Fallstudie #2: Kvalitetskontroll

kvalitetskontroll

Företag: Tom Lundgren
Produkt: Pelletsmaskin
Ordervärde: Cirka 70 000 SEK
Tid: Oktober/November 2011

Inledning

Tom Lundgren hade under september månad beställt en pelletsmaskin för tillverkning av träpellets. Den 27e Oktober 2011 kontaktade Tom Lundgren ScandinAsian.se för en kvalitetskontroll som skulle utföras i Tianjin i norra Kina. Produkten beräknades vara klar den 3e November. Instruktionerna var ganska enkla – verifiera maskinens konstruktion, medföljande reservdelar & bevittna en testkörning. Vid utförande av denna kvalitetskontroll hade kunden endast betalat deposition (30%) & ville se en godkänd kvalitetskontroll innan betalning av resterande balans (70%)

Process & upptäckta defekter

1.) ScandinAsian.se kontaktade omgående tillverkaren i Tianjin för att verifiera att tillverkningen verkligen beräknades vara färdig till den 3e November.

2.) Efter att tillverkaren i Tianjin bekräftat datum bokade vi flygbiljetter för tur & retur samma dag (den 3e November)

3.) ScandinAsian.se skickade en representant på utsatt dag där denne mötte sin motsvarighet hos tillverkaren i Tianjin

4.) Efter att samtliga uppgifter på “check-listan” bockats av – och efter att fabrikens lokaler inspekterats begärde ScandinAsian.se en testkörning.

5.) Då maskinen var nytillverkad krävdes rengöring av de inre delarna genom att mata denna med en blandning bestående av motorolja och sågspån.

7.) Efter rengöring matades maskinen med sågspån, för tillverkning av träpellets. I detta skede upptäcktes problem.

8.) Testkörningen misslyckades då en stor del av de träpellets kom ut något deformerade & med en dålig yta

9.) Efter att man under en timme inte lyckats hita problemets orsak kontaktade inspektör från ScandinAsian.se kund i Sverige genom telefonsamtal.

10.) Vår inspektör framförde tillverkarens teori om att felet berodde på för låg fukthalt i sågspånet som maskinen matades med.

11.) Vi gjorde en överenskommelse med leverantör att denne hade 24 timmar på sig att lösa problemet och bevisa detta med ett videoklipp på 5 – 10 minuter där det tydligt skulle framgå att pelletsmaskinen tillverkade pellets av bra kvalitet & med en bra yta.

12. Tillverkaren kom efter förseningar in med videoklipp och bildfiler – samtidigt som man lokaliserat problemet till en av de inre mekaniska delarna – som nu bytts ut.

13. Kund godkände video samt bildfiler & beordrade skeppning av pelletsmaskinen

Resultat

Hade defekten upptäckts först i Sverige hade det kunnat ta veckor – kanske månader – innan problemet kunnat lokaliseras. Då det visade sig att defekten berodde på en av maskinens inre mekaniska delar kunde denna snabbt bytas ut då det rörde sig om en lagervara.