedeklarationer bifogas & Rudma AB betalar in 30% deposition

7.) Produktion inleds hos leverantör några veckor innan planerad produktionstart

8.) Efter avslutad produktion fraktas godset till terminal i Shanghai där ScandinAsian.se inspekterar godset & skickar en QC-rapport till Rudma AB. Samtidigt medtages, av ScandinAsian.se, ett sista provexemplar som skickas till Rudma AB med expressfrakt – för verifikation

9.) Efter att godset lämnat Shanghais hamn & provexemplaret verifierats av Rudma AB betalar denne in resterande 70%.

10.) Godset anländer i Göteborgs hamn där ScandinAsian.se koordinerar förtullning & lokaltransport till Rudma AB i Borlänge.

Resultat

Produkten har visade sig hålla en kvalitet som var bättre eller likvärdig med kundens dåvarande leverantör, till cirka 54% av priset efter att tull, hamnavgifter & lokaltransport räknats in i priset per kvadratmeter. Genom att  mycket noggrant gått från sourcing till kvalitetskontroll har ScandinAsian.se identifierat en affärspartner som idag är vital för Rudma ABs verksamhet & ligger till grund för framtida Kina import.